MPG berekening

Nieuwbouwwoningen en kantoren met een GO van meer dan 100 m² zijn sinds 1 januari 2018 verplicht om een milieuprestatieberekening in te dienen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. De MPG-berekening staat voor MilieuPrestatie Gebouwen en geeft de impact op het milieu weer met betrekking tot het materiaalgebruik in het gebouw. De MPG is onderdeel van de complete bouwbesluittoets die PH Bouwadvies aanbiedt.  

BerekeningsmethodeMilieuprestatie

Waarbij er op 1 januari 2013 de MPG-berekening wel werd verplicht maar nog niet werd getoetst, is er op 1 januari 2018 een maximale waarde van 1 gesteld en daarmee toetsing plichtig geworden. Naar verwachting zal deze waarde de komende jaren worden aangescherpt om de impact op het milieu te verkleinen. 

De hoeveelheid van de materialen in het gebouw worden gecalculeerd en verwerkt in een rekenprogramma. Aan de materialen wordt een factor gekoppeld die de impact op het milieu weergeeft. Des te groter de impact op het milieu des te groter is het getal. De factor vermenigvuldigd met de hoeveelheid toe te passen materiaal zorgt voor een score in de MPG-berekening. Alle scores bij elkaar opgeteld geeft een totaalscore die niet groter mag zijn dan het in het bouwbesluit vermelde waarde. Met het bepalen van de factor van de materialen wordt meegenomen of de materialen recyclebaar zijn en of er bij materialen schadelijke stoffen worden gebruikt of vrijkomen tijdens de productie of montage daarvan. Zonnepanelen bijvoorbeeld scoren erg goed op het gebied van energiezuinigheid, maar bevatten vloeistoffen die schadelijker zijn voor het milieu.

Hierdoor zullen zonnepanelen een negatief effect hebben op de MPG-berekening en een positief effect hebben op de EPC-berekening.

PelserHartman kan de berekening milieuprestatie voor jouw bedrijf verzorgen. In de meeste gevallen zal een MPG-berekening worden gemaakt als onderdeel van een totale Bouwbesluittoets. Indien wenselijk kan ook enkel een MPG-berekening worden aangeboden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze diensten met betrekking tot de milieuprestatie berekening? Neemt u dan contact met ons op.