MPG-berekening

Nieuwbouwwoningen en kantoorgebouwen met een GO van meer dan 100 m² zijn sinds 1 januari 2018 verplicht om een milieuprestatieberekening in te dienen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. De MPG-berekening staat voor MilieuPrestatie Gebouwen en geeft de impact op het milieu weer met betrekking tot het materiaalgebruik in het gebouw. De MPG is onderdeel van de complete bouwbesluittoets die PH Bouwadvies aanbiedt.  

BerekeningsmethodeMilieuprestatie

Waarbij er op 1 januari 2013 de MPG-berekening wel werd verplicht maar nog niet werd getoetst, is er op 1 januari 2018 een maximale waarde gesteld en daarmee toetsing plichtig geworden. Deze waarde is momenteel 0,8. Naar verwachting zal deze waarde de komende jaren worden aangescherpt naar 0,5 in 2030 om de impact op het milieu te verkleinen. 

De hoeveelheid van de materialen in het gebouw worden gecalculeerd en verwerkt in een rekenprogramma. Aan de materialen wordt een factor gekoppeld die de impact op het milieu weergeeft. Des te groter de impact op het milieu des te groter is het getal. De factor vermenigvuldigd met de hoeveelheid toe te passen materiaal zorgt voor een score in de MPG-berekening. Alle scores bij elkaar opgeteld geeft een totaalscore die niet groter mag zijn dan het in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (voorheen Bouwbesluit) vermelde waarde. Met het bepalen van de factor van de materialen wordt meegenomen of de materialen recyclebaar zijn en of er bij materialen schadelijke stoffen worden gebruikt of vrijkomen tijdens de productie of montage daarvan. Zonnepanelen bijvoorbeeld scoren erg goed op het gebied van energiezuinigheid, maar bevatten vloeistoffen die schadelijker zijn voor het milieu.

PH Bouwadvies kan de berekening milieuprestatie voor jouw bedrijf verzorgen. In de meeste gevallen zal een MPG-berekening worden gemaakt als onderdeel van een complete bouwbesluittoets. Indien wenselijk kan ook enkel een MPG-berekening worden aangeboden.

Meer weten of een offerte aanvragen?

Wil je weten welke impact jou gebouw heeft op het milieu? Vraag dan een offerte aan bij PH Bouwadvies. Mocht je nog vragen hebben over de MPG-berekening, neem dan contact met ons op.

Zoek je toch iets anders?

Ben je op zoek naar een andere bouwbesluitdienst? Ga dan terug naar onze hoofdpagina Bouwbesluit / Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) of direct naar een van onze Bouwbesluit / BBL subpagina’s: