Maatwerkadvies nieuwbouwwoning

Speciaal voor de particuliere nieuwbouwwoning

Het woord ‘maatwerk’ zegt al genoeg. We werken met maatwerkadvies niet vanuit een standaard theoretisch model, maar kijken echt naar jouw nieuwe woning en de manier waarop jij die woning gaat gebruiken. We rekenen het nieuwe ontwerp van jouw architect helemaal door zodat je precies weet hoe hoog de energierekening gaat worden en hoe je die kunt beïnvloeden. Uiteraard kunnen we jou en jouw architect ook vertellen hoe de woning tot een energie-nul-woning gemaakt kan worden.

Maatwerkadvies van PH Bouwadvies

Het maatwerkadvies van PH Bouwadvies biedt je de mogelijkheid om samen met onze adviseurs beter naar de invulling van de bouwkundige uitgangspunten en de gebouw installaties te kijken in je nieuwe woning. Binnen deze optie ondersteunen wij jouw als opdrachtgever bij het maken van energie technisch meest interessante keuzes. Belangrijkste vraag daarbij is; Hoe komen wij tot een duurzame installatie die een hoge mate van comfort waarborgt en tegelijkertijd de stookkosten beperkt?

Combinatie energie advies en BENG

BENG: Bijna Energie Neutraal Gebouw. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, is de verplichte energieprestatieberekening (BENG-berekening) noodzakelijk. In deze energieprestatieberekening moeten diverse bouwkundige en installatietechnische keuzen worden gemaakt. O.a; hoe wordt een woning geïsoleerd, geventileerd of verwarmd. Resultaat van de energieprestatieberekening zijn 4 getallen. Wanneer deze getallen kleiner zijn dan de wettelijke grenswaarde wordt voldaan aan de regelgeving en kan de vergunning worden verleend.

De verplichte bouwbesluittoets en BENG berekening hebben een grote samenhang met ons maatwerkadvies. Vaak maken wij deze adviezen in combinatie en op verzoek van de architect. Wij adviseren daarom ook om jouw architect te wijzen op het maatwerkadvies en samen te overleggen of dit zou passen bij jouw project.

BENG-berekening is slechts toetsmiddel.

De BENG-berekening is enkel een toetsmiddel vanuit de overheid, deze berekening zegt niets over het werkelijk te verwachten energiegebruik. Op basis van de uitgangspunten van de energieprestatieberekening moeten echter wel keuzen worden gemaakt t.a.v. de bouwkundige uitvoering van de woning en van de installaties. Voor opdrachtgevers en toekomstige bewoners van de woning is het niet eenvoudig om dergelijke keuzen te maken. Vaak is niet duidelijk wat de noodzakelijke investering is, en het daadwerkelijk energiegebruik bij bewoning van het pand is eveneens onbekend. Sinds de wijziging van de gaswet in juli 2018 is het niet meer mogelijk om een nieuwbouwwoning te voorzien van een gasaansluiting. We moeten opzoek naar een nieuwe installatie voor verwarming en warmtapwater. Ook moet onze gebouwen steeds zuiniger worden in verbruik zodat we in 2050, CO2 neutraal kunnen worden. Maar welke installatie kan je het beste nemen voor mijn woning? Is er een alternatief voor de warmtepomp? Ben je benieuwd hoeveel euro je bespaard met het beter isoleren van je woning? Is het toepassen van triple glas rendabel? Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig om op nul-op-de-meter te komen? Dit soort vragen kunnen we beantwoorden in een maatwerkadvies.

Maatwerkadvies gesprek

Een maatwerkadvies begint altijd met een gesprek. In het gesprek gaan we opzoek naar de wensen van de klant en het gebruik van de woning. De uiteindelijke installatie wordt volledig afgestemd op het gebruik van de klant. Voorafgaande aan het gesprek maken wij op basis van het ontwerp van het gebouw enkele berekeningen die we gaan gebruiken tijdens het gesprek. We gaan onderzoeken of meer isolatie rendabel is, of het zinvol is om triple glas toe te passen en hoeveel warmtapwater er verbruikt gaat worden. We gaan uitgebreid in op de verschillende installaties die in de markt te krijgen zijn en bekijken verschillende besparingsmogelijkheden. Aan het einde van het gesprek heb je een duidelijk beeld van de mogelijkheden en gaan we opzoek naar de meest economische installatie met de juiste eigenschappen en vermogen. Een gesprek duurt tussen de 2 en 3 uur.

Persoonlijk adviesrapport

Na het voeren van het gesprek gaan de adviseurs van PH bouwadvies voor je aan de slag. Alle gegevens uit het gesprek worden verwerkt in een op jouw situatie afgestemde berekening. Het resultaat van het adviesgesprek en de gemaakte berekeningen verwerken we in een persoonlijk adviesrapport. In deze rapportage is terug te lezen welke keuzen er zijn onderzocht en welke conclusie hieruit getrokken kan worden. Voor de verwarmingsinstallatie wordt er een type gekozen die afgestemd is op de warmtevraag van de woning. Met product specifieke software kunnen wij een configuratie maken van de verwarmingsinstallatie en bepalen of deze voldoet aan de warmtevraag van de woning. Tevens wordt er een offerte toegevoegd voor de installatie. Op basis van het gemaakte adviesrapport kan bij een installateur een offerte worden opgevraagd of kunnen offerten van installateurs met elkaar worden vergeleken. De belangrijkste uitkomst van dit rapport is de installatievergelijking. We maken een vergelijking tussen 2 of 3 installaties op verschillende vlakken. Niet alleen de investeringskosten voor het plaatsen en installeren van de installatie wordt met elkaar vergeleken, maar ook het verbruik van de installatie en de besparing van bijvoorbeeld een douchegoot WTW. Over een tijdsbestek van 20 jaar, wordt bekeken welke installatie in aanschaf en verbruik het goedkoopste is. Op basis van deze uitkomst kan jij een afweging maken voor de juiste installatie en bouwkundige uitgangspunten voor het nieuw te bouwen gebouw.

Bestaande gebouwen

Niet alleen voor nieuw te bouwen woningen is het maatwerkadvies geschikt. Ook voor bestaande gebouwen is het mogelijk om een maatwerkadvies traject te volgen. Bij een bestaande bebouwing zal er breder gekeken worden naar het gebouw dan bij een nieuwbouwwoning. Het zwaarte punt zal bij een bestaand gebouw meer liggen bij verduurzamingsmaatregelen dan bij een nieuwe verwarmingsinstallatie.

Meer weten of meteen offerte aanvragen?

Stuur dan een email naar PH Bouwadvies met als titel: Meer informatie over maatwerkadvies. De juiste adviseur zal daarna contact met je op nemen. Wil je meteen een offerte opvragen? Dat kan natuurlijk ook op onze offerte pagina.

PH Bouwadvies