Home > Bouwbesluit

Bouwbesluit

De overheid stelt aan elk bouwproject  minimale eisen op het gebied van (brand)veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid, geluid, installatietechniek en duurzaamheid. Die eisen gelden voor alle bouwwerken in Nederland. De minimale bouweisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en gelden niet alleen voor nieuwbouw. Ook bestaande gebouwen moeten aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen. Geen bouwproject kan van start voordat vaststaat dat het ontwerp voldoet aan alle onderdelen van het Bouwbesluit.

Weet u het al?

Vraag dan hier direct een offerte aan:

Van Bouwbesluit naar heldere rapportages

Het Bouwbesluit is door de grote hoeveelheid bouwregels en de onderlinge relatie daartussen ingewikkelde kost. Wil je niet voor verrassingen komen te staan, schakel dan PH Bouwadvies in voor advies en ondersteuning. Wij zijn bouwkundig specialisten die goed thuis zijn in het Bouwbesluit. In de complexiteit en grote hoeveelheid bouwregels van het Bouwbesluit vinden wij moeiteloos de weg. Wij toetsen elk nieuw, bestaand of te verbouwen gebouw aan alle gewenste onderdelen van het Bouwbesluit. Wat je van ons terugkrijgt is een Bouwbesluittoets in de vorm van nauwkeurige en glasheldere rapportages. Die stuur je mee met de aanvraag omgevingsvergunning. Omdat de overheid in de regel onze toetsingen zonder al te veel discussie goedkeurt, kunnen de benodigde vergunningen vlot worden afgegeven. Daarna kun je meteen aan de slag met het bouwproject.

Een Bouwbesluittoetsing inclusief oplossingen

Het komt vaak voor dat een bouwontwerp niet aan alle eisen van het Bouwbesluit voldoet. Soms doordat er door onvoldoende kennis niet de juiste keuzes zijn gemaakt. In andere gevallen doordat er echt iets fout is gegaan. Wat de oorzaak ook is, PH Bouwadvies laat je nooit in de kou staan. Wij helpen je verder en dragen oplossingen en voorstellen aan om wèl aan de regelgeving en technische eisen te voldoen. Is het probleem ingewikkeld? Dan komen wij met creatieve oplossingen. Heb je geen idee hoe je technische installaties kunt inpassen in het ontwerp? Dan krijg je van ons deskundig advies. Met onze expertise lossen wij elk probleem voor je op. Vanzelfsprekend in overeenstemming met het Bouwbesluit. Want wij weten waarop we moeten letten en wat er wel en niet kan. En natuurlijk reiken wij altijd oplossingen en adviezen aan met zo min mogelijk impact op je oorspronkelijke ontwerp.

Bouwbesluittoets

Bouwen en verbouwen zijn complexe processen waarbij aan tal van regels en voorschriften moet worden voldaan. Een cruciale stap in dit proces is de bouwbesluittoets, waarbij wordt gecontroleerd of het bouwplan voldoet aan alle relevante eisen op het gebied van (brand)veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid, geluid, installatietechniek en duurzaamheid. Deze onderwerpen staan allemaal in het vastgestelde Bouwbesluit waaraan bedrijven moeten voldoen. Er kan een complete bouwbesluittoets afgenomen worden of er kan op losse onderdelen van het Bouwbesluit getoetst worden. 

Ga naar Bouwbesluittoets

BLIJF OP DE HOOGTE

PH Bouwadvies volgt de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe wet-en regelgeving op de voet. Wil je ook weten wat er gebeurt? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

BENG

Bij het realiseren van energiezuinige gebouwen is het voldoen aan de BENG-normen van cruciaal belang. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en is een ambitieuze set eisen die de energieprestaties van nieuwbouwprojecten bepaalt. BENG is ontstaan uit de Europese richtlijn EPBD en het Energieakkoord voor duurzame groei. Het houdt niet alleen een wijziging in de berekeningsmethode en gekoppelde NEN-normen in, maar ook een strengere toetsing van individuele appartementen in appartementengebouwen. Deze berekeningen moeten worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven zoals PH Bouwadvies. 

Ga naar BENG

Bruikbaarheid

De toetsing van bruikbaarheid volgens de NEN 2580 is een belangrijk aspect bij het beoordelen van de functionaliteit en geschiktheid van een gebouw. De NEN 2580 is een Nederlandse norm die richtlijnen en definities biedt voor het meten en berekenen van de gebruiksoppervlakte van gebouwen. Deze norm speelt een cruciale rol bij het waarborgen van nauwkeurige en consistente metingen van de bruikbare ruimte in gebouwen, wat van groot belang is voor verschillende doeleinden.

Ga naar Bruikbaarheid

Daglichttoetrededing

Een goede daglichttoetreding is van essentieel belang voor een gezonde en comfortabele leefomgeving. Het beïnvloedt niet alleen onze gemoedstoestand, maar heeft ook aanzienlijke impact op de energie-efficiëntie van een gebouw. Hiervoor zijn enkele eisen vastgesteld in het Bouwbesluit. Deze berekening wordt uitgevoerd volgens NEN2057. Bij PH Bouwadvies begrijpen we het belang van optimale en voldoende daglichttoetreding en helpen we u graag om dit te realiseren.

Ga naar Daglichttoetrededing

Daglichtsimulatie

Bij het ontwerpen van een gebouw is het belangrijk om rekening te houden met voldoende daglichttoetreding. Er zijn situaties waar er niet of zeer moeilijk aan de daglichteis voldaan kan worden. De NEN2057 biedt hiervoor een oplossing in de vorm van daglichtsimulatie met behulp van een rekenprogramma. Deze simulatie gaat verder dan de reguliere methode en houdt rekening met factoren zoals de oriëntatie van het gebouw en de reflectie van oppervlakken, wat resulteert in een realistisch beeld van de situatie.

Ga naar Daglichtsimulatie

Ventilatieberekening

Een goede ventilatie is van vitaal belang voor een gezond en comfortabel binnenklimaat in een gebouw. Het Bouwbesluit stelt specifieke eisen aan de hoeveelheid verse lucht die moet worden toegevoerd in een gebouw, en een ventilatieberekening is een vereiste bij het aanvragen van een omgevingsvergunning om aan te tonen dat aan deze eisen wordt voldaan. Deze berekeningen worden uitgevoerden volgens NEN1087.

Ga naar Ventilatieberekening

Spuicapaciteitsberekening

Het in één keer kunnen verversen van een grote hoeveelheid verse lucht in een ruimte bij calamiteiten is een cruciale eis die het Bouwbesluit stelt. Een spuicapaciteitsberekening is vereist bij het aanvragen van een omgevingsvergunning om aan te tonen dat aan deze eisen wordt voldaan. Deze berekening wordt uitgevoerd volgens NEN1087 waar gekeken wordt naar de aanwezige spuihoeveelheden en de minimale spuivoorzieningen. 

Ga naar Spuicapaciteitsberekening

RC-berekening

Een goede isolatie van gebouwen is van groot belang voor energie-efficiëntie en comfort. De RC-waarde is een maat voor de warmteweerstand van de constructie en speelt een cruciale rol bij het voldoen aan de energieprestatie-eisen. Een RC-waarde berekening is vereist bij het aanvragen van een omgevingsvergunning om aan te tonen dat de constructie voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Ga naar RC-berekening

Dauwpuntberekening

Dauwpuntberekening speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de bouwfysica en het voorkomen van vochtproblemen in gebouwen. Het dauwpunt is het punt waarop de lucht verzadigd raakt met vocht en condensatie begint te vormen. Het is essentieel om dit punt nauwkeurig te berekenen om te voorkomen dat vocht zich ophoopt in bouwconstructies en schade veroorzaakt.

Ga naar Dauwpuntberekening

MPG-berekening

Bij het streven naar duurzaamheid en milieuvriendelijkheid in de bouwsector is de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) een belangrijke factor geworden. De MPG berekening is verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, waarbij de milieueffecten van een gebouw gedurende de gehele levenscyclus worden beoordeeld. De gebruikte en te gebruiken materialen worden beoordeeld en aan de hand daarvan wordt een berekening gemaakt.

Ga naar MPG-berekening

EPC-berekening

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) is een bekende term in de wereld van duurzaam bouwen. Het is een berekening die de energieprestatie van een gebouw beoordeelt. De EPC geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en dat wordt uitgedrukt in een getal. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het gebouw. Echter is EPC in 2020 vervangen door BENG. 

Ga naar EPC-berekening

RELEVANT NIEUWS & KENNIS

Offerteaanvraag Bouwbesluit

Vraag hier een offerte aan voor één of meer van onze Bouwbesluit diensten. Dit kan via het onderstaande formulier of een van onze opdrachtbonnen.

Offerteformulier bouwbesluit

Keuze diensten

Selecteer hieronder de dienst(en) die u nodig heeft.
Diensten binnen bouwbesluit(Vereist)

Projectgegevens

Mijn gegevens