Opvang- en doorstroomcapaciteit

In het bouwbesluit worden eisen gesteld aan het veilig kunnen ontvluchten van een gebouw. Het bouwbesluit gebruikt hiervoor de zogenaamde “rookvrije vluchtroutes”. In deze vluchtroutes zijn de aanwezige vluchtende personen gedurende minimaal 30 minuten van rook gevrijwaard. Aan de inrichting van deze vluchtroutes worden enkele eisen gesteld.

Eén van die eisen is dat er voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit aanwezig moet zijn. Dit houdt in dat een éénmaal opgang zijnde groep vluchtende personen niet extreem afgeremd mag worden (doorstroomcapaciteit) en dat de route (bijvoorbeeld trappenhuizen) voldoende capaciteit moeten bezitten op de aanwezige personen rookvrij in op te kunnen vangen (opvangcapaciteit).

Berekening capaciteit

PH Bouwadvies gebruikt rekensoftware voor het uitvoeren van de berekeningen. In het programma kunnen ontruimingsscenario’s worden gemodelleerd. Aan de hand van deze scenario’s wordt op basis van de afmetingen van deuren, doorgangen, bordessen en trappen bepaald of er tijdig ontruimd kan worden.

Meer weten of een offerte aanvragen?

Wil je weten of je gebouw genoeg capaciteit heeft om mensen veilig te evacueren en rookvrij op te vangen? Vraag dan een offerte aan bij PH Bouwadvies. Mocht je nog vragen hebben over de opvang- en doorstroomcapaciteiten, neem dan contact met ons op.

Zoek je toch iets anders?