Bouwbesluit

PelserHartman kan voor al uw bouwplannen een bouwbesluittoets leveren. In deze toets wordt het nieuwe, bestaande of te verbouwen gebouw getoetst aan alle gewenste onderdelen van het bouwbesluit. De bouwbesluittoets stuurt u vervolgens mee met de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Wat is het Bouwbesluit?

In het Bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen gebouwen moeten voldoen. In het Bouwbesluit is bijvoorbeeld vastgelegd aan welke eisen een trap moet voldoen en hoeveel een ruimte moet worden geventileerd. Deze eisen gelden niet alleen voor nieuwbouw, ook bestaande gebouwen moeten aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen.

In de standaard bouwbesluittoets welke PelserHartman aanbied voor woningen en woongebouwen zijn de volgende onderdelen opgenomen:

Toetsing van utiliteitsgebouwen en beoordeling brandveiligheid.

PelserHartman voert naast de standaard bouwbesluittoets voor woningen en woongebouwen ook bouwbesluittoetsen uit voor utiliteitsgebouwen. Naast de standaard bouwbesluittoets kan PelserHartman uw plannen ook toetsen aan de regels voor brandveiligheid en veilig vluchten.

Bouwbesluit 2012

Sinds 1 april 2012 is het nieuwe bouwbesluit in werking. Hierin zijn een groot aantal voorschriften aangepast of aangevuld. PelserHartman volgt deze wijzigingen op de voet. Benieuwd wat er is veranderd? In het Bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen gebouwen moeten voldoen. In het Bouwbesluit is bijvoorbeeld vastgelegd aan welke eisen een trap moet voldoen en hoeveel een ruimte moet worden geventileerd. Deze eisen gelden niet alleen voor nieuwbouw, ook bestaande gebouwen moeten aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen.

PelserHartman kan voor al uw bouwplannen een bouwbesluittoets leveren. In deze toets wordt het nieuwe, bestaande of te verbouwen gebouw getoetst aan alle gewenste onderdelen van het bouwbesluit. De bouwbesluittoets stuurt u vervolgens mee met de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Toetsing van utiliteitsgebouwen en beoordeling brandveiligheid.

PelserHartman voert naast de standaard bouwbesluittoets voor woningen en woongebouwen ook bouwbesluittoetsen uit voor utiliteitsgebouwen. Naast de standaard bouwbesluittoets kan PelserHartman uw plannen ook toetsen aan de regels voor brandveiligheid en veilig vluchten.

Bouwbesluit 2012

Sinds 1 april 2012 is het nieuwe bouwbesluit in werking. Hierin zijn een groot aantal voorschriften aangepast of aangevuld. PelserHartman volgt deze wijzigingen op de voet. Benieuwd wat er is veranderd? Op deze pagina vindt u de belangrijkste wijzigingen zoals deze zijn opgenomen in het bouwbesluit 2012.