Home > Nieuws & Kennis

LAATSTE NIEUWS & KENNIS

filter op categorie

Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

Deze week (week 20-2018) is definitief via het Staatsblad bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Woningen die vóór 1 juli...

Lees meer

Strengere isolatie-eisen bij renovatie

Vanaf eind 2015 worden nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt vanaf eind dit jaar een warmteweerstand van ten minste 2,5 m2K/W voor een...

Lees meer

NEN 6060 vervangt methode Beheersbaarheid van Brand 2007

Nieuwe Norm NEN 6060 voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote...

Lees meer

Mogelijke wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2015

Het Bouwbesluit gaat per 1 juli 2015 voor de particuliere bouwer wezenlijk veranderen. Tenminste als de plannen door de 2e kamer komen! Geen daglichteisen meer, geen minimale plafondhoogten, de trap zo stijl maken als je zelf wilt, en de badkamer zo klein of groot als...

Lees meer

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u de Bouwbesluit eisen moet toepassen, of misschien heeft u een meer algemene vraag over het Bouwbesluit of de toepassing van aanverwante normen....

Lees meer

Invloed U-waarde van kozijnen op energieprestatie!

U-waarden kozijnen (type, materiaal, glas, afstandhouders etc.) Sinds 1 maart 2013 mag de U-waarde van de totale kozijnconstructie inclusief vulling niet hoger zijn dan 1,65 W/m²K. Deze aanpassing in het Bouwbesluit heeft echter flinke gevolgen gehad voor de keuze van...

Lees meer

Invloed aanscherping isolatie eisen op energieprestatie!

Rc-waarden Al geruime tijd wil de Tweede Kamer de minimumeisen voor isolatie aan scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Op 1 januari 2015 zou dan ook de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd worden van 3,5 naar 5,0 m²k/W. Echter de...

Lees meer

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 april 2014

Per 1 april 2014 wordt het bouwbesluit op enkele punten aangepast. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen: Vereenvoudiging geluidsvoorschrift Het geluidsvoorschrift van het Bouwbesluit 2012 dat betrekking heeft op het reguleren van geluidhinder...

Lees meer

Natuurlijke toevoer ventilatielucht onder hellende kap

De eisen die omschreven staan in Bouwbesluit artikel 3.29 maakt dat we bij de nieuwbouw van een woning verplicht zijn te ventileren op basis van mechanische toe- en afvoer of natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. In dit artikel gaan we het hebben over het...

Lees meer

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2013

Op 1 juli 2013 worden er weer enkele wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 doorgevoerd. Isolatiewaarden bij ingrijpende renovatie. Het nieuwe voorschrift over de ingrijpende renovatie is opgenomen in artikel 5.6 van het Bouwbesluit 2012. Onder ingrijpende renovatie...

Lees meer

Regelbaarheid ventilatie Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de minimale capaciteit van de luchtverversing van verblijfsgebieden en –ruimten van gebouwen. Afhankelijk van het gebruik van een ruimte of de weersomstandigheden moet men de toevoer van ventilatielucht kunnen regelen. Daarom zijn...

Lees meer

Berekening milieuprestatie niet voor combinatiegebouwen.

Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning. De vraag die ons regelmatig gesteld wordt...

Lees meer

In 2015 pas eisen aan milieuprestatieberekening

In een brief aan de 2e kamer informeerde minister Blok ons op 1 maart over een aantal punten met betrekking tot de milieuprestatie. Hieruit kunnen we de volgende punten destilleren. - Gemeente oordeelt naar eigen inzicht of ze bij de aanvraag omgevingsvergunning een...

Lees meer

Strengere regels voor brandveiligheid van stallen

Vanaf 1 januari gelden er strengere regels t.a.v. de brandveiligheid van nieuwe stallen. De volgende aanpassingen worden in een nieuwe versie van het bouwbesluit doorgevoerd: Er wordt in de categorie "lichte industrie"  uit het Bouwbesluit een aparte subcategorie voor...

Lees meer

Infoblad kinderopvang

Sinds 2005 bevat het Bouwbesluit specifieke eisen voor kinderopvang. Hieronder vallen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse of 24-uursopvang. De meeste specifieke eisen gelden voor kinderopvang waar geslapen wordt en kinderopvang voor kinderen jonger...

Lees meer

Wijzigingen bouwbesluit 2012 per 01-02-2013

De BNA heeft gisteren het bericht verspreid dat de wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 niet per 01-01-2013 maar per 01-02-2013 van kracht worden. Helaas vermeldt de BNA geen bron en op de website van het ministerie is het (nog) stil. Zodra het bericht bevestigd wordt...

Lees meer

Stappenplan beoordeling brandveiligheid

Bent u bezig met het ontwerp voor de nieuwbouw van een utiliteitsgebouw? Voor u als ontwerper is het handig al in een vroege fase van het ontwerpproces gript te krijgen op de regels voor brandveiligheid uit het bouwbesluit 2012. PH-bouwadvies maakte voor u een...

Lees meer

Wijzigingen Bouwbesluit 2012

Op 1 april 2012 is het nieuwe bouwbesluit in werking getreden. Op dit moment wordt de 1e serie aanpassingen al voorbereid. Het gaat vooral om kleine wijzigingen en aanpassingen. Al eerder berichten we u over de aanpassingen van de U-waarde, en de aangepaste eisen bij...

Lees meer

Installatie overzicht bij EPC-concepten

PelserHartman verzorgt al vele jaren EPC-berekeningen voor diverse soorten projecten. In de tijd dat energiebesparing en energieopwekking steeds belangrijker wordt komen er steeds meer vragen over de vele verschillende installaties. U moet hierbij denken aan hybride...

Lees meer

Infosessie luchtdichtbouwen voor ontwerpers.

Luchtdichtbouwen is belangrijk, maar wordt nog veel belangrijker! Enkele weken geleden is door alle belangrijke bouwpartners in Nederland een convenant ondertekend waarin nogmaals is onderstreept dat de doelstelling is in 2020 energieneutrale woningen te bouwen. De...

Lees meer

Pelserhartman verzorgt bijdrage profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgt dit voor- en najaar op bijna 30 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten worden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16...

Lees meer

Veilig onderhoud aan gebouwen

Vanaf 1 juli 2012 hoort bij nieuwbouwplannen het ingevulde formulier (Formulier Veilig Onderhoud) tot de indieningvereisten. Een vraag die ons veel gesteld wordt is of dit formulier ook voor (particuliere) woningbouw moet worden ingevuld. Het antwoord hierop is...

Lees meer

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Ondanks dat de bedoeling was dat het nieuwe bouwbesluit eenvoudiger en duidelijker zou moeten zijn, is het nog steeds een ingewikkeld document. Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u...

Lees meer

Rc van 3,5 naar 5,0m2K/W op 01-01-2015

Op 8 Juni 2012 zond de minister van Binnenlandse Zaken een brief naar de 2e kamer met de volgende inhoud; Een aanscherping van de U-waarde tot het niveau van HR++-glas is kosteneffectief. Een verhoging van de Rc van 3,5 m2K/W naar 5,0 m2K/W is niet kosteneffectief,...

Lees meer

Kamergewijze verhuur Bouwbesluit 2012

Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit: het Bouwbesluit 2012. Dit nieuwe besluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij...

Lees meer

Moeten monumenten voldoen aan de bouwregelgeving?

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het...

Lees meer

Vergunningvrij bouwen en het Bouwbesluit 2012

Steeds meer bouwwerken mogen zonder omgevingsvergunning voor het bouwen worden gebouwd. Maar ook vergunningvrij bouwen moet voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit 2012 is een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken...

Lees meer

Gebruik van hout in vluchtwegen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandeigenschappen van bouwmaterialen om de kans op het ontstaan en de snelle ontwikkeling van brand te beperken. De vluchtrouten in een gebouw moeten lang veilig blijven en hier mag de brand zich niet snel ontwikkelen. De materialen...

Lees meer

Verslag congres bouwbesluit 2012 ‘s-Hertogenbosch

Op 25 april 2012 werd in congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch het nationale bouwbesluit 2012 congres georganiseerd. Het congres was een initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken, SDU en Bouwforum. Ondergetekende bezocht samen met ruim 500 andere deelnemers...

Lees meer

Congres Bouwbesluit 2012

Op woensdag 25 april 2012 vond in congrescentrum 1931 het nationale congres bouwbesluit 2012 plaats. Op 1 april is het nieuwe Bouwbesluit van kracht gegaan. Een nieuwe mijlpaal voor de bouwregelgeving in Nederland. Wat is er anders in Bouwbesluit 2012, vergeleken met...

Lees meer

Factsheet slopen & asbest in bouwbesluit 2012

AgentschapNL heeft een factsheet samengesteld waarin de nieuwe regels over het slopen en het verwijderen van asbest staan uitgelegd. In de factsheet staan de regels voor bedrijven maar ook voor particulieren uitgelegd. U kunt de factsheet hieronder downloaden....

Lees meer

Infoblad milieuprestatie Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Elke berekening moet worden uitgevoerd...

Lees meer

Nieuwe bouwbesluit 2012 online

Veel opdrachtgevers vragen ons waar de inhoud van het nieuwe bouwbesluit te vinden is. Er zijn verschillende mogelijkheden: In pdf is het bouwbesluit te downloaden van de site van de rijksoverheid: Bouwbesluit.pdf  Online is het bouwbesluit te vinden op de website:...

Lees meer

Artikel 3.31 Bouwbesluit 2012 aangepast na melding ISSO

Artikeltekst 3.31 uit het Bouwbesluit behandelt de regelbaarheid van luchtverversing. Voor dit artikel is voor Bouwbesluit 2012 een nieuwe tekst opgesteld. Volgens ISSO leidt die tekst echter tot verwarring en foutief ontworpen ventilatiesystemen. Om die reden heeft...

Lees meer

Samenvatting sloopregels Bouwbesluit 2012

Van sloopvergunning naar melding De sloopvergunningplicht komt te vervallen, ook voor asbestsloop. De meldingsplicht gaat gelden voor sloopklussen waarbij de hoeveelheid vrijkomend sloopafval 10m3 of meer bedraagt en bij asbestsloop. In het kort komt het erop neer dat...

Lees meer

Bouwbesluit stelt harde geluideisen

Het nieuwe Bouwbesluit stelt voor het eerst harde eisen aan trillingen en geluid bij bouwen en slopen. Wie hinder ondervindt, heeft dus vanaf 1 april een nieuw wapen in handen. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het bouwbestek zullen vaker...

Lees meer

Informatiebijeenkomst Bouwbesluit 2012

PelserHartman organiseerde 4 succesvolle informatiesessies in de Gruyterfabriek over het nieuwe bouwbesluit 2012. Op dit moment staat er geen nieuwe bijeenkomst meer op de agenda. Het is nog wel mogelijk ons een incompany training te laten verzorgen. Hierover leest u...

Lees meer

Verbouwen en het rechtens verkregen niveau.

In het bouwbesluit 2012 wordt heel anders omgegaan met verbouwingen dan in het oude bouwbesluit. Dit artikel gaat in op de verschillen tussen het oude en het nieuwe bouwbesluit en geeft enkele voorbeelden hoe er binnen het bouwbesluit 2012 moet worden omgegaan met de...

Lees meer

Installatiegeluid in bouwbesluit 2012

In moderne woningen zijn installaties niet meer weg te denken. Installaties verzorgen de verwarming, de bereiding van warmtapwater en de ventilatie. Al die installaties die ervoor zouden moeten zorgen dat het in de woningen gezond leven is, hebben echter 1 nadeel. Ze...

Lees meer

Nieuwe EPC-norm per 01-07-2012

Na het uitstel van de EPG is er enige tijd onduidelijkheid gebleven over de invoerdatum van de EPG. Zowel 1 april als 1 juli 2012 werden als mogelijke invoerdatum genoemd. Via een Kamerbrief d.d. 15 december 2011 heeft minister Donner duidelijkheid gegeven. De...

Lees meer

Isolatie eisen in nieuwe bouwbesluit naar Rc=5,0

Op voorzet van de SP is in de 2e kamer een motie aangenomen om in het nieuwe bouwbesluit, wat op 1 april 2012 waarschijnlijk ingevoerd wordt, de Rc-waarde van uitwendige scheidingsconstructies te verhogen van 3,5 naar 5,0! Op dit moment is ons nog onduidelijk of het...

Lees meer

Bouwbesluit 2012 is uitgesteld

13 oktober 2011 In de 2e kamer is op 12 oktober 2011 het laatste debat over het nieuwe bouwbesluit gevoerd. Uitkomst is dat de inwerkingtreding van het bouwbesluit met een 1/2 jaar is uitgesteld. Het is voor ons nog onduidelijk of dit betekend dat ook de...

Lees meer

Nieuwsbrief PelserHartman Bouwadvies

Naar aanleiding van diverse verzoeken uit ons netwerk hebben wij een mogelijkheid gemaakt voor u om ons laatste nieuws automatisch te ontvangen. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u wekelijks of dagelijks de laatste berichten en blogs over bouwwet- en -regelgeving,...

Lees meer

Bouwbesluit 2012 en veegbesluit

Op 30 juni jl. heeft de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter afronding van de voorhangprocedure van gedachten gewisseld over het nieuwe Bouwbesluit. De in dit overleg gestelde vragen zijn intussen...

Lees meer

Meldpunt voor afwijkingen Bouwbesluit geopend

Steeds vaker duiken berichten op over gemeentes en andere lagere overheden die afwijken van het Bouwbesluit door extra eisen aan bouwprojecten te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of energieprestaties. Deze extra eisen, de zogenaamde “lokale...

Lees meer

Vluchten in het nieuwe Bouwbesluit

De eisen die worden gesteld aan vluchtwegen gaan bij invoering van het bouwbesluit 2012 op de kop. In het huidige bouwbesluit is het in principe zo dat er altijd 2 vluchtroutes noodzakelijk zijn, tenzij de situatie zo is dat met 1 vluchtroute kan worden volstaan. In...

Lees meer

Monumentenwet 1988 op de schop

Wetgevingsoverleg Monumentenbeleid Op maandag 31 januari 2011 heeft het wetgevingsoverleg over de wijzigingen Monumentenwet 1988 en de Modernisering Monumentenzorg in de Tweede Kamer plaats gevonden. Het debat ging in eerste instantie over het voorliggende...

Lees meer

EPC 0,6 varianten

Met ingang van 1 januari 2011 is de EPC-eis voor de woningbouw verlaagd van 0,8 naar 0,6. Dit betekent concreet dat nieuwbouw woningen 25% energiezuiniger moeten zijn dan voorheen. Door de overheid en andere instanties zijn al veel onderzoeken gedaan en rapporten...

Lees meer

Feiten en fabels over aanscherping EPC

Inleiding Per 1 januari 2011 is de EPC voor nieuwbouwwoningen van 0,8 naar 0,6 verlaagd. De verandering van het Bouwbesluit op dit punt is 22 oktober 2010 gepubliceerd in de Staatscourant. In 2011 wordt tevens de nieuwe norm EPG van kracht. De nieuwe norm De nieuwe...

Lees meer

NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen EPG

Symposium over de nieuwe norm NEN 7120 Deze informatie is niet helemaal meer up-to-date. Kijkt u voor meer recente informatie op deze pagina. Op dinsdag 21 september 2010 organiseerde NEN een symposium over de nieuwe energieprestatie norm NEN 7120 ‘Energieprestatie...

Lees meer

Bouwbesluit 2012

Op 1 april 2012 treedt het nieuwe bouwbesluit in werking. Hieronder de belangrijkste wijzigingen samengevat. Bouwbesluit 2012 geeft veel verandering maar lijkt wel beter! In het bouwbesluit 2012 zijn een groot aantal voorschriften veranderd, aangepast of aangevuld....

Lees meer

Wabo van start!

Terug naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) is met ingang van 1 oktober 2010 van kracht. Met de Wabo worden circa 25 bestaande vergunningstelsels vervangen door één omgevingsvergunning. Voor burgers en bedrijven is het...

Lees meer

NEN 7120 de nieuwe energieprestatienorm (EPG)

NEN 7120, de nieuwe energieprestatienorm (EPG) Naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving (03-09-2010) EPC-eis Al Enige tijd geleden is door VROM aangekondigd dat per 1 januari 2011 de EPC-eis voor woonfuncties wordt verlaagd van 0,8 naar 0,6. Hoewel de inwerkingtreding...

Lees meer

Toetsing bouwbesluit

In het Bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen gebouwen moeten voldoen. In het Bouwbesluit is bijvoorbeeld vastgelegd aan welke eisen een trap moet voldoen en hoeveel een ruimte moet worden geventileerd. Deze eisen gelden niet alleen voor nieuwbouw, ook bestaande...

Lees meer

Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

Deze week (week 20-2018) is definitief via het Staatsblad bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Woningen die vóór 1 juli...

Lees meer

Strengere isolatie-eisen bij renovatie

Vanaf eind 2015 worden nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt vanaf eind dit jaar een warmteweerstand van ten minste 2,5 m2K/W voor een...

Lees meer

NEN 6060 vervangt methode Beheersbaarheid van Brand 2007

Nieuwe Norm NEN 6060 voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote...

Lees meer

Mogelijke wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2015

Het Bouwbesluit gaat per 1 juli 2015 voor de particuliere bouwer wezenlijk veranderen. Tenminste als de plannen door de 2e kamer komen! Geen daglichteisen meer, geen minimale plafondhoogten, de trap zo stijl maken als je zelf wilt, en de badkamer zo klein of groot als...

Lees meer

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u de Bouwbesluit eisen moet toepassen, of misschien heeft u een meer algemene vraag over het Bouwbesluit of de toepassing van aanverwante normen....

Lees meer

Invloed U-waarde van kozijnen op energieprestatie!

U-waarden kozijnen (type, materiaal, glas, afstandhouders etc.) Sinds 1 maart 2013 mag de U-waarde van de totale kozijnconstructie inclusief vulling niet hoger zijn dan 1,65 W/m²K. Deze aanpassing in het Bouwbesluit heeft echter flinke gevolgen gehad voor de keuze van...

Lees meer

Invloed aanscherping isolatie eisen op energieprestatie!

Rc-waarden Al geruime tijd wil de Tweede Kamer de minimumeisen voor isolatie aan scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Op 1 januari 2015 zou dan ook de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd worden van 3,5 naar 5,0 m²k/W. Echter de...

Lees meer

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 april 2014

Per 1 april 2014 wordt het bouwbesluit op enkele punten aangepast. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen: Vereenvoudiging geluidsvoorschrift Het geluidsvoorschrift van het Bouwbesluit 2012 dat betrekking heeft op het reguleren van geluidhinder...

Lees meer

Natuurlijke toevoer ventilatielucht onder hellende kap

De eisen die omschreven staan in Bouwbesluit artikel 3.29 maakt dat we bij de nieuwbouw van een woning verplicht zijn te ventileren op basis van mechanische toe- en afvoer of natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. In dit artikel gaan we het hebben over het...

Lees meer

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2013

Op 1 juli 2013 worden er weer enkele wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 doorgevoerd. Isolatiewaarden bij ingrijpende renovatie. Het nieuwe voorschrift over de ingrijpende renovatie is opgenomen in artikel 5.6 van het Bouwbesluit 2012. Onder ingrijpende renovatie...

Lees meer

Regelbaarheid ventilatie Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de minimale capaciteit van de luchtverversing van verblijfsgebieden en –ruimten van gebouwen. Afhankelijk van het gebruik van een ruimte of de weersomstandigheden moet men de toevoer van ventilatielucht kunnen regelen. Daarom zijn...

Lees meer

Berekening milieuprestatie niet voor combinatiegebouwen.

Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning. De vraag die ons regelmatig gesteld wordt...

Lees meer

In 2015 pas eisen aan milieuprestatieberekening

In een brief aan de 2e kamer informeerde minister Blok ons op 1 maart over een aantal punten met betrekking tot de milieuprestatie. Hieruit kunnen we de volgende punten destilleren. - Gemeente oordeelt naar eigen inzicht of ze bij de aanvraag omgevingsvergunning een...

Lees meer

Strengere regels voor brandveiligheid van stallen

Vanaf 1 januari gelden er strengere regels t.a.v. de brandveiligheid van nieuwe stallen. De volgende aanpassingen worden in een nieuwe versie van het bouwbesluit doorgevoerd: Er wordt in de categorie "lichte industrie"  uit het Bouwbesluit een aparte subcategorie voor...

Lees meer

Infoblad kinderopvang

Sinds 2005 bevat het Bouwbesluit specifieke eisen voor kinderopvang. Hieronder vallen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse of 24-uursopvang. De meeste specifieke eisen gelden voor kinderopvang waar geslapen wordt en kinderopvang voor kinderen jonger...

Lees meer

Wijzigingen bouwbesluit 2012 per 01-02-2013

De BNA heeft gisteren het bericht verspreid dat de wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 niet per 01-01-2013 maar per 01-02-2013 van kracht worden. Helaas vermeldt de BNA geen bron en op de website van het ministerie is het (nog) stil. Zodra het bericht bevestigd wordt...

Lees meer

Stappenplan beoordeling brandveiligheid

Bent u bezig met het ontwerp voor de nieuwbouw van een utiliteitsgebouw? Voor u als ontwerper is het handig al in een vroege fase van het ontwerpproces gript te krijgen op de regels voor brandveiligheid uit het bouwbesluit 2012. PH-bouwadvies maakte voor u een...

Lees meer

Wijzigingen Bouwbesluit 2012

Op 1 april 2012 is het nieuwe bouwbesluit in werking getreden. Op dit moment wordt de 1e serie aanpassingen al voorbereid. Het gaat vooral om kleine wijzigingen en aanpassingen. Al eerder berichten we u over de aanpassingen van de U-waarde, en de aangepaste eisen bij...

Lees meer

Installatie overzicht bij EPC-concepten

PelserHartman verzorgt al vele jaren EPC-berekeningen voor diverse soorten projecten. In de tijd dat energiebesparing en energieopwekking steeds belangrijker wordt komen er steeds meer vragen over de vele verschillende installaties. U moet hierbij denken aan hybride...

Lees meer

Infosessie luchtdichtbouwen voor ontwerpers.

Luchtdichtbouwen is belangrijk, maar wordt nog veel belangrijker! Enkele weken geleden is door alle belangrijke bouwpartners in Nederland een convenant ondertekend waarin nogmaals is onderstreept dat de doelstelling is in 2020 energieneutrale woningen te bouwen. De...

Lees meer

Pelserhartman verzorgt bijdrage profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgt dit voor- en najaar op bijna 30 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten worden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16...

Lees meer

Veilig onderhoud aan gebouwen

Vanaf 1 juli 2012 hoort bij nieuwbouwplannen het ingevulde formulier (Formulier Veilig Onderhoud) tot de indieningvereisten. Een vraag die ons veel gesteld wordt is of dit formulier ook voor (particuliere) woningbouw moet worden ingevuld. Het antwoord hierop is...

Lees meer

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Ondanks dat de bedoeling was dat het nieuwe bouwbesluit eenvoudiger en duidelijker zou moeten zijn, is het nog steeds een ingewikkeld document. Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u...

Lees meer

Rc van 3,5 naar 5,0m2K/W op 01-01-2015

Op 8 Juni 2012 zond de minister van Binnenlandse Zaken een brief naar de 2e kamer met de volgende inhoud; Een aanscherping van de U-waarde tot het niveau van HR++-glas is kosteneffectief. Een verhoging van de Rc van 3,5 m2K/W naar 5,0 m2K/W is niet kosteneffectief,...

Lees meer

Kamergewijze verhuur Bouwbesluit 2012

Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit: het Bouwbesluit 2012. Dit nieuwe besluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij...

Lees meer

Moeten monumenten voldoen aan de bouwregelgeving?

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het...

Lees meer

Vergunningvrij bouwen en het Bouwbesluit 2012

Steeds meer bouwwerken mogen zonder omgevingsvergunning voor het bouwen worden gebouwd. Maar ook vergunningvrij bouwen moet voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit 2012 is een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken...

Lees meer

Gebruik van hout in vluchtwegen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandeigenschappen van bouwmaterialen om de kans op het ontstaan en de snelle ontwikkeling van brand te beperken. De vluchtrouten in een gebouw moeten lang veilig blijven en hier mag de brand zich niet snel ontwikkelen. De materialen...

Lees meer

Verslag congres bouwbesluit 2012 ‘s-Hertogenbosch

Op 25 april 2012 werd in congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch het nationale bouwbesluit 2012 congres georganiseerd. Het congres was een initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken, SDU en Bouwforum. Ondergetekende bezocht samen met ruim 500 andere deelnemers...

Lees meer

Congres Bouwbesluit 2012

Op woensdag 25 april 2012 vond in congrescentrum 1931 het nationale congres bouwbesluit 2012 plaats. Op 1 april is het nieuwe Bouwbesluit van kracht gegaan. Een nieuwe mijlpaal voor de bouwregelgeving in Nederland. Wat is er anders in Bouwbesluit 2012, vergeleken met...

Lees meer

Factsheet slopen & asbest in bouwbesluit 2012

AgentschapNL heeft een factsheet samengesteld waarin de nieuwe regels over het slopen en het verwijderen van asbest staan uitgelegd. In de factsheet staan de regels voor bedrijven maar ook voor particulieren uitgelegd. U kunt de factsheet hieronder downloaden....

Lees meer

Infoblad milieuprestatie Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Elke berekening moet worden uitgevoerd...

Lees meer

Nieuwe bouwbesluit 2012 online

Veel opdrachtgevers vragen ons waar de inhoud van het nieuwe bouwbesluit te vinden is. Er zijn verschillende mogelijkheden: In pdf is het bouwbesluit te downloaden van de site van de rijksoverheid: Bouwbesluit.pdf  Online is het bouwbesluit te vinden op de website:...

Lees meer

Artikel 3.31 Bouwbesluit 2012 aangepast na melding ISSO

Artikeltekst 3.31 uit het Bouwbesluit behandelt de regelbaarheid van luchtverversing. Voor dit artikel is voor Bouwbesluit 2012 een nieuwe tekst opgesteld. Volgens ISSO leidt die tekst echter tot verwarring en foutief ontworpen ventilatiesystemen. Om die reden heeft...

Lees meer

Samenvatting sloopregels Bouwbesluit 2012

Van sloopvergunning naar melding De sloopvergunningplicht komt te vervallen, ook voor asbestsloop. De meldingsplicht gaat gelden voor sloopklussen waarbij de hoeveelheid vrijkomend sloopafval 10m3 of meer bedraagt en bij asbestsloop. In het kort komt het erop neer dat...

Lees meer

Bouwbesluit stelt harde geluideisen

Het nieuwe Bouwbesluit stelt voor het eerst harde eisen aan trillingen en geluid bij bouwen en slopen. Wie hinder ondervindt, heeft dus vanaf 1 april een nieuw wapen in handen. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het bouwbestek zullen vaker...

Lees meer

Informatiebijeenkomst Bouwbesluit 2012

PelserHartman organiseerde 4 succesvolle informatiesessies in de Gruyterfabriek over het nieuwe bouwbesluit 2012. Op dit moment staat er geen nieuwe bijeenkomst meer op de agenda. Het is nog wel mogelijk ons een incompany training te laten verzorgen. Hierover leest u...

Lees meer

Verbouwen en het rechtens verkregen niveau.

In het bouwbesluit 2012 wordt heel anders omgegaan met verbouwingen dan in het oude bouwbesluit. Dit artikel gaat in op de verschillen tussen het oude en het nieuwe bouwbesluit en geeft enkele voorbeelden hoe er binnen het bouwbesluit 2012 moet worden omgegaan met de...

Lees meer

Installatiegeluid in bouwbesluit 2012

In moderne woningen zijn installaties niet meer weg te denken. Installaties verzorgen de verwarming, de bereiding van warmtapwater en de ventilatie. Al die installaties die ervoor zouden moeten zorgen dat het in de woningen gezond leven is, hebben echter 1 nadeel. Ze...

Lees meer

Nieuwe EPC-norm per 01-07-2012

Na het uitstel van de EPG is er enige tijd onduidelijkheid gebleven over de invoerdatum van de EPG. Zowel 1 april als 1 juli 2012 werden als mogelijke invoerdatum genoemd. Via een Kamerbrief d.d. 15 december 2011 heeft minister Donner duidelijkheid gegeven. De...

Lees meer

Isolatie eisen in nieuwe bouwbesluit naar Rc=5,0

Op voorzet van de SP is in de 2e kamer een motie aangenomen om in het nieuwe bouwbesluit, wat op 1 april 2012 waarschijnlijk ingevoerd wordt, de Rc-waarde van uitwendige scheidingsconstructies te verhogen van 3,5 naar 5,0! Op dit moment is ons nog onduidelijk of het...

Lees meer

Bouwbesluit 2012 is uitgesteld

13 oktober 2011 In de 2e kamer is op 12 oktober 2011 het laatste debat over het nieuwe bouwbesluit gevoerd. Uitkomst is dat de inwerkingtreding van het bouwbesluit met een 1/2 jaar is uitgesteld. Het is voor ons nog onduidelijk of dit betekend dat ook de...

Lees meer

Nieuwsbrief PelserHartman Bouwadvies

Naar aanleiding van diverse verzoeken uit ons netwerk hebben wij een mogelijkheid gemaakt voor u om ons laatste nieuws automatisch te ontvangen. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u wekelijks of dagelijks de laatste berichten en blogs over bouwwet- en -regelgeving,...

Lees meer

Bouwbesluit 2012 en veegbesluit

Op 30 juni jl. heeft de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter afronding van de voorhangprocedure van gedachten gewisseld over het nieuwe Bouwbesluit. De in dit overleg gestelde vragen zijn intussen...

Lees meer

Meldpunt voor afwijkingen Bouwbesluit geopend

Steeds vaker duiken berichten op over gemeentes en andere lagere overheden die afwijken van het Bouwbesluit door extra eisen aan bouwprojecten te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of energieprestaties. Deze extra eisen, de zogenaamde “lokale...

Lees meer

Vluchten in het nieuwe Bouwbesluit

De eisen die worden gesteld aan vluchtwegen gaan bij invoering van het bouwbesluit 2012 op de kop. In het huidige bouwbesluit is het in principe zo dat er altijd 2 vluchtroutes noodzakelijk zijn, tenzij de situatie zo is dat met 1 vluchtroute kan worden volstaan. In...

Lees meer

Monumentenwet 1988 op de schop

Wetgevingsoverleg Monumentenbeleid Op maandag 31 januari 2011 heeft het wetgevingsoverleg over de wijzigingen Monumentenwet 1988 en de Modernisering Monumentenzorg in de Tweede Kamer plaats gevonden. Het debat ging in eerste instantie over het voorliggende...

Lees meer

EPC 0,6 varianten

Met ingang van 1 januari 2011 is de EPC-eis voor de woningbouw verlaagd van 0,8 naar 0,6. Dit betekent concreet dat nieuwbouw woningen 25% energiezuiniger moeten zijn dan voorheen. Door de overheid en andere instanties zijn al veel onderzoeken gedaan en rapporten...

Lees meer

Feiten en fabels over aanscherping EPC

Inleiding Per 1 januari 2011 is de EPC voor nieuwbouwwoningen van 0,8 naar 0,6 verlaagd. De verandering van het Bouwbesluit op dit punt is 22 oktober 2010 gepubliceerd in de Staatscourant. In 2011 wordt tevens de nieuwe norm EPG van kracht. De nieuwe norm De nieuwe...

Lees meer

NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen EPG

Symposium over de nieuwe norm NEN 7120 Deze informatie is niet helemaal meer up-to-date. Kijkt u voor meer recente informatie op deze pagina. Op dinsdag 21 september 2010 organiseerde NEN een symposium over de nieuwe energieprestatie norm NEN 7120 ‘Energieprestatie...

Lees meer

Bouwbesluit 2012

Op 1 april 2012 treedt het nieuwe bouwbesluit in werking. Hieronder de belangrijkste wijzigingen samengevat. Bouwbesluit 2012 geeft veel verandering maar lijkt wel beter! In het bouwbesluit 2012 zijn een groot aantal voorschriften veranderd, aangepast of aangevuld....

Lees meer

Wabo van start!

Terug naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) is met ingang van 1 oktober 2010 van kracht. Met de Wabo worden circa 25 bestaande vergunningstelsels vervangen door één omgevingsvergunning. Voor burgers en bedrijven is het...

Lees meer

NEN 7120 de nieuwe energieprestatienorm (EPG)

NEN 7120, de nieuwe energieprestatienorm (EPG) Naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving (03-09-2010) EPC-eis Al Enige tijd geleden is door VROM aangekondigd dat per 1 januari 2011 de EPC-eis voor woonfuncties wordt verlaagd van 0,8 naar 0,6. Hoewel de inwerkingtreding...

Lees meer

Toetsing bouwbesluit

In het Bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen gebouwen moeten voldoen. In het Bouwbesluit is bijvoorbeeld vastgelegd aan welke eisen een trap moet voldoen en hoeveel een ruimte moet worden geventileerd. Deze eisen gelden niet alleen voor nieuwbouw, ook bestaande...

Lees meer

Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

Deze week (week 20-2018) is definitief via het Staatsblad bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Woningen die vóór 1 juli...

Lees meer

Strengere isolatie-eisen bij renovatie

Vanaf eind 2015 worden nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt vanaf eind dit jaar een warmteweerstand van ten minste 2,5 m2K/W voor een...

Lees meer

NEN 6060 vervangt methode Beheersbaarheid van Brand 2007

Nieuwe Norm NEN 6060 voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote...

Lees meer

Mogelijke wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2015

Het Bouwbesluit gaat per 1 juli 2015 voor de particuliere bouwer wezenlijk veranderen. Tenminste als de plannen door de 2e kamer komen! Geen daglichteisen meer, geen minimale plafondhoogten, de trap zo stijl maken als je zelf wilt, en de badkamer zo klein of groot als...

Lees meer

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u de Bouwbesluit eisen moet toepassen, of misschien heeft u een meer algemene vraag over het Bouwbesluit of de toepassing van aanverwante normen....

Lees meer

Invloed U-waarde van kozijnen op energieprestatie!

U-waarden kozijnen (type, materiaal, glas, afstandhouders etc.) Sinds 1 maart 2013 mag de U-waarde van de totale kozijnconstructie inclusief vulling niet hoger zijn dan 1,65 W/m²K. Deze aanpassing in het Bouwbesluit heeft echter flinke gevolgen gehad voor de keuze van...

Lees meer

Invloed aanscherping isolatie eisen op energieprestatie!

Rc-waarden Al geruime tijd wil de Tweede Kamer de minimumeisen voor isolatie aan scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Op 1 januari 2015 zou dan ook de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd worden van 3,5 naar 5,0 m²k/W. Echter de...

Lees meer

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 april 2014

Per 1 april 2014 wordt het bouwbesluit op enkele punten aangepast. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen: Vereenvoudiging geluidsvoorschrift Het geluidsvoorschrift van het Bouwbesluit 2012 dat betrekking heeft op het reguleren van geluidhinder...

Lees meer

Natuurlijke toevoer ventilatielucht onder hellende kap

De eisen die omschreven staan in Bouwbesluit artikel 3.29 maakt dat we bij de nieuwbouw van een woning verplicht zijn te ventileren op basis van mechanische toe- en afvoer of natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. In dit artikel gaan we het hebben over het...

Lees meer

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2013

Op 1 juli 2013 worden er weer enkele wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 doorgevoerd. Isolatiewaarden bij ingrijpende renovatie. Het nieuwe voorschrift over de ingrijpende renovatie is opgenomen in artikel 5.6 van het Bouwbesluit 2012. Onder ingrijpende renovatie...

Lees meer

Regelbaarheid ventilatie Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de minimale capaciteit van de luchtverversing van verblijfsgebieden en –ruimten van gebouwen. Afhankelijk van het gebruik van een ruimte of de weersomstandigheden moet men de toevoer van ventilatielucht kunnen regelen. Daarom zijn...

Lees meer

Berekening milieuprestatie niet voor combinatiegebouwen.

Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning. De vraag die ons regelmatig gesteld wordt...

Lees meer

In 2015 pas eisen aan milieuprestatieberekening

In een brief aan de 2e kamer informeerde minister Blok ons op 1 maart over een aantal punten met betrekking tot de milieuprestatie. Hieruit kunnen we de volgende punten destilleren. - Gemeente oordeelt naar eigen inzicht of ze bij de aanvraag omgevingsvergunning een...

Lees meer

Strengere regels voor brandveiligheid van stallen

Vanaf 1 januari gelden er strengere regels t.a.v. de brandveiligheid van nieuwe stallen. De volgende aanpassingen worden in een nieuwe versie van het bouwbesluit doorgevoerd: Er wordt in de categorie "lichte industrie"  uit het Bouwbesluit een aparte subcategorie voor...

Lees meer

Infoblad kinderopvang

Sinds 2005 bevat het Bouwbesluit specifieke eisen voor kinderopvang. Hieronder vallen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse of 24-uursopvang. De meeste specifieke eisen gelden voor kinderopvang waar geslapen wordt en kinderopvang voor kinderen jonger...

Lees meer

Wijzigingen bouwbesluit 2012 per 01-02-2013

De BNA heeft gisteren het bericht verspreid dat de wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 niet per 01-01-2013 maar per 01-02-2013 van kracht worden. Helaas vermeldt de BNA geen bron en op de website van het ministerie is het (nog) stil. Zodra het bericht bevestigd wordt...

Lees meer

Stappenplan beoordeling brandveiligheid

Bent u bezig met het ontwerp voor de nieuwbouw van een utiliteitsgebouw? Voor u als ontwerper is het handig al in een vroege fase van het ontwerpproces gript te krijgen op de regels voor brandveiligheid uit het bouwbesluit 2012. PH-bouwadvies maakte voor u een...

Lees meer

Wijzigingen Bouwbesluit 2012

Op 1 april 2012 is het nieuwe bouwbesluit in werking getreden. Op dit moment wordt de 1e serie aanpassingen al voorbereid. Het gaat vooral om kleine wijzigingen en aanpassingen. Al eerder berichten we u over de aanpassingen van de U-waarde, en de aangepaste eisen bij...

Lees meer

Installatie overzicht bij EPC-concepten

PelserHartman verzorgt al vele jaren EPC-berekeningen voor diverse soorten projecten. In de tijd dat energiebesparing en energieopwekking steeds belangrijker wordt komen er steeds meer vragen over de vele verschillende installaties. U moet hierbij denken aan hybride...

Lees meer

Infosessie luchtdichtbouwen voor ontwerpers.

Luchtdichtbouwen is belangrijk, maar wordt nog veel belangrijker! Enkele weken geleden is door alle belangrijke bouwpartners in Nederland een convenant ondertekend waarin nogmaals is onderstreept dat de doelstelling is in 2020 energieneutrale woningen te bouwen. De...

Lees meer

Pelserhartman verzorgt bijdrage profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgt dit voor- en najaar op bijna 30 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten worden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16...

Lees meer

Veilig onderhoud aan gebouwen

Vanaf 1 juli 2012 hoort bij nieuwbouwplannen het ingevulde formulier (Formulier Veilig Onderhoud) tot de indieningvereisten. Een vraag die ons veel gesteld wordt is of dit formulier ook voor (particuliere) woningbouw moet worden ingevuld. Het antwoord hierop is...

Lees meer

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Ondanks dat de bedoeling was dat het nieuwe bouwbesluit eenvoudiger en duidelijker zou moeten zijn, is het nog steeds een ingewikkeld document. Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u...

Lees meer

Rc van 3,5 naar 5,0m2K/W op 01-01-2015

Op 8 Juni 2012 zond de minister van Binnenlandse Zaken een brief naar de 2e kamer met de volgende inhoud; Een aanscherping van de U-waarde tot het niveau van HR++-glas is kosteneffectief. Een verhoging van de Rc van 3,5 m2K/W naar 5,0 m2K/W is niet kosteneffectief,...

Lees meer

Kamergewijze verhuur Bouwbesluit 2012

Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit: het Bouwbesluit 2012. Dit nieuwe besluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij...

Lees meer

Moeten monumenten voldoen aan de bouwregelgeving?

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het...

Lees meer

Vergunningvrij bouwen en het Bouwbesluit 2012

Steeds meer bouwwerken mogen zonder omgevingsvergunning voor het bouwen worden gebouwd. Maar ook vergunningvrij bouwen moet voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit 2012 is een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken...

Lees meer

Gebruik van hout in vluchtwegen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandeigenschappen van bouwmaterialen om de kans op het ontstaan en de snelle ontwikkeling van brand te beperken. De vluchtrouten in een gebouw moeten lang veilig blijven en hier mag de brand zich niet snel ontwikkelen. De materialen...

Lees meer

Verslag congres bouwbesluit 2012 ‘s-Hertogenbosch

Op 25 april 2012 werd in congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch het nationale bouwbesluit 2012 congres georganiseerd. Het congres was een initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken, SDU en Bouwforum. Ondergetekende bezocht samen met ruim 500 andere deelnemers...

Lees meer

Congres Bouwbesluit 2012

Op woensdag 25 april 2012 vond in congrescentrum 1931 het nationale congres bouwbesluit 2012 plaats. Op 1 april is het nieuwe Bouwbesluit van kracht gegaan. Een nieuwe mijlpaal voor de bouwregelgeving in Nederland. Wat is er anders in Bouwbesluit 2012, vergeleken met...

Lees meer

Factsheet slopen & asbest in bouwbesluit 2012

AgentschapNL heeft een factsheet samengesteld waarin de nieuwe regels over het slopen en het verwijderen van asbest staan uitgelegd. In de factsheet staan de regels voor bedrijven maar ook voor particulieren uitgelegd. U kunt de factsheet hieronder downloaden....

Lees meer

Infoblad milieuprestatie Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Elke berekening moet worden uitgevoerd...

Lees meer

Nieuwe bouwbesluit 2012 online

Veel opdrachtgevers vragen ons waar de inhoud van het nieuwe bouwbesluit te vinden is. Er zijn verschillende mogelijkheden: In pdf is het bouwbesluit te downloaden van de site van de rijksoverheid: Bouwbesluit.pdf  Online is het bouwbesluit te vinden op de website:...

Lees meer

Artikel 3.31 Bouwbesluit 2012 aangepast na melding ISSO

Artikeltekst 3.31 uit het Bouwbesluit behandelt de regelbaarheid van luchtverversing. Voor dit artikel is voor Bouwbesluit 2012 een nieuwe tekst opgesteld. Volgens ISSO leidt die tekst echter tot verwarring en foutief ontworpen ventilatiesystemen. Om die reden heeft...

Lees meer

Samenvatting sloopregels Bouwbesluit 2012

Van sloopvergunning naar melding De sloopvergunningplicht komt te vervallen, ook voor asbestsloop. De meldingsplicht gaat gelden voor sloopklussen waarbij de hoeveelheid vrijkomend sloopafval 10m3 of meer bedraagt en bij asbestsloop. In het kort komt het erop neer dat...

Lees meer

Bouwbesluit stelt harde geluideisen

Het nieuwe Bouwbesluit stelt voor het eerst harde eisen aan trillingen en geluid bij bouwen en slopen. Wie hinder ondervindt, heeft dus vanaf 1 april een nieuw wapen in handen. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het bouwbestek zullen vaker...

Lees meer

Informatiebijeenkomst Bouwbesluit 2012

PelserHartman organiseerde 4 succesvolle informatiesessies in de Gruyterfabriek over het nieuwe bouwbesluit 2012. Op dit moment staat er geen nieuwe bijeenkomst meer op de agenda. Het is nog wel mogelijk ons een incompany training te laten verzorgen. Hierover leest u...

Lees meer

Verbouwen en het rechtens verkregen niveau.

In het bouwbesluit 2012 wordt heel anders omgegaan met verbouwingen dan in het oude bouwbesluit. Dit artikel gaat in op de verschillen tussen het oude en het nieuwe bouwbesluit en geeft enkele voorbeelden hoe er binnen het bouwbesluit 2012 moet worden omgegaan met de...

Lees meer

Installatiegeluid in bouwbesluit 2012

In moderne woningen zijn installaties niet meer weg te denken. Installaties verzorgen de verwarming, de bereiding van warmtapwater en de ventilatie. Al die installaties die ervoor zouden moeten zorgen dat het in de woningen gezond leven is, hebben echter 1 nadeel. Ze...

Lees meer

Nieuwe EPC-norm per 01-07-2012

Na het uitstel van de EPG is er enige tijd onduidelijkheid gebleven over de invoerdatum van de EPG. Zowel 1 april als 1 juli 2012 werden als mogelijke invoerdatum genoemd. Via een Kamerbrief d.d. 15 december 2011 heeft minister Donner duidelijkheid gegeven. De...

Lees meer

Isolatie eisen in nieuwe bouwbesluit naar Rc=5,0

Op voorzet van de SP is in de 2e kamer een motie aangenomen om in het nieuwe bouwbesluit, wat op 1 april 2012 waarschijnlijk ingevoerd wordt, de Rc-waarde van uitwendige scheidingsconstructies te verhogen van 3,5 naar 5,0! Op dit moment is ons nog onduidelijk of het...

Lees meer

Bouwbesluit 2012 is uitgesteld

13 oktober 2011 In de 2e kamer is op 12 oktober 2011 het laatste debat over het nieuwe bouwbesluit gevoerd. Uitkomst is dat de inwerkingtreding van het bouwbesluit met een 1/2 jaar is uitgesteld. Het is voor ons nog onduidelijk of dit betekend dat ook de...

Lees meer

Nieuwsbrief PelserHartman Bouwadvies

Naar aanleiding van diverse verzoeken uit ons netwerk hebben wij een mogelijkheid gemaakt voor u om ons laatste nieuws automatisch te ontvangen. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u wekelijks of dagelijks de laatste berichten en blogs over bouwwet- en -regelgeving,...

Lees meer

Bouwbesluit 2012 en veegbesluit

Op 30 juni jl. heeft de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter afronding van de voorhangprocedure van gedachten gewisseld over het nieuwe Bouwbesluit. De in dit overleg gestelde vragen zijn intussen...

Lees meer

Meldpunt voor afwijkingen Bouwbesluit geopend

Steeds vaker duiken berichten op over gemeentes en andere lagere overheden die afwijken van het Bouwbesluit door extra eisen aan bouwprojecten te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of energieprestaties. Deze extra eisen, de zogenaamde “lokale...

Lees meer

Vluchten in het nieuwe Bouwbesluit

De eisen die worden gesteld aan vluchtwegen gaan bij invoering van het bouwbesluit 2012 op de kop. In het huidige bouwbesluit is het in principe zo dat er altijd 2 vluchtroutes noodzakelijk zijn, tenzij de situatie zo is dat met 1 vluchtroute kan worden volstaan. In...

Lees meer

Monumentenwet 1988 op de schop

Wetgevingsoverleg Monumentenbeleid Op maandag 31 januari 2011 heeft het wetgevingsoverleg over de wijzigingen Monumentenwet 1988 en de Modernisering Monumentenzorg in de Tweede Kamer plaats gevonden. Het debat ging in eerste instantie over het voorliggende...

Lees meer

EPC 0,6 varianten

Met ingang van 1 januari 2011 is de EPC-eis voor de woningbouw verlaagd van 0,8 naar 0,6. Dit betekent concreet dat nieuwbouw woningen 25% energiezuiniger moeten zijn dan voorheen. Door de overheid en andere instanties zijn al veel onderzoeken gedaan en rapporten...

Lees meer

Feiten en fabels over aanscherping EPC

Inleiding Per 1 januari 2011 is de EPC voor nieuwbouwwoningen van 0,8 naar 0,6 verlaagd. De verandering van het Bouwbesluit op dit punt is 22 oktober 2010 gepubliceerd in de Staatscourant. In 2011 wordt tevens de nieuwe norm EPG van kracht. De nieuwe norm De nieuwe...

Lees meer

NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen EPG

Symposium over de nieuwe norm NEN 7120 Deze informatie is niet helemaal meer up-to-date. Kijkt u voor meer recente informatie op deze pagina. Op dinsdag 21 september 2010 organiseerde NEN een symposium over de nieuwe energieprestatie norm NEN 7120 ‘Energieprestatie...

Lees meer

Bouwbesluit 2012

Op 1 april 2012 treedt het nieuwe bouwbesluit in werking. Hieronder de belangrijkste wijzigingen samengevat. Bouwbesluit 2012 geeft veel verandering maar lijkt wel beter! In het bouwbesluit 2012 zijn een groot aantal voorschriften veranderd, aangepast of aangevuld....

Lees meer

Wabo van start!

Terug naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) is met ingang van 1 oktober 2010 van kracht. Met de Wabo worden circa 25 bestaande vergunningstelsels vervangen door één omgevingsvergunning. Voor burgers en bedrijven is het...

Lees meer

NEN 7120 de nieuwe energieprestatienorm (EPG)

NEN 7120, de nieuwe energieprestatienorm (EPG) Naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving (03-09-2010) EPC-eis Al Enige tijd geleden is door VROM aangekondigd dat per 1 januari 2011 de EPC-eis voor woonfuncties wordt verlaagd van 0,8 naar 0,6. Hoewel de inwerkingtreding...

Lees meer

Toetsing bouwbesluit

In het Bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen gebouwen moeten voldoen. In het Bouwbesluit is bijvoorbeeld vastgelegd aan welke eisen een trap moet voldoen en hoeveel een ruimte moet worden geventileerd. Deze eisen gelden niet alleen voor nieuwbouw, ook bestaande...

Lees meer

NEN 6060 vervangt methode Beheersbaarheid van Brand 2007

Nieuwe Norm NEN 6060 voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote...

Lees meer

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u de Bouwbesluit eisen moet toepassen, of misschien heeft u een meer algemene vraag over het Bouwbesluit of de toepassing van aanverwante normen....

Lees meer

Praktijkgids voor Noodverlichting NVFN is gepubliceerd

Deze week is de NVFN Praktijkgids Noodverlichting gepubliceerd.  Ontwerp, installatie en onderhoud van noodverlichting is niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt.  Met de ‘Praktijkgids Noodverlichting’ helpt de branchevereniging voor de Noodverlichting...

Lees meer

Strengere regels voor brandveiligheid van stallen

Vanaf 1 januari gelden er strengere regels t.a.v. de brandveiligheid van nieuwe stallen. De volgende aanpassingen worden in een nieuwe versie van het bouwbesluit doorgevoerd: Er wordt in de categorie "lichte industrie"  uit het Bouwbesluit een aparte subcategorie voor...

Lees meer

Rekenmodel veilig vluchten Bouwbesluit 2012

Het rekenmodel veilig vluchten wat in opdracht van de rijksoverheid door Arcadis is ontwikkeld om vluchtwegen te toetsen is vernieuwd. U kunt het rekenmodule hier downloaden: veilig-vluchten-model-2-05 (Excel-bestand; versie december 2012) Het vraagt enige oefening,...

Lees meer

Symbolen vluchtwegaanduiding worden aangepast.

Het nieuwe pictogram voor vluchtrouteaanduiding Een wereldwijde norm voor grafische symbolen is door Europa en daardoor ook door Nederland overgenomen. Het betreft de norm die in Nederland  NEN-EN-ISO 7010 heet. De pictogramnorm voor vluchtrouteaanduiding, de NEN...

Lees meer

Stappenplan beoordeling brandveiligheid

Bent u bezig met het ontwerp voor de nieuwbouw van een utiliteitsgebouw? Voor u als ontwerper is het handig al in een vroege fase van het ontwerpproces gript te krijgen op de regels voor brandveiligheid uit het bouwbesluit 2012. PH-bouwadvies maakte voor u een...

Lees meer

Infoblad Vluchten bij brand – Bouwbesluit 2012

De rijksoverheid heeft een informatieblad gepubliceerd over het onderwerp vluchten bij brand. Dit informatieblad geeft een op de praktijk gerichte toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. De brochure behandelt het...

Lees meer

Gebruik van hout in vluchtwegen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandeigenschappen van bouwmaterialen om de kans op het ontstaan en de snelle ontwikkeling van brand te beperken. De vluchtrouten in een gebouw moeten lang veilig blijven en hier mag de brand zich niet snel ontwikkelen. De materialen...

Lees meer

Seminar ‘Brandveiligheid in bestaande bouw’

Op 6 oktober 2010 organiseerde ‘De Verenigde Brandveiligheid Experts’ (VBE) voor de vierde maal op rij, haar jaarlijks seminar. Dit jaar was het thema ‘Brandveiligheid in bestaande bouw’. PelserHartman neemt deel aan seminar Brandveiligheid PelserHartman is lid van...

Lees meer

Lidmaatschap Verenigde Brandveiligheid Experts

PelserHartman is lid van de VBE De Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE) richt zich, als onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB), op brandveiligheid en geeft invulling aan haar doelstelling door: Het ontwikkelen van de kennis van de...

Lees meer

Brandveiligheid en brandadvies

PelserHartman bouwadvies ondersteunt architecten, vastgoedorganisaties en bedrijven bij brandvraagstukken. De informatie hierover vindt u op de pagina Brandveiligheid.

Lees meer

NEN 6060 vervangt methode Beheersbaarheid van Brand 2007

Nieuwe Norm NEN 6060 voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote...

Lees meer

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u de Bouwbesluit eisen moet toepassen, of misschien heeft u een meer algemene vraag over het Bouwbesluit of de toepassing van aanverwante normen....

Lees meer

Praktijkgids voor Noodverlichting NVFN is gepubliceerd

Deze week is de NVFN Praktijkgids Noodverlichting gepubliceerd.  Ontwerp, installatie en onderhoud van noodverlichting is niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt.  Met de ‘Praktijkgids Noodverlichting’ helpt de branchevereniging voor de Noodverlichting...

Lees meer

Strengere regels voor brandveiligheid van stallen

Vanaf 1 januari gelden er strengere regels t.a.v. de brandveiligheid van nieuwe stallen. De volgende aanpassingen worden in een nieuwe versie van het bouwbesluit doorgevoerd: Er wordt in de categorie "lichte industrie"  uit het Bouwbesluit een aparte subcategorie voor...

Lees meer

Rekenmodel veilig vluchten Bouwbesluit 2012

Het rekenmodel veilig vluchten wat in opdracht van de rijksoverheid door Arcadis is ontwikkeld om vluchtwegen te toetsen is vernieuwd. U kunt het rekenmodule hier downloaden: veilig-vluchten-model-2-05 (Excel-bestand; versie december 2012) Het vraagt enige oefening,...

Lees meer

Symbolen vluchtwegaanduiding worden aangepast.

Het nieuwe pictogram voor vluchtrouteaanduiding Een wereldwijde norm voor grafische symbolen is door Europa en daardoor ook door Nederland overgenomen. Het betreft de norm die in Nederland  NEN-EN-ISO 7010 heet. De pictogramnorm voor vluchtrouteaanduiding, de NEN...

Lees meer

Stappenplan beoordeling brandveiligheid

Bent u bezig met het ontwerp voor de nieuwbouw van een utiliteitsgebouw? Voor u als ontwerper is het handig al in een vroege fase van het ontwerpproces gript te krijgen op de regels voor brandveiligheid uit het bouwbesluit 2012. PH-bouwadvies maakte voor u een...

Lees meer

Infoblad Vluchten bij brand – Bouwbesluit 2012

De rijksoverheid heeft een informatieblad gepubliceerd over het onderwerp vluchten bij brand. Dit informatieblad geeft een op de praktijk gerichte toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. De brochure behandelt het...

Lees meer

Gebruik van hout in vluchtwegen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandeigenschappen van bouwmaterialen om de kans op het ontstaan en de snelle ontwikkeling van brand te beperken. De vluchtrouten in een gebouw moeten lang veilig blijven en hier mag de brand zich niet snel ontwikkelen. De materialen...

Lees meer

Seminar ‘Brandveiligheid in bestaande bouw’

Op 6 oktober 2010 organiseerde ‘De Verenigde Brandveiligheid Experts’ (VBE) voor de vierde maal op rij, haar jaarlijks seminar. Dit jaar was het thema ‘Brandveiligheid in bestaande bouw’. PelserHartman neemt deel aan seminar Brandveiligheid PelserHartman is lid van...

Lees meer

Lidmaatschap Verenigde Brandveiligheid Experts

PelserHartman is lid van de VBE De Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE) richt zich, als onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB), op brandveiligheid en geeft invulling aan haar doelstelling door: Het ontwikkelen van de kennis van de...

Lees meer

Brandveiligheid en brandadvies

PelserHartman bouwadvies ondersteunt architecten, vastgoedorganisaties en bedrijven bij brandvraagstukken. De informatie hierover vindt u op de pagina Brandveiligheid.

Lees meer

NEN 6060 vervangt methode Beheersbaarheid van Brand 2007

Nieuwe Norm NEN 6060 voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote...

Lees meer

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u de Bouwbesluit eisen moet toepassen, of misschien heeft u een meer algemene vraag over het Bouwbesluit of de toepassing van aanverwante normen....

Lees meer

Praktijkgids voor Noodverlichting NVFN is gepubliceerd

Deze week is de NVFN Praktijkgids Noodverlichting gepubliceerd.  Ontwerp, installatie en onderhoud van noodverlichting is niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt.  Met de ‘Praktijkgids Noodverlichting’ helpt de branchevereniging voor de Noodverlichting...

Lees meer

Strengere regels voor brandveiligheid van stallen

Vanaf 1 januari gelden er strengere regels t.a.v. de brandveiligheid van nieuwe stallen. De volgende aanpassingen worden in een nieuwe versie van het bouwbesluit doorgevoerd: Er wordt in de categorie "lichte industrie"  uit het Bouwbesluit een aparte subcategorie voor...

Lees meer

Rekenmodel veilig vluchten Bouwbesluit 2012

Het rekenmodel veilig vluchten wat in opdracht van de rijksoverheid door Arcadis is ontwikkeld om vluchtwegen te toetsen is vernieuwd. U kunt het rekenmodule hier downloaden: veilig-vluchten-model-2-05 (Excel-bestand; versie december 2012) Het vraagt enige oefening,...

Lees meer

Symbolen vluchtwegaanduiding worden aangepast.

Het nieuwe pictogram voor vluchtrouteaanduiding Een wereldwijde norm voor grafische symbolen is door Europa en daardoor ook door Nederland overgenomen. Het betreft de norm die in Nederland  NEN-EN-ISO 7010 heet. De pictogramnorm voor vluchtrouteaanduiding, de NEN...

Lees meer

Stappenplan beoordeling brandveiligheid

Bent u bezig met het ontwerp voor de nieuwbouw van een utiliteitsgebouw? Voor u als ontwerper is het handig al in een vroege fase van het ontwerpproces gript te krijgen op de regels voor brandveiligheid uit het bouwbesluit 2012. PH-bouwadvies maakte voor u een...

Lees meer

Infoblad Vluchten bij brand – Bouwbesluit 2012

De rijksoverheid heeft een informatieblad gepubliceerd over het onderwerp vluchten bij brand. Dit informatieblad geeft een op de praktijk gerichte toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. De brochure behandelt het...

Lees meer

Gebruik van hout in vluchtwegen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandeigenschappen van bouwmaterialen om de kans op het ontstaan en de snelle ontwikkeling van brand te beperken. De vluchtrouten in een gebouw moeten lang veilig blijven en hier mag de brand zich niet snel ontwikkelen. De materialen...

Lees meer

Seminar ‘Brandveiligheid in bestaande bouw’

Op 6 oktober 2010 organiseerde ‘De Verenigde Brandveiligheid Experts’ (VBE) voor de vierde maal op rij, haar jaarlijks seminar. Dit jaar was het thema ‘Brandveiligheid in bestaande bouw’. PelserHartman neemt deel aan seminar Brandveiligheid PelserHartman is lid van...

Lees meer

Lidmaatschap Verenigde Brandveiligheid Experts

PelserHartman is lid van de VBE De Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE) richt zich, als onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB), op brandveiligheid en geeft invulling aan haar doelstelling door: Het ontwikkelen van de kennis van de...

Lees meer

Brandveiligheid en brandadvies

PelserHartman bouwadvies ondersteunt architecten, vastgoedorganisaties en bedrijven bij brandvraagstukken. De informatie hierover vindt u op de pagina Brandveiligheid.

Lees meer

Bouwbesluit stelt harde geluideisen

Het nieuwe Bouwbesluit stelt voor het eerst harde eisen aan trillingen en geluid bij bouwen en slopen. Wie hinder ondervindt, heeft dus vanaf 1 april een nieuw wapen in handen. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het bouwbestek zullen vaker...

Lees meer

Bouwbesluit stelt harde geluideisen

Het nieuwe Bouwbesluit stelt voor het eerst harde eisen aan trillingen en geluid bij bouwen en slopen. Wie hinder ondervindt, heeft dus vanaf 1 april een nieuw wapen in handen. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het bouwbestek zullen vaker...

Lees meer

Bouwbesluit stelt harde geluideisen

Het nieuwe Bouwbesluit stelt voor het eerst harde eisen aan trillingen en geluid bij bouwen en slopen. Wie hinder ondervindt, heeft dus vanaf 1 april een nieuw wapen in handen. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het bouwbestek zullen vaker...

Lees meer

Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

Deze week (week 20-2018) is definitief via het Staatsblad bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Woningen die vóór 1 juli...

Lees meer

Gids: Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening

Op 6 september heeft de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) op het minisymposium ‘Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening’ de ‘Gids invoer Milieuprestatieberekening’ gepresenteerd. De gids is een hulpmiddel bij veelvoorkomende praktische vragen die architecten kunnen...

Lees meer

Berekening milieuprestatie niet voor combinatiegebouwen.

Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning. De vraag die ons regelmatig gesteld wordt...

Lees meer

In 2015 pas eisen aan milieuprestatieberekening

In een brief aan de 2e kamer informeerde minister Blok ons op 1 maart over een aantal punten met betrekking tot de milieuprestatie. Hieruit kunnen we de volgende punten destilleren. - Gemeente oordeelt naar eigen inzicht of ze bij de aanvraag omgevingsvergunning een...

Lees meer

Wel of geen berekening milieuprestatie maken?

Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100 m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning. Op dit moment merken wij dat niet alle...

Lees meer

Wijzigingen bouwbesluit 2012 per 01-02-2013

De BNA heeft gisteren het bericht verspreid dat de wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 niet per 01-01-2013 maar per 01-02-2013 van kracht worden. Helaas vermeldt de BNA geen bron en op de website van het ministerie is het (nog) stil. Zodra het bericht bevestigd wordt...

Lees meer

Berekening milieuprestatie verplicht vanaf 01-01-2013

De in het nieuwe Bouwbesluit beschreven verplichte berekening van de milieuprestatie voor woningen en kantoren groter dan 100m2, hoeft pas vanaf 1 januari 2013 worden meegestuurd met een aanvraag omgevingsvergunning. Lobby door de Bond van Nederlandse Architecten...

Lees meer

Infoblad milieuprestatie Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Elke berekening moet worden uitgevoerd...

Lees meer

Rekentools materiaalgebonden milieuprestatie berekening

Vanaf 1 januari 2013 moet conform Bouwbesluit 2012 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met een g.o. groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening bijgevoegd worden. Deze berekening moet voldoen aan de SBK-Bepalingsmethode. Zonder...

Lees meer

Phase Change Materials in de bouw

PCM staat voor Phase Change Materials. PCM materialen kunnen worden gebruikt voor het opslaan van energie, om deze energie op een later moment weer af te staan. Het materiaal heeft energie nodig om over te gaan van een vaste naar een vloeibare fase, hierdoor ontrekt...

Lees meer

Passief bouwen

Definitie De oorspronkelijke definitie van passiefhuis luidt als volgt: ‘de term passiefhuis staat voor een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem’....

Lees meer

Duurzaam bouwen en GPR gebouw

Duurzaamheid is een actueel onderwerp in de bouwwereld. Duurzaamheid is het creëren van een nieuwe gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo laag mogelijk milieubelasting. Lees verder op de pagina Duurzaamheid. Op deze site vind u nog een aantal...

Lees meer

Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

Deze week (week 20-2018) is definitief via het Staatsblad bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Woningen die vóór 1 juli...

Lees meer

Gids: Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening

Op 6 september heeft de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) op het minisymposium ‘Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening’ de ‘Gids invoer Milieuprestatieberekening’ gepresenteerd. De gids is een hulpmiddel bij veelvoorkomende praktische vragen die architecten kunnen...

Lees meer

Berekening milieuprestatie niet voor combinatiegebouwen.

Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning. De vraag die ons regelmatig gesteld wordt...

Lees meer

In 2015 pas eisen aan milieuprestatieberekening

In een brief aan de 2e kamer informeerde minister Blok ons op 1 maart over een aantal punten met betrekking tot de milieuprestatie. Hieruit kunnen we de volgende punten destilleren. - Gemeente oordeelt naar eigen inzicht of ze bij de aanvraag omgevingsvergunning een...

Lees meer

Wel of geen berekening milieuprestatie maken?

Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100 m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning. Op dit moment merken wij dat niet alle...

Lees meer

Wijzigingen bouwbesluit 2012 per 01-02-2013

De BNA heeft gisteren het bericht verspreid dat de wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 niet per 01-01-2013 maar per 01-02-2013 van kracht worden. Helaas vermeldt de BNA geen bron en op de website van het ministerie is het (nog) stil. Zodra het bericht bevestigd wordt...

Lees meer

Berekening milieuprestatie verplicht vanaf 01-01-2013

De in het nieuwe Bouwbesluit beschreven verplichte berekening van de milieuprestatie voor woningen en kantoren groter dan 100m2, hoeft pas vanaf 1 januari 2013 worden meegestuurd met een aanvraag omgevingsvergunning. Lobby door de Bond van Nederlandse Architecten...

Lees meer

Infoblad milieuprestatie Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Elke berekening moet worden uitgevoerd...

Lees meer

Rekentools materiaalgebonden milieuprestatie berekening

Vanaf 1 januari 2013 moet conform Bouwbesluit 2012 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met een g.o. groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening bijgevoegd worden. Deze berekening moet voldoen aan de SBK-Bepalingsmethode. Zonder...

Lees meer

Phase Change Materials in de bouw

PCM staat voor Phase Change Materials. PCM materialen kunnen worden gebruikt voor het opslaan van energie, om deze energie op een later moment weer af te staan. Het materiaal heeft energie nodig om over te gaan van een vaste naar een vloeibare fase, hierdoor ontrekt...

Lees meer

Passief bouwen

Definitie De oorspronkelijke definitie van passiefhuis luidt als volgt: ‘de term passiefhuis staat voor een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem’....

Lees meer

Duurzaam bouwen en GPR gebouw

Duurzaamheid is een actueel onderwerp in de bouwwereld. Duurzaamheid is het creëren van een nieuwe gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo laag mogelijk milieubelasting. Lees verder op de pagina Duurzaamheid. Op deze site vind u nog een aantal...

Lees meer

Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

Deze week (week 20-2018) is definitief via het Staatsblad bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Woningen die vóór 1 juli...

Lees meer

Gids: Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening

Op 6 september heeft de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) op het minisymposium ‘Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening’ de ‘Gids invoer Milieuprestatieberekening’ gepresenteerd. De gids is een hulpmiddel bij veelvoorkomende praktische vragen die architecten kunnen...

Lees meer

Berekening milieuprestatie niet voor combinatiegebouwen.

Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning. De vraag die ons regelmatig gesteld wordt...

Lees meer

In 2015 pas eisen aan milieuprestatieberekening

In een brief aan de 2e kamer informeerde minister Blok ons op 1 maart over een aantal punten met betrekking tot de milieuprestatie. Hieruit kunnen we de volgende punten destilleren. - Gemeente oordeelt naar eigen inzicht of ze bij de aanvraag omgevingsvergunning een...

Lees meer

Wel of geen berekening milieuprestatie maken?

Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100 m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning. Op dit moment merken wij dat niet alle...

Lees meer

Wijzigingen bouwbesluit 2012 per 01-02-2013

De BNA heeft gisteren het bericht verspreid dat de wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 niet per 01-01-2013 maar per 01-02-2013 van kracht worden. Helaas vermeldt de BNA geen bron en op de website van het ministerie is het (nog) stil. Zodra het bericht bevestigd wordt...

Lees meer

Berekening milieuprestatie verplicht vanaf 01-01-2013

De in het nieuwe Bouwbesluit beschreven verplichte berekening van de milieuprestatie voor woningen en kantoren groter dan 100m2, hoeft pas vanaf 1 januari 2013 worden meegestuurd met een aanvraag omgevingsvergunning. Lobby door de Bond van Nederlandse Architecten...

Lees meer

Infoblad milieuprestatie Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Elke berekening moet worden uitgevoerd...

Lees meer

Rekentools materiaalgebonden milieuprestatie berekening

Vanaf 1 januari 2013 moet conform Bouwbesluit 2012 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met een g.o. groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening bijgevoegd worden. Deze berekening moet voldoen aan de SBK-Bepalingsmethode. Zonder...

Lees meer

Phase Change Materials in de bouw

PCM staat voor Phase Change Materials. PCM materialen kunnen worden gebruikt voor het opslaan van energie, om deze energie op een later moment weer af te staan. Het materiaal heeft energie nodig om over te gaan van een vaste naar een vloeibare fase, hierdoor ontrekt...

Lees meer

Passief bouwen

Definitie De oorspronkelijke definitie van passiefhuis luidt als volgt: ‘de term passiefhuis staat voor een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem’....

Lees meer

Duurzaam bouwen en GPR gebouw

Duurzaamheid is een actueel onderwerp in de bouwwereld. Duurzaamheid is het creëren van een nieuwe gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo laag mogelijk milieubelasting. Lees verder op de pagina Duurzaamheid. Op deze site vind u nog een aantal...

Lees meer

Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

Deze week (week 20-2018) is definitief via het Staatsblad bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Woningen die vóór 1 juli...

Lees meer

EPC+ berekening – Installatie advies op maat

Energieprestatieberekening Binnen de Bouwbesluitberekeningen, noodzakelijk voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, wordt reeds de verplichte energieprestatieberekening gemaakt. Hierin moeten eveneens keuzen worden gemaakt in de manier waarop de woning en de...

Lees meer

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u de Bouwbesluit eisen moet toepassen, of misschien heeft u een meer algemene vraag over het Bouwbesluit of de toepassing van aanverwante normen....

Lees meer

Invloed U-waarde van kozijnen op energieprestatie!

U-waarden kozijnen (type, materiaal, glas, afstandhouders etc.) Sinds 1 maart 2013 mag de U-waarde van de totale kozijnconstructie inclusief vulling niet hoger zijn dan 1,65 W/m²K. Deze aanpassing in het Bouwbesluit heeft echter flinke gevolgen gehad voor de keuze van...

Lees meer

Invloed aanscherping isolatie eisen op energieprestatie!

Rc-waarden Al geruime tijd wil de Tweede Kamer de minimumeisen voor isolatie aan scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Op 1 januari 2015 zou dan ook de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd worden van 3,5 naar 5,0 m²k/W. Echter de...

Lees meer

Natuurlijke toevoer ventilatielucht onder hellende kap

De eisen die omschreven staan in Bouwbesluit artikel 3.29 maakt dat we bij de nieuwbouw van een woning verplicht zijn te ventileren op basis van mechanische toe- en afvoer of natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. In dit artikel gaan we het hebben over het...

Lees meer

U-waarden van kozijnen en de energieprestatie

Sinds 1 maart 2013 mag de U-waarde van de totale kozijnconstructie inclusief vulling niet hoger zijn dan 1,65 W/m²K. Deze aanpassing in het Bouwbesluit heeft echter flinke gevolgen voor de keuze van u kozijn- en/of deurtype. Waar u eerst makkelijk aan de U-waarde eis...

Lees meer

Gids: Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening

Op 6 september heeft de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) op het minisymposium ‘Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening’ de ‘Gids invoer Milieuprestatieberekening’ gepresenteerd. De gids is een hulpmiddel bij veelvoorkomende praktische vragen die architecten kunnen...

Lees meer

Wel of geen berekening milieuprestatie maken?

Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100 m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning. Op dit moment merken wij dat niet alle...

Lees meer

Energielabel bij woningverkoop niet verplicht

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag 20 november 2012 tegen het voorstel gestemd om een energielabel verplicht te stellen bij de verkoop van een bestaande woning. Nederland wijkt daarmee af van de Europese richtlijnen. Een huis kan dus voorlopig nog verkocht worden...

Lees meer

Installatie overzicht bij EPC-concepten

PelserHartman verzorgt al vele jaren EPC-berekeningen voor diverse soorten projecten. In de tijd dat energiebesparing en energieopwekking steeds belangrijker wordt komen er steeds meer vragen over de vele verschillende installaties. U moet hierbij denken aan hybride...

Lees meer

Infosessie luchtdichtbouwen voor ontwerpers.

Luchtdichtbouwen is belangrijk, maar wordt nog veel belangrijker! Enkele weken geleden is door alle belangrijke bouwpartners in Nederland een convenant ondertekend waarin nogmaals is onderstreept dat de doelstelling is in 2020 energieneutrale woningen te bouwen. De...

Lees meer

Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal

Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal Alle nieuwbouw vanaf 2020 zo goed als energieneutraal en minimaal 300.000 bestaande huizen en gebouwen per jaar energiezuiniger. Dat zijn nieuwe afspraken tussen overheid en betrokken partijen om het energieverbruik in huizen en...

Lees meer

Actieplan voor betere ventilatie in woningen

Het ministerie van infrastructuur en Milieu hebben samen met de bouwpartners een actieplan voor betere ventilatie in woningen gepresenteerd. Het Actieplan Kwaliteitsverbetering ventilatievoorzieningen in woningen richt zich op de gehele bouwketen, vanaf het Programma...

Lees meer

Energielabel nieuwbouw half jaar uitgesteld

Het energielabel voor nieuwbouw dat op 1 januari 2013 zou ingaan, is uitgesteld naar 1 juli 2013. Dat meldt woordvoerder Vera Hoogendoorn van het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Om het energielabel in te laten gaan, moet eerst de Wet Kenbaarheid Energieprestatie...

Lees meer

Rc van 3,5 naar 5,0m2K/W op 01-01-2015

Op 8 Juni 2012 zond de minister van Binnenlandse Zaken een brief naar de 2e kamer met de volgende inhoud; Een aanscherping van de U-waarde tot het niveau van HR++-glas is kosteneffectief. Een verhoging van de Rc van 3,5 m2K/W naar 5,0 m2K/W is niet kosteneffectief,...

Lees meer

NEN 1068 herzien en gepubliceerd

NEN heeft onlangs de norm NEN 1068 herzien en gepubliceerd. Deze norm geeft de bepalingsmethode voor de ‘thermische prestatie’ van gebouwen. NEN 1068 wordt in het Bouwbesluit aangestuurd voor de bepaling van de warmteweerstand (R) van scheidings constructies en de...

Lees meer

Verslag EnerZie informatiemiddag 2012 Utrecht

Op 10 mei 2012 werd in de Jaarbeurs te Utrecht op initiatief van NEN en Agentschap NL een EnerZie informatiemiddag over Energie Prestatie van Gebouwen (EPG) georganiseerd. Ondergetekende bezocht samen met ruim 350 andere deelnemers deze bijeenkomst. Opening De middag...

Lees meer

Omrekening EPC naar energielabel

  Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de energielabelklasse indeling voor nieuwbouwwoningen vastgesteld, in overleg met de marktpartijen uit het Lente-akkoord. Bij de NEN 7120 methode, die per 1 juli 2012 in werking treedt, wordt...

Lees meer

EnerZIE over de Energie Prestatie van gebouwen EPG

Zo´n 40 procent van onze gezamenlijke CO2-uitstoot komt voor rekening van gebouwen. In Europa wordt toegewerkt naar energieneutrale gebouwen. In Nederland is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor woningen vorig jaar aangescherpt naar 0,6. In 2015 is het plan...

Lees meer

Verschillen tussen NEN5128 en NEN7120

Eerder al maakte wij melding van de verschillen in de uitkomsten tussen de EPC-berekeningen gemaakt volgens de nieuwe en de oude norm. Lees hier dit eerdere bericht Eigen onderzoek bevestigt inmiddels de uitkomsten zoals deze eerder zijn gepresenteerd. PelserHartman...

Lees meer

Nieuwe EPC-norm per 01-07-2012

Na het uitstel van de EPG is er enige tijd onduidelijkheid gebleven over de invoerdatum van de EPG. Zowel 1 april als 1 juli 2012 werden als mogelijke invoerdatum genoemd. Via een Kamerbrief d.d. 15 december 2011 heeft minister Donner duidelijkheid gegeven. De...

Lees meer

Drie dubbele beglazing besparing of kostenpost?

EPC en 3-dubbel glas Sinds de aanscherping van de Energieprestatie (EPC) voor nieuwbouwwoningen van 0,8 naar 0,6 per 01-01-2011 is de interesse in 3-dubbele beglazing behoorlijk toegenomen. Dit is logisch, want de EPC kan tot wel  0,05 punten dalen door het toepassen...

Lees meer

Phase Change Materials in de bouw

PCM staat voor Phase Change Materials. PCM materialen kunnen worden gebruikt voor het opslaan van energie, om deze energie op een later moment weer af te staan. Het materiaal heeft energie nodig om over te gaan van een vaste naar een vloeibare fase, hierdoor ontrekt...

Lees meer

Passief bouwen

Definitie De oorspronkelijke definitie van passiefhuis luidt als volgt: ‘de term passiefhuis staat voor een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem’....

Lees meer

EPC 0,6 varianten

Met ingang van 1 januari 2011 is de EPC-eis voor de woningbouw verlaagd van 0,8 naar 0,6. Dit betekent concreet dat nieuwbouw woningen 25% energiezuiniger moeten zijn dan voorheen. Door de overheid en andere instanties zijn al veel onderzoeken gedaan en rapporten...

Lees meer

Feiten en fabels over aanscherping EPC

Inleiding Per 1 januari 2011 is de EPC voor nieuwbouwwoningen van 0,8 naar 0,6 verlaagd. De verandering van het Bouwbesluit op dit punt is 22 oktober 2010 gepubliceerd in de Staatscourant. In 2011 wordt tevens de nieuwe norm EPG van kracht. De nieuwe norm De nieuwe...

Lees meer

NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen EPG

Symposium over de nieuwe norm NEN 7120 Deze informatie is niet helemaal meer up-to-date. Kijkt u voor meer recente informatie op deze pagina. Op dinsdag 21 september 2010 organiseerde NEN een symposium over de nieuwe energieprestatie norm NEN 7120 ‘Energieprestatie...

Lees meer

Huidige bouwmethode voldoet niet meer.

Terug naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving Verlaging EPC-eis heeft consequenties voor architecten en ontwerpers. Met ingang van 1 januari 2011 is de EPC-eis voor nieuwbouwwoningen aangescherpt tot 0,6. Het doel van de politiek is om in 2020 uiteindelijk...

Lees meer

NEN 7120 de nieuwe energieprestatienorm (EPG)

NEN 7120, de nieuwe energieprestatienorm (EPG) Naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving (03-09-2010) EPC-eis Al Enige tijd geleden is door VROM aangekondigd dat per 1 januari 2011 de EPC-eis voor woonfuncties wordt verlaagd van 0,8 naar 0,6. Hoewel de inwerkingtreding...

Lees meer

Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

Deze week (week 20-2018) is definitief via het Staatsblad bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Woningen die vóór 1 juli...

Lees meer

EPC+ berekening – Installatie advies op maat

Energieprestatieberekening Binnen de Bouwbesluitberekeningen, noodzakelijk voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, wordt reeds de verplichte energieprestatieberekening gemaakt. Hierin moeten eveneens keuzen worden gemaakt in de manier waarop de woning en de...

Lees meer

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u de Bouwbesluit eisen moet toepassen, of misschien heeft u een meer algemene vraag over het Bouwbesluit of de toepassing van aanverwante normen....

Lees meer

Invloed U-waarde van kozijnen op energieprestatie!

U-waarden kozijnen (type, materiaal, glas, afstandhouders etc.) Sinds 1 maart 2013 mag de U-waarde van de totale kozijnconstructie inclusief vulling niet hoger zijn dan 1,65 W/m²K. Deze aanpassing in het Bouwbesluit heeft echter flinke gevolgen gehad voor de keuze van...

Lees meer

Invloed aanscherping isolatie eisen op energieprestatie!

Rc-waarden Al geruime tijd wil de Tweede Kamer de minimumeisen voor isolatie aan scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Op 1 januari 2015 zou dan ook de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd worden van 3,5 naar 5,0 m²k/W. Echter de...

Lees meer

Natuurlijke toevoer ventilatielucht onder hellende kap

De eisen die omschreven staan in Bouwbesluit artikel 3.29 maakt dat we bij de nieuwbouw van een woning verplicht zijn te ventileren op basis van mechanische toe- en afvoer of natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. In dit artikel gaan we het hebben over het...

Lees meer

U-waarden van kozijnen en de energieprestatie

Sinds 1 maart 2013 mag de U-waarde van de totale kozijnconstructie inclusief vulling niet hoger zijn dan 1,65 W/m²K. Deze aanpassing in het Bouwbesluit heeft echter flinke gevolgen voor de keuze van u kozijn- en/of deurtype. Waar u eerst makkelijk aan de U-waarde eis...

Lees meer

Gids: Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening

Op 6 september heeft de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) op het minisymposium ‘Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening’ de ‘Gids invoer Milieuprestatieberekening’ gepresenteerd. De gids is een hulpmiddel bij veelvoorkomende praktische vragen die architecten kunnen...

Lees meer

Wel of geen berekening milieuprestatie maken?

Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100 m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning. Op dit moment merken wij dat niet alle...

Lees meer

Energielabel bij woningverkoop niet verplicht

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag 20 november 2012 tegen het voorstel gestemd om een energielabel verplicht te stellen bij de verkoop van een bestaande woning. Nederland wijkt daarmee af van de Europese richtlijnen. Een huis kan dus voorlopig nog verkocht worden...

Lees meer

Installatie overzicht bij EPC-concepten

PelserHartman verzorgt al vele jaren EPC-berekeningen voor diverse soorten projecten. In de tijd dat energiebesparing en energieopwekking steeds belangrijker wordt komen er steeds meer vragen over de vele verschillende installaties. U moet hierbij denken aan hybride...

Lees meer

Infosessie luchtdichtbouwen voor ontwerpers.

Luchtdichtbouwen is belangrijk, maar wordt nog veel belangrijker! Enkele weken geleden is door alle belangrijke bouwpartners in Nederland een convenant ondertekend waarin nogmaals is onderstreept dat de doelstelling is in 2020 energieneutrale woningen te bouwen. De...

Lees meer

Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal

Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal Alle nieuwbouw vanaf 2020 zo goed als energieneutraal en minimaal 300.000 bestaande huizen en gebouwen per jaar energiezuiniger. Dat zijn nieuwe afspraken tussen overheid en betrokken partijen om het energieverbruik in huizen en...

Lees meer

Actieplan voor betere ventilatie in woningen

Het ministerie van infrastructuur en Milieu hebben samen met de bouwpartners een actieplan voor betere ventilatie in woningen gepresenteerd. Het Actieplan Kwaliteitsverbetering ventilatievoorzieningen in woningen richt zich op de gehele bouwketen, vanaf het Programma...

Lees meer

Energielabel nieuwbouw half jaar uitgesteld

Het energielabel voor nieuwbouw dat op 1 januari 2013 zou ingaan, is uitgesteld naar 1 juli 2013. Dat meldt woordvoerder Vera Hoogendoorn van het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Om het energielabel in te laten gaan, moet eerst de Wet Kenbaarheid Energieprestatie...

Lees meer

Rc van 3,5 naar 5,0m2K/W op 01-01-2015

Op 8 Juni 2012 zond de minister van Binnenlandse Zaken een brief naar de 2e kamer met de volgende inhoud; Een aanscherping van de U-waarde tot het niveau van HR++-glas is kosteneffectief. Een verhoging van de Rc van 3,5 m2K/W naar 5,0 m2K/W is niet kosteneffectief,...

Lees meer

NEN 1068 herzien en gepubliceerd

NEN heeft onlangs de norm NEN 1068 herzien en gepubliceerd. Deze norm geeft de bepalingsmethode voor de ‘thermische prestatie’ van gebouwen. NEN 1068 wordt in het Bouwbesluit aangestuurd voor de bepaling van de warmteweerstand (R) van scheidings constructies en de...

Lees meer

Verslag EnerZie informatiemiddag 2012 Utrecht

Op 10 mei 2012 werd in de Jaarbeurs te Utrecht op initiatief van NEN en Agentschap NL een EnerZie informatiemiddag over Energie Prestatie van Gebouwen (EPG) georganiseerd. Ondergetekende bezocht samen met ruim 350 andere deelnemers deze bijeenkomst. Opening De middag...

Lees meer

Omrekening EPC naar energielabel

  Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de energielabelklasse indeling voor nieuwbouwwoningen vastgesteld, in overleg met de marktpartijen uit het Lente-akkoord. Bij de NEN 7120 methode, die per 1 juli 2012 in werking treedt, wordt...

Lees meer

EnerZIE over de Energie Prestatie van gebouwen EPG

Zo´n 40 procent van onze gezamenlijke CO2-uitstoot komt voor rekening van gebouwen. In Europa wordt toegewerkt naar energieneutrale gebouwen. In Nederland is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor woningen vorig jaar aangescherpt naar 0,6. In 2015 is het plan...

Lees meer

Verschillen tussen NEN5128 en NEN7120

Eerder al maakte wij melding van de verschillen in de uitkomsten tussen de EPC-berekeningen gemaakt volgens de nieuwe en de oude norm. Lees hier dit eerdere bericht Eigen onderzoek bevestigt inmiddels de uitkomsten zoals deze eerder zijn gepresenteerd. PelserHartman...

Lees meer

Nieuwe EPC-norm per 01-07-2012

Na het uitstel van de EPG is er enige tijd onduidelijkheid gebleven over de invoerdatum van de EPG. Zowel 1 april als 1 juli 2012 werden als mogelijke invoerdatum genoemd. Via een Kamerbrief d.d. 15 december 2011 heeft minister Donner duidelijkheid gegeven. De...

Lees meer

Drie dubbele beglazing besparing of kostenpost?

EPC en 3-dubbel glas Sinds de aanscherping van de Energieprestatie (EPC) voor nieuwbouwwoningen van 0,8 naar 0,6 per 01-01-2011 is de interesse in 3-dubbele beglazing behoorlijk toegenomen. Dit is logisch, want de EPC kan tot wel  0,05 punten dalen door het toepassen...

Lees meer

Phase Change Materials in de bouw

PCM staat voor Phase Change Materials. PCM materialen kunnen worden gebruikt voor het opslaan van energie, om deze energie op een later moment weer af te staan. Het materiaal heeft energie nodig om over te gaan van een vaste naar een vloeibare fase, hierdoor ontrekt...

Lees meer

Passief bouwen

Definitie De oorspronkelijke definitie van passiefhuis luidt als volgt: ‘de term passiefhuis staat voor een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem’....

Lees meer

EPC 0,6 varianten

Met ingang van 1 januari 2011 is de EPC-eis voor de woningbouw verlaagd van 0,8 naar 0,6. Dit betekent concreet dat nieuwbouw woningen 25% energiezuiniger moeten zijn dan voorheen. Door de overheid en andere instanties zijn al veel onderzoeken gedaan en rapporten...

Lees meer

Feiten en fabels over aanscherping EPC

Inleiding Per 1 januari 2011 is de EPC voor nieuwbouwwoningen van 0,8 naar 0,6 verlaagd. De verandering van het Bouwbesluit op dit punt is 22 oktober 2010 gepubliceerd in de Staatscourant. In 2011 wordt tevens de nieuwe norm EPG van kracht. De nieuwe norm De nieuwe...

Lees meer

NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen EPG

Symposium over de nieuwe norm NEN 7120 Deze informatie is niet helemaal meer up-to-date. Kijkt u voor meer recente informatie op deze pagina. Op dinsdag 21 september 2010 organiseerde NEN een symposium over de nieuwe energieprestatie norm NEN 7120 ‘Energieprestatie...

Lees meer

Huidige bouwmethode voldoet niet meer.

Terug naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving Verlaging EPC-eis heeft consequenties voor architecten en ontwerpers. Met ingang van 1 januari 2011 is de EPC-eis voor nieuwbouwwoningen aangescherpt tot 0,6. Het doel van de politiek is om in 2020 uiteindelijk...

Lees meer

NEN 7120 de nieuwe energieprestatienorm (EPG)

NEN 7120, de nieuwe energieprestatienorm (EPG) Naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving (03-09-2010) EPC-eis Al Enige tijd geleden is door VROM aangekondigd dat per 1 januari 2011 de EPC-eis voor woonfuncties wordt verlaagd van 0,8 naar 0,6. Hoewel de inwerkingtreding...

Lees meer

Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

Deze week (week 20-2018) is definitief via het Staatsblad bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Woningen die vóór 1 juli...

Lees meer

EPC+ berekening – Installatie advies op maat

Energieprestatieberekening Binnen de Bouwbesluitberekeningen, noodzakelijk voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, wordt reeds de verplichte energieprestatieberekening gemaakt. Hierin moeten eveneens keuzen worden gemaakt in de manier waarop de woning en de...

Lees meer

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u de Bouwbesluit eisen moet toepassen, of misschien heeft u een meer algemene vraag over het Bouwbesluit of de toepassing van aanverwante normen....

Lees meer

Invloed U-waarde van kozijnen op energieprestatie!

U-waarden kozijnen (type, materiaal, glas, afstandhouders etc.) Sinds 1 maart 2013 mag de U-waarde van de totale kozijnconstructie inclusief vulling niet hoger zijn dan 1,65 W/m²K. Deze aanpassing in het Bouwbesluit heeft echter flinke gevolgen gehad voor de keuze van...

Lees meer

Invloed aanscherping isolatie eisen op energieprestatie!

Rc-waarden Al geruime tijd wil de Tweede Kamer de minimumeisen voor isolatie aan scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Op 1 januari 2015 zou dan ook de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd worden van 3,5 naar 5,0 m²k/W. Echter de...

Lees meer

Natuurlijke toevoer ventilatielucht onder hellende kap

De eisen die omschreven staan in Bouwbesluit artikel 3.29 maakt dat we bij de nieuwbouw van een woning verplicht zijn te ventileren op basis van mechanische toe- en afvoer of natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. In dit artikel gaan we het hebben over het...

Lees meer

U-waarden van kozijnen en de energieprestatie

Sinds 1 maart 2013 mag de U-waarde van de totale kozijnconstructie inclusief vulling niet hoger zijn dan 1,65 W/m²K. Deze aanpassing in het Bouwbesluit heeft echter flinke gevolgen voor de keuze van u kozijn- en/of deurtype. Waar u eerst makkelijk aan de U-waarde eis...

Lees meer

Gids: Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening

Op 6 september heeft de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) op het minisymposium ‘Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening’ de ‘Gids invoer Milieuprestatieberekening’ gepresenteerd. De gids is een hulpmiddel bij veelvoorkomende praktische vragen die architecten kunnen...

Lees meer

Wel of geen berekening milieuprestatie maken?

Sinds 1 januari 2013 is het volgens Bouwbesluit 2012 artikel 5.8 en 5.9 verplicht om voor ‘nieuwbouwwoningen’ en ‘kantoren met een GO van meer dan 100 m²’ een milieuprestatieberekening toe te voegen aan de omgevingsvergunning. Op dit moment merken wij dat niet alle...

Lees meer

Energielabel bij woningverkoop niet verplicht

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag 20 november 2012 tegen het voorstel gestemd om een energielabel verplicht te stellen bij de verkoop van een bestaande woning. Nederland wijkt daarmee af van de Europese richtlijnen. Een huis kan dus voorlopig nog verkocht worden...

Lees meer

Installatie overzicht bij EPC-concepten

PelserHartman verzorgt al vele jaren EPC-berekeningen voor diverse soorten projecten. In de tijd dat energiebesparing en energieopwekking steeds belangrijker wordt komen er steeds meer vragen over de vele verschillende installaties. U moet hierbij denken aan hybride...

Lees meer

Infosessie luchtdichtbouwen voor ontwerpers.

Luchtdichtbouwen is belangrijk, maar wordt nog veel belangrijker! Enkele weken geleden is door alle belangrijke bouwpartners in Nederland een convenant ondertekend waarin nogmaals is onderstreept dat de doelstelling is in 2020 energieneutrale woningen te bouwen. De...

Lees meer

Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal

Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal Alle nieuwbouw vanaf 2020 zo goed als energieneutraal en minimaal 300.000 bestaande huizen en gebouwen per jaar energiezuiniger. Dat zijn nieuwe afspraken tussen overheid en betrokken partijen om het energieverbruik in huizen en...

Lees meer

Actieplan voor betere ventilatie in woningen

Het ministerie van infrastructuur en Milieu hebben samen met de bouwpartners een actieplan voor betere ventilatie in woningen gepresenteerd. Het Actieplan Kwaliteitsverbetering ventilatievoorzieningen in woningen richt zich op de gehele bouwketen, vanaf het Programma...

Lees meer

Energielabel nieuwbouw half jaar uitgesteld

Het energielabel voor nieuwbouw dat op 1 januari 2013 zou ingaan, is uitgesteld naar 1 juli 2013. Dat meldt woordvoerder Vera Hoogendoorn van het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Om het energielabel in te laten gaan, moet eerst de Wet Kenbaarheid Energieprestatie...

Lees meer

Rc van 3,5 naar 5,0m2K/W op 01-01-2015

Op 8 Juni 2012 zond de minister van Binnenlandse Zaken een brief naar de 2e kamer met de volgende inhoud; Een aanscherping van de U-waarde tot het niveau van HR++-glas is kosteneffectief. Een verhoging van de Rc van 3,5 m2K/W naar 5,0 m2K/W is niet kosteneffectief,...

Lees meer

NEN 1068 herzien en gepubliceerd

NEN heeft onlangs de norm NEN 1068 herzien en gepubliceerd. Deze norm geeft de bepalingsmethode voor de ‘thermische prestatie’ van gebouwen. NEN 1068 wordt in het Bouwbesluit aangestuurd voor de bepaling van de warmteweerstand (R) van scheidings constructies en de...

Lees meer

Verslag EnerZie informatiemiddag 2012 Utrecht

Op 10 mei 2012 werd in de Jaarbeurs te Utrecht op initiatief van NEN en Agentschap NL een EnerZie informatiemiddag over Energie Prestatie van Gebouwen (EPG) georganiseerd. Ondergetekende bezocht samen met ruim 350 andere deelnemers deze bijeenkomst. Opening De middag...

Lees meer

Omrekening EPC naar energielabel

  Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de energielabelklasse indeling voor nieuwbouwwoningen vastgesteld, in overleg met de marktpartijen uit het Lente-akkoord. Bij de NEN 7120 methode, die per 1 juli 2012 in werking treedt, wordt...

Lees meer

EnerZIE over de Energie Prestatie van gebouwen EPG

Zo´n 40 procent van onze gezamenlijke CO2-uitstoot komt voor rekening van gebouwen. In Europa wordt toegewerkt naar energieneutrale gebouwen. In Nederland is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor woningen vorig jaar aangescherpt naar 0,6. In 2015 is het plan...

Lees meer

Verschillen tussen NEN5128 en NEN7120

Eerder al maakte wij melding van de verschillen in de uitkomsten tussen de EPC-berekeningen gemaakt volgens de nieuwe en de oude norm. Lees hier dit eerdere bericht Eigen onderzoek bevestigt inmiddels de uitkomsten zoals deze eerder zijn gepresenteerd. PelserHartman...

Lees meer

Nieuwe EPC-norm per 01-07-2012

Na het uitstel van de EPG is er enige tijd onduidelijkheid gebleven over de invoerdatum van de EPG. Zowel 1 april als 1 juli 2012 werden als mogelijke invoerdatum genoemd. Via een Kamerbrief d.d. 15 december 2011 heeft minister Donner duidelijkheid gegeven. De...

Lees meer

Drie dubbele beglazing besparing of kostenpost?

EPC en 3-dubbel glas Sinds de aanscherping van de Energieprestatie (EPC) voor nieuwbouwwoningen van 0,8 naar 0,6 per 01-01-2011 is de interesse in 3-dubbele beglazing behoorlijk toegenomen. Dit is logisch, want de EPC kan tot wel  0,05 punten dalen door het toepassen...

Lees meer

Phase Change Materials in de bouw

PCM staat voor Phase Change Materials. PCM materialen kunnen worden gebruikt voor het opslaan van energie, om deze energie op een later moment weer af te staan. Het materiaal heeft energie nodig om over te gaan van een vaste naar een vloeibare fase, hierdoor ontrekt...

Lees meer

Passief bouwen

Definitie De oorspronkelijke definitie van passiefhuis luidt als volgt: ‘de term passiefhuis staat voor een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem’....

Lees meer

EPC 0,6 varianten

Met ingang van 1 januari 2011 is de EPC-eis voor de woningbouw verlaagd van 0,8 naar 0,6. Dit betekent concreet dat nieuwbouw woningen 25% energiezuiniger moeten zijn dan voorheen. Door de overheid en andere instanties zijn al veel onderzoeken gedaan en rapporten...

Lees meer

Feiten en fabels over aanscherping EPC

Inleiding Per 1 januari 2011 is de EPC voor nieuwbouwwoningen van 0,8 naar 0,6 verlaagd. De verandering van het Bouwbesluit op dit punt is 22 oktober 2010 gepubliceerd in de Staatscourant. In 2011 wordt tevens de nieuwe norm EPG van kracht. De nieuwe norm De nieuwe...

Lees meer

NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen EPG

Symposium over de nieuwe norm NEN 7120 Deze informatie is niet helemaal meer up-to-date. Kijkt u voor meer recente informatie op deze pagina. Op dinsdag 21 september 2010 organiseerde NEN een symposium over de nieuwe energieprestatie norm NEN 7120 ‘Energieprestatie...

Lees meer

Huidige bouwmethode voldoet niet meer.

Terug naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving Verlaging EPC-eis heeft consequenties voor architecten en ontwerpers. Met ingang van 1 januari 2011 is de EPC-eis voor nieuwbouwwoningen aangescherpt tot 0,6. Het doel van de politiek is om in 2020 uiteindelijk...

Lees meer

NEN 7120 de nieuwe energieprestatienorm (EPG)

NEN 7120, de nieuwe energieprestatienorm (EPG) Naar pagina Bouwbesluit en Regelgeving (03-09-2010) EPC-eis Al Enige tijd geleden is door VROM aangekondigd dat per 1 januari 2011 de EPC-eis voor woonfuncties wordt verlaagd van 0,8 naar 0,6. Hoewel de inwerkingtreding...

Lees meer

Strengere isolatie-eisen bij renovatie

Vanaf eind 2015 worden nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt vanaf eind dit jaar een warmteweerstand van ten minste 2,5 m2K/W voor een...

Lees meer

NEN 6060 vervangt methode Beheersbaarheid van Brand 2007

Nieuwe Norm NEN 6060 voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote...

Lees meer

Verbetering vergunningvrij bouwen, snellere procedures

Het wordt voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen. Ook wordt het eenvoudiger tot een duur van tien jaar af te wijken van een bestemmingsplan en...

Lees meer

Gids: Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening

Op 6 september heeft de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) op het minisymposium ‘Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening’ de ‘Gids invoer Milieuprestatieberekening’ gepresenteerd. De gids is een hulpmiddel bij veelvoorkomende praktische vragen die architecten kunnen...

Lees meer

Nieuwe parkeernorm NEN2443

NEN 2443 geeft functionele eisen, prestatie-eisen en aanbevelingen voor het ontwerpen van parkeervoorzieningen. Parkeervoorzieningen zijn onder te verdelen in: openbare parkeervoorzieningen, niet-openbare parkeervoorzieningen en stallingen. De gegeven eisen in NEN...

Lees meer

Energielabel bij woningverkoop niet verplicht

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag 20 november 2012 tegen het voorstel gestemd om een energielabel verplicht te stellen bij de verkoop van een bestaande woning. Nederland wijkt daarmee af van de Europese richtlijnen. Een huis kan dus voorlopig nog verkocht worden...

Lees meer

Pelserhartman verzorgt bijdrage profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgt dit voor- en najaar op bijna 30 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten worden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16...

Lees meer

Verkiezingen 2012

De verkiezingen komen er aan! Op 12 september moeten we stemmen, en we gaan natuurlijk allemaal stemmen op een partij waarvan wij vinden dat deze de beste plannen voor de bouwsector heeft! Maar welke partij is dat? PH-bouwadvies verzamelde de webadressen van...

Lees meer

Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal

Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal Alle nieuwbouw vanaf 2020 zo goed als energieneutraal en minimaal 300.000 bestaande huizen en gebouwen per jaar energiezuiniger. Dat zijn nieuwe afspraken tussen overheid en betrokken partijen om het energieverbruik in huizen en...

Lees meer

Kamergewijze verhuur Bouwbesluit 2012

Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit: het Bouwbesluit 2012. Dit nieuwe besluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij...

Lees meer

Moeten monumenten voldoen aan de bouwregelgeving?

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het...

Lees meer

Congres Bouwbesluit 2012

Op woensdag 25 april 2012 vond in congrescentrum 1931 het nationale congres bouwbesluit 2012 plaats. Op 1 april is het nieuwe Bouwbesluit van kracht gegaan. Een nieuwe mijlpaal voor de bouwregelgeving in Nederland. Wat is er anders in Bouwbesluit 2012, vergeleken met...

Lees meer

Infoblad milieuprestatie Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Elke berekening moet worden uitgevoerd...

Lees meer

Nieuwe bouwbesluit 2012 online

Veel opdrachtgevers vragen ons waar de inhoud van het nieuwe bouwbesluit te vinden is. Er zijn verschillende mogelijkheden: In pdf is het bouwbesluit te downloaden van de site van de rijksoverheid: Bouwbesluit.pdf  Online is het bouwbesluit te vinden op de website:...

Lees meer

Artikel 3.31 Bouwbesluit 2012 aangepast na melding ISSO

Artikeltekst 3.31 uit het Bouwbesluit behandelt de regelbaarheid van luchtverversing. Voor dit artikel is voor Bouwbesluit 2012 een nieuwe tekst opgesteld. Volgens ISSO leidt die tekst echter tot verwarring en foutief ontworpen ventilatiesystemen. Om die reden heeft...

Lees meer

Samenvatting sloopregels Bouwbesluit 2012

Van sloopvergunning naar melding De sloopvergunningplicht komt te vervallen, ook voor asbestsloop. De meldingsplicht gaat gelden voor sloopklussen waarbij de hoeveelheid vrijkomend sloopafval 10m3 of meer bedraagt en bij asbestsloop. In het kort komt het erop neer dat...

Lees meer

Bouwbesluit stelt harde geluideisen

Het nieuwe Bouwbesluit stelt voor het eerst harde eisen aan trillingen en geluid bij bouwen en slopen. Wie hinder ondervindt, heeft dus vanaf 1 april een nieuw wapen in handen. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het bouwbestek zullen vaker...

Lees meer

Isolatie eisen in nieuwe bouwbesluit naar Rc=5,0

Op voorzet van de SP is in de 2e kamer een motie aangenomen om in het nieuwe bouwbesluit, wat op 1 april 2012 waarschijnlijk ingevoerd wordt, de Rc-waarde van uitwendige scheidingsconstructies te verhogen van 3,5 naar 5,0! Op dit moment is ons nog onduidelijk of het...

Lees meer

Monumentenwet 1988 op de schop

Wetgevingsoverleg Monumentenbeleid Op maandag 31 januari 2011 heeft het wetgevingsoverleg over de wijzigingen Monumentenwet 1988 en de Modernisering Monumentenzorg in de Tweede Kamer plaats gevonden. Het debat ging in eerste instantie over het voorliggende...

Lees meer

Strengere isolatie-eisen bij renovatie

Vanaf eind 2015 worden nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt vanaf eind dit jaar een warmteweerstand van ten minste 2,5 m2K/W voor een...

Lees meer

NEN 6060 vervangt methode Beheersbaarheid van Brand 2007

Nieuwe Norm NEN 6060 voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote...

Lees meer

Verbetering vergunningvrij bouwen, snellere procedures

Het wordt voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen. Ook wordt het eenvoudiger tot een duur van tien jaar af te wijken van een bestemmingsplan en...

Lees meer

Gids: Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening

Op 6 september heeft de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) op het minisymposium ‘Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening’ de ‘Gids invoer Milieuprestatieberekening’ gepresenteerd. De gids is een hulpmiddel bij veelvoorkomende praktische vragen die architecten kunnen...

Lees meer

Nieuwe parkeernorm NEN2443

NEN 2443 geeft functionele eisen, prestatie-eisen en aanbevelingen voor het ontwerpen van parkeervoorzieningen. Parkeervoorzieningen zijn onder te verdelen in: openbare parkeervoorzieningen, niet-openbare parkeervoorzieningen en stallingen. De gegeven eisen in NEN...

Lees meer

Energielabel bij woningverkoop niet verplicht

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag 20 november 2012 tegen het voorstel gestemd om een energielabel verplicht te stellen bij de verkoop van een bestaande woning. Nederland wijkt daarmee af van de Europese richtlijnen. Een huis kan dus voorlopig nog verkocht worden...

Lees meer

Pelserhartman verzorgt bijdrage profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgt dit voor- en najaar op bijna 30 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten worden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16...

Lees meer

Verkiezingen 2012

De verkiezingen komen er aan! Op 12 september moeten we stemmen, en we gaan natuurlijk allemaal stemmen op een partij waarvan wij vinden dat deze de beste plannen voor de bouwsector heeft! Maar welke partij is dat? PH-bouwadvies verzamelde de webadressen van...

Lees meer

Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal

Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal Alle nieuwbouw vanaf 2020 zo goed als energieneutraal en minimaal 300.000 bestaande huizen en gebouwen per jaar energiezuiniger. Dat zijn nieuwe afspraken tussen overheid en betrokken partijen om het energieverbruik in huizen en...

Lees meer

Kamergewijze verhuur Bouwbesluit 2012

Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit: het Bouwbesluit 2012. Dit nieuwe besluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij...

Lees meer

Moeten monumenten voldoen aan de bouwregelgeving?

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het...

Lees meer

Congres Bouwbesluit 2012

Op woensdag 25 april 2012 vond in congrescentrum 1931 het nationale congres bouwbesluit 2012 plaats. Op 1 april is het nieuwe Bouwbesluit van kracht gegaan. Een nieuwe mijlpaal voor de bouwregelgeving in Nederland. Wat is er anders in Bouwbesluit 2012, vergeleken met...

Lees meer

Infoblad milieuprestatie Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Elke berekening moet worden uitgevoerd...

Lees meer

Nieuwe bouwbesluit 2012 online

Veel opdrachtgevers vragen ons waar de inhoud van het nieuwe bouwbesluit te vinden is. Er zijn verschillende mogelijkheden: In pdf is het bouwbesluit te downloaden van de site van de rijksoverheid: Bouwbesluit.pdf  Online is het bouwbesluit te vinden op de website:...

Lees meer

Artikel 3.31 Bouwbesluit 2012 aangepast na melding ISSO

Artikeltekst 3.31 uit het Bouwbesluit behandelt de regelbaarheid van luchtverversing. Voor dit artikel is voor Bouwbesluit 2012 een nieuwe tekst opgesteld. Volgens ISSO leidt die tekst echter tot verwarring en foutief ontworpen ventilatiesystemen. Om die reden heeft...

Lees meer

Samenvatting sloopregels Bouwbesluit 2012

Van sloopvergunning naar melding De sloopvergunningplicht komt te vervallen, ook voor asbestsloop. De meldingsplicht gaat gelden voor sloopklussen waarbij de hoeveelheid vrijkomend sloopafval 10m3 of meer bedraagt en bij asbestsloop. In het kort komt het erop neer dat...

Lees meer

Bouwbesluit stelt harde geluideisen

Het nieuwe Bouwbesluit stelt voor het eerst harde eisen aan trillingen en geluid bij bouwen en slopen. Wie hinder ondervindt, heeft dus vanaf 1 april een nieuw wapen in handen. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het bouwbestek zullen vaker...

Lees meer

Isolatie eisen in nieuwe bouwbesluit naar Rc=5,0

Op voorzet van de SP is in de 2e kamer een motie aangenomen om in het nieuwe bouwbesluit, wat op 1 april 2012 waarschijnlijk ingevoerd wordt, de Rc-waarde van uitwendige scheidingsconstructies te verhogen van 3,5 naar 5,0! Op dit moment is ons nog onduidelijk of het...

Lees meer

Monumentenwet 1988 op de schop

Wetgevingsoverleg Monumentenbeleid Op maandag 31 januari 2011 heeft het wetgevingsoverleg over de wijzigingen Monumentenwet 1988 en de Modernisering Monumentenzorg in de Tweede Kamer plaats gevonden. Het debat ging in eerste instantie over het voorliggende...

Lees meer

Strengere isolatie-eisen bij renovatie

Vanaf eind 2015 worden nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt vanaf eind dit jaar een warmteweerstand van ten minste 2,5 m2K/W voor een...

Lees meer

NEN 6060 vervangt methode Beheersbaarheid van Brand 2007

Nieuwe Norm NEN 6060 voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote...

Lees meer

Verbetering vergunningvrij bouwen, snellere procedures

Het wordt voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen. Ook wordt het eenvoudiger tot een duur van tien jaar af te wijken van een bestemmingsplan en...

Lees meer

Gids: Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening

Op 6 september heeft de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) op het minisymposium ‘Praktijkervaringen Milieuprestatieberekening’ de ‘Gids invoer Milieuprestatieberekening’ gepresenteerd. De gids is een hulpmiddel bij veelvoorkomende praktische vragen die architecten kunnen...

Lees meer

Nieuwe parkeernorm NEN2443

NEN 2443 geeft functionele eisen, prestatie-eisen en aanbevelingen voor het ontwerpen van parkeervoorzieningen. Parkeervoorzieningen zijn onder te verdelen in: openbare parkeervoorzieningen, niet-openbare parkeervoorzieningen en stallingen. De gegeven eisen in NEN...

Lees meer

Energielabel bij woningverkoop niet verplicht

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag 20 november 2012 tegen het voorstel gestemd om een energielabel verplicht te stellen bij de verkoop van een bestaande woning. Nederland wijkt daarmee af van de Europese richtlijnen. Een huis kan dus voorlopig nog verkocht worden...

Lees meer

Pelserhartman verzorgt bijdrage profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgt dit voor- en najaar op bijna 30 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten worden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16...

Lees meer

Verkiezingen 2012

De verkiezingen komen er aan! Op 12 september moeten we stemmen, en we gaan natuurlijk allemaal stemmen op een partij waarvan wij vinden dat deze de beste plannen voor de bouwsector heeft! Maar welke partij is dat? PH-bouwadvies verzamelde de webadressen van...

Lees meer

Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal

Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal Alle nieuwbouw vanaf 2020 zo goed als energieneutraal en minimaal 300.000 bestaande huizen en gebouwen per jaar energiezuiniger. Dat zijn nieuwe afspraken tussen overheid en betrokken partijen om het energieverbruik in huizen en...

Lees meer

Kamergewijze verhuur Bouwbesluit 2012

Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit: het Bouwbesluit 2012. Dit nieuwe besluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij...

Lees meer

Moeten monumenten voldoen aan de bouwregelgeving?

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het...

Lees meer

Congres Bouwbesluit 2012

Op woensdag 25 april 2012 vond in congrescentrum 1931 het nationale congres bouwbesluit 2012 plaats. Op 1 april is het nieuwe Bouwbesluit van kracht gegaan. Een nieuwe mijlpaal voor de bouwregelgeving in Nederland. Wat is er anders in Bouwbesluit 2012, vergeleken met...

Lees meer

Infoblad milieuprestatie Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Elke berekening moet worden uitgevoerd...

Lees meer

Nieuwe bouwbesluit 2012 online

Veel opdrachtgevers vragen ons waar de inhoud van het nieuwe bouwbesluit te vinden is. Er zijn verschillende mogelijkheden: In pdf is het bouwbesluit te downloaden van de site van de rijksoverheid: Bouwbesluit.pdf  Online is het bouwbesluit te vinden op de website:...

Lees meer

Artikel 3.31 Bouwbesluit 2012 aangepast na melding ISSO

Artikeltekst 3.31 uit het Bouwbesluit behandelt de regelbaarheid van luchtverversing. Voor dit artikel is voor Bouwbesluit 2012 een nieuwe tekst opgesteld. Volgens ISSO leidt die tekst echter tot verwarring en foutief ontworpen ventilatiesystemen. Om die reden heeft...

Lees meer

Samenvatting sloopregels Bouwbesluit 2012

Van sloopvergunning naar melding De sloopvergunningplicht komt te vervallen, ook voor asbestsloop. De meldingsplicht gaat gelden voor sloopklussen waarbij de hoeveelheid vrijkomend sloopafval 10m3 of meer bedraagt en bij asbestsloop. In het kort komt het erop neer dat...

Lees meer

Bouwbesluit stelt harde geluideisen

Het nieuwe Bouwbesluit stelt voor het eerst harde eisen aan trillingen en geluid bij bouwen en slopen. Wie hinder ondervindt, heeft dus vanaf 1 april een nieuw wapen in handen. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het bouwbestek zullen vaker...

Lees meer

Isolatie eisen in nieuwe bouwbesluit naar Rc=5,0

Op voorzet van de SP is in de 2e kamer een motie aangenomen om in het nieuwe bouwbesluit, wat op 1 april 2012 waarschijnlijk ingevoerd wordt, de Rc-waarde van uitwendige scheidingsconstructies te verhogen van 3,5 naar 5,0! Op dit moment is ons nog onduidelijk of het...

Lees meer

Monumentenwet 1988 op de schop

Wetgevingsoverleg Monumentenbeleid Op maandag 31 januari 2011 heeft het wetgevingsoverleg over de wijzigingen Monumentenwet 1988 en de Modernisering Monumentenzorg in de Tweede Kamer plaats gevonden. Het debat ging in eerste instantie over het voorliggende...

Lees meer

Woning aan het Molenpark te Vlijmen

In opdracht van Dingemans Architectuur verzorgde PelserHartman de stukken voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een vrijstaande woning aan het Molenpark te Vlijmen. We maakten de bouwkundige en constructieve tekeningen, toetsen het bouwplan aan het...

Lees meer

Nieuwbouw school SBO De Bolster Wijchen

Het totale ingenieurswerk inclusief bouwmanagement en directievoering t.b.v. de realisatie van een basisschool voor speciaal onderwijs te Wijchen in het kader van onderwijskundige vernieuwingen. PelserHartman maakte de technische vertaling van het schetsontwerp dat...

Lees meer

Nederlands Stripmuseum te Groningen

In opdracht van Libema heeft PelserHartman de bouwkundig vertaalslag van het schetsontwerp gerealiseerd. PelserHartman maakte o.a. bestektekeningen en een geschreven bestek met afwerkingstaten. Bijzonder aan de opdracht was dat het schetsontwerp in stripvorm was...

Lees meer

Hotel Vught

In opdracht van Deux Architecten verzorgde PelserHartman het tekenwerk voor de bouwvergunning van een nieuw hotel in Vught.  

Lees meer

Woning te Berlicum

PelserHartman werd door Blom&Moors ingeschakeld voor diverse advies- en tekenwerkzaamheden ten bate van de nieuwbouw van een luxe villa in Berlicum. Blom&Moors verzorgde het ontwerp dat PelserHartman verder heeft uitgewerkt. Ruime en comfortabele woning met...

Lees meer

Mensapenverblijven Safaripark Beekse bergen

In opdracht van Libema verzorgde PelserHartman het tekenwerk voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuwe dag- en nachtverblijf van de gorilla's en chimpansees in Safaripark de Beekse Bergen. De 2 verblijven zijn voorzien van verschillende verblijven,...

Lees meer

Centrumplan Malden

Het centrum van Malden is in het midden van het vorige decennium rigoreus op de schop gegaan. het bestaande winkelcentrum is uitgebreid met 5.500m2 aan winkeloppervlak, compleet met overdekte passage's, een parkeerdak voor 40 auto's en een tiental appartementen. In...

Lees meer

Stedelijk museum ‘s-Hertogenbosch

In het centrum van ‘s-Hertogenbosch wordt momenteel het nieuwe stedelijk museum gerealiseerd. Het museum grenst aan Noord-Brabants museum dat momenteel gerestaureerd en uitgebreid wordt. In opdracht van BiermanHenket architecten verzorgde PelserHartman het tekenwerk...

Lees meer

Noord-Brabants museum ‘s-Hertogenbosch

In het centrum van 's-Hertogenbosch ligt het Noordbrabants Museum dat grenst aan het voormalig provinciehuis aan de Waterstraat. In opdracht van BiermanHenket architecten verzorgde PelserHartman het tekenwerk vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoering voor de...

Lees meer

Hotel Rotterdam

In maart 2012 is PelserHartman gestart met de tekenwerkzaamheden voor de nieuwbouw van een hotel annex conferentiecentrum in Rotterdam. Het hotel krijgt 130 kamers, verschillende conferentieruimten en 2 restaurants. Helaas kan op dit moment, op verzoek van de...

Lees meer

Grootst denkbare transformatie woonhuis Helvoirt

Dit is misschien wel de meest rigoureuze woningverbouwing die wij ooit deden. Het betrof een volledige metamorfose van een bestaand jaren 70 woonhuis in Helvoirt tot een luxe villa. Een grote serre werd toegevoegd op een manier dat het geen aangeplakt onderdeel werd....

Lees meer

Vrijstaande nieuwbouwwoning in Haarsteeg

Naast het schrijven over wetgeving en het geven van advies aan bedrijven werken we regelmatig aan utilitaire en woningbouwprojecten. Meestal onder de vlag van een architect. Op bovenstaande afbeelding ziet u een ontwerp van architect Jeroen Dingemans. Hij ontwerpt...

Lees meer

PelserHartman verzorgde bijdrage op profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgde in November op 5 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten werden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16 verschillende leveranciers...

Lees meer

Nijlpaarden- en Krokodillenverblijf

In opdracht van Libema verzorgde PelserHartman het tekenwerk voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuwe dag- en nachtverblijf van de nijlpaarden en de krokodillen in Safaripark de Beekse Bergen. Het bijna 1000m2 grote verblijf is voorzien van verschillende...

Lees meer

Jongerencentrum “de Schuit” Katwijk

In opdracht van Anne Klein Breteler Architectuur verzorgde PelserHartman het tekenwerk t.b.v. de renovatie en uitbreiding van een Jongerencentrum te Katwijk. PelserHartman verzorgt het tekenwerk vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen. Het...

Lees meer

Studie ingenieurswerk treinstations ProRail

16 treinstations dienden voorzien te worden van een nieuw toegangs- en controle systeem. ProRail wilde de ingenieurskosten in beeld brengen en de markt-conformheid van het gecontracteerde ingenieursbureau laten toetsen. PelserHartman maakte een gedetailleerde...

Lees meer

basisschool de Boskriek te Wijchen

In opdracht van Stichting Kans & Kleur verzorgt PH bouwadvies het tekenwerk en constructief ontwerp voor de verbouwing en uitbreiding van basisschool de Boskriek te Wijchen tot bredeschool. De verbouwing en uitbreiding wordt gerealiseerd in bouwteamverband. Het...

Lees meer

Vrijstaand woonhuis Empel

PelserHartman werd door een particuliere opdrachtgever ingeschakeld voor diverse advies- en tekenwerkzaamheden ten bate van de nieuwbouw van een woonhuis in Empel. Deux Architecten verzorgde het ontwerp dat PelserHartman verder heeft uitgewerkt. We verzorgden het...

Lees meer

Luxe villa Sprang-Capelle

PelserHartman werd door een particuliere opdrachtgever ingeschakeld voor diverse advies- en tekenwerkzaamheden ten bate van de nieuwbouw van een luxe villa in Sprang-Capelle. Wolterinck verzorgde het ontwerp dat PelserHartman verder heeft uitgewerkt. We verzorgden het...

Lees meer

Kindercentrum Almere

PelserHartman werd door Anne Klein Breteler Architectuur ingeschakeld voor diverse advies- en tekenwerkzaamheden ten bate van de nieuwbouw van een kindercentrum in Almere. We verzorgden het tekenwerk vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen. De...

Lees meer

Constructieve analyse hergebruik showpodium

Een deel van het totale showpodium dat Robbie Williams gebruikte tijdens zijn Close Encounter wereldtour is na wat aanpassingen omgetoverd tot de Heineken StarClub. Een interactieve baractivatie van Heineken. Onder het 3 meter hoog podium met een doorsnede van 18...

Lees meer

Onderzoek gevelbekleding Prins Alexanderplein te Rotterdam

Door TNO is een onderzoek uitgevoerd naar de risico’s met betrekking tot het naar beneden vallen van glazen gevelbekleding in de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam wil met dit onderzoek inzicht krijgen in potentieel gevaarlijke situaties en wil weten of er...

Lees meer

Advies herstel schade en studie splitsing hal

Een bestaande hal in Hoogeveen liep grote schade op door noodweer. PelserHartman maakte direct een advies voor het plaatsen van noodvoorzieningen om de hal te stabiliseren. Daarbij maakten we een dakvies waaronder een wateraccumulatieberekening. We controleren dan...

Lees meer

Advies regenwaterafvoer en noodoverstort

In Nederland hebben veel gebouwen een platdak. Platte daken hebben een groot nadeel. Ieder jaar bezwijken veel platte daken tijdens hevige neerslag doordat de sterkte van die daken onvoldoende is om de plotselinge hoeveelheid water op het dak op tijd af te voeren. Het...

Lees meer

Jongerenproductiehuis Amsterdam

De gemeente Amsterdam wilde een bestaand buurtcentrum in de Indische buurt verbouwen tot jongerenproductiehuis. PelserHartman won de aanbesteding van de advies- en ingenieursdiensten en adviseerde de gemeente op gebied van techniek en bouwbesluit. We maakten de...

Lees meer

PelserHartman is partner van Kring Havezathe

PelserHartman is partner van het initiatief Kring Havezathe. We adviseren de stichting inzake de bouwtechnische aspecten en de bouwwet- en regelgeving bij het realiseren van 25 tot 30 woonzorgvoorzieningen. Omschrijving Kring Havezathe organisatie Kring Havezathe...

Lees meer

Kindercentrum Ermelo

In opdracht van Anne Klein Breteler Architectuur verzorgde PelserHartman het tekenwerk t.b.v. de renovatie en uitbreiding van een kindercentrum te Ermelo. PelserHartman verzorgde het tekenwerk vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen. Bijzonder aan...

Lees meer

EST European Solar Telescoop

(Hierboven ziet u een afbeelding van de huidige Dutch Open Telescoop op La Palma) U vindt veel informatie over de European Solar Telescoop op de website van IAC. Onderstaand vindt u een korte inleiding met een link naar de juiste website. Presentation EST EST European...

Lees meer

Technisch advies European Solar Telescoop La Palma

PelserHartman werkt samen met de Universiteit Utrecht aan een variantenonderzoek naar de verschillende manieren waarop een betonnen toren kan worden geconstrueerd waarop een zonnetelescoop kan worden geplaatst. Dit onderzoek maakt deel uit van een groot europees...

Lees meer

Renovatie verkeerspost Rijkswaterstaat te Tiel

Een van de posten van Rijkswaterstaat bevat sterk verouderde systemen. PelserHartman heeft een haalbaarheidsstudie gedaan ter vervanging van bestaande systemen en het bouwkundig aanpassen van deze toren. Hiervoor maakte ons team een opname van de bestaande...

Lees meer

Woning aan het Molenpark te Vlijmen

In opdracht van Dingemans Architectuur verzorgde PelserHartman de stukken voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een vrijstaande woning aan het Molenpark te Vlijmen. We maakten de bouwkundige en constructieve tekeningen, toetsen het bouwplan aan het...

Lees meer

Nieuwbouw school SBO De Bolster Wijchen

Het totale ingenieurswerk inclusief bouwmanagement en directievoering t.b.v. de realisatie van een basisschool voor speciaal onderwijs te Wijchen in het kader van onderwijskundige vernieuwingen. PelserHartman maakte de technische vertaling van het schetsontwerp dat...

Lees meer

Nederlands Stripmuseum te Groningen

In opdracht van Libema heeft PelserHartman de bouwkundig vertaalslag van het schetsontwerp gerealiseerd. PelserHartman maakte o.a. bestektekeningen en een geschreven bestek met afwerkingstaten. Bijzonder aan de opdracht was dat het schetsontwerp in stripvorm was...

Lees meer

Hotel Vught

In opdracht van Deux Architecten verzorgde PelserHartman het tekenwerk voor de bouwvergunning van een nieuw hotel in Vught.  

Lees meer

Woning te Berlicum

PelserHartman werd door Blom&Moors ingeschakeld voor diverse advies- en tekenwerkzaamheden ten bate van de nieuwbouw van een luxe villa in Berlicum. Blom&Moors verzorgde het ontwerp dat PelserHartman verder heeft uitgewerkt. Ruime en comfortabele woning met...

Lees meer

Mensapenverblijven Safaripark Beekse bergen

In opdracht van Libema verzorgde PelserHartman het tekenwerk voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuwe dag- en nachtverblijf van de gorilla's en chimpansees in Safaripark de Beekse Bergen. De 2 verblijven zijn voorzien van verschillende verblijven,...

Lees meer

Centrumplan Malden

Het centrum van Malden is in het midden van het vorige decennium rigoreus op de schop gegaan. het bestaande winkelcentrum is uitgebreid met 5.500m2 aan winkeloppervlak, compleet met overdekte passage's, een parkeerdak voor 40 auto's en een tiental appartementen. In...

Lees meer

Stedelijk museum ‘s-Hertogenbosch

In het centrum van ‘s-Hertogenbosch wordt momenteel het nieuwe stedelijk museum gerealiseerd. Het museum grenst aan Noord-Brabants museum dat momenteel gerestaureerd en uitgebreid wordt. In opdracht van BiermanHenket architecten verzorgde PelserHartman het tekenwerk...

Lees meer

Noord-Brabants museum ‘s-Hertogenbosch

In het centrum van 's-Hertogenbosch ligt het Noordbrabants Museum dat grenst aan het voormalig provinciehuis aan de Waterstraat. In opdracht van BiermanHenket architecten verzorgde PelserHartman het tekenwerk vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoering voor de...

Lees meer

Hotel Rotterdam

In maart 2012 is PelserHartman gestart met de tekenwerkzaamheden voor de nieuwbouw van een hotel annex conferentiecentrum in Rotterdam. Het hotel krijgt 130 kamers, verschillende conferentieruimten en 2 restaurants. Helaas kan op dit moment, op verzoek van de...

Lees meer

Grootst denkbare transformatie woonhuis Helvoirt

Dit is misschien wel de meest rigoureuze woningverbouwing die wij ooit deden. Het betrof een volledige metamorfose van een bestaand jaren 70 woonhuis in Helvoirt tot een luxe villa. Een grote serre werd toegevoegd op een manier dat het geen aangeplakt onderdeel werd....

Lees meer

Vrijstaande nieuwbouwwoning in Haarsteeg

Naast het schrijven over wetgeving en het geven van advies aan bedrijven werken we regelmatig aan utilitaire en woningbouwprojecten. Meestal onder de vlag van een architect. Op bovenstaande afbeelding ziet u een ontwerp van architect Jeroen Dingemans. Hij ontwerpt...

Lees meer

PelserHartman verzorgde bijdrage op profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgde in November op 5 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten werden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16 verschillende leveranciers...

Lees meer

Nijlpaarden- en Krokodillenverblijf

In opdracht van Libema verzorgde PelserHartman het tekenwerk voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuwe dag- en nachtverblijf van de nijlpaarden en de krokodillen in Safaripark de Beekse Bergen. Het bijna 1000m2 grote verblijf is voorzien van verschillende...

Lees meer

Jongerencentrum “de Schuit” Katwijk

In opdracht van Anne Klein Breteler Architectuur verzorgde PelserHartman het tekenwerk t.b.v. de renovatie en uitbreiding van een Jongerencentrum te Katwijk. PelserHartman verzorgt het tekenwerk vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen. Het...

Lees meer

Studie ingenieurswerk treinstations ProRail

16 treinstations dienden voorzien te worden van een nieuw toegangs- en controle systeem. ProRail wilde de ingenieurskosten in beeld brengen en de markt-conformheid van het gecontracteerde ingenieursbureau laten toetsen. PelserHartman maakte een gedetailleerde...

Lees meer

basisschool de Boskriek te Wijchen

In opdracht van Stichting Kans & Kleur verzorgt PH bouwadvies het tekenwerk en constructief ontwerp voor de verbouwing en uitbreiding van basisschool de Boskriek te Wijchen tot bredeschool. De verbouwing en uitbreiding wordt gerealiseerd in bouwteamverband. Het...

Lees meer

Vrijstaand woonhuis Empel

PelserHartman werd door een particuliere opdrachtgever ingeschakeld voor diverse advies- en tekenwerkzaamheden ten bate van de nieuwbouw van een woonhuis in Empel. Deux Architecten verzorgde het ontwerp dat PelserHartman verder heeft uitgewerkt. We verzorgden het...

Lees meer

Luxe villa Sprang-Capelle

PelserHartman werd door een particuliere opdrachtgever ingeschakeld voor diverse advies- en tekenwerkzaamheden ten bate van de nieuwbouw van een luxe villa in Sprang-Capelle. Wolterinck verzorgde het ontwerp dat PelserHartman verder heeft uitgewerkt. We verzorgden het...

Lees meer

Kindercentrum Almere

PelserHartman werd door Anne Klein Breteler Architectuur ingeschakeld voor diverse advies- en tekenwerkzaamheden ten bate van de nieuwbouw van een kindercentrum in Almere. We verzorgden het tekenwerk vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen. De...

Lees meer

Constructieve analyse hergebruik showpodium

Een deel van het totale showpodium dat Robbie Williams gebruikte tijdens zijn Close Encounter wereldtour is na wat aanpassingen omgetoverd tot de Heineken StarClub. Een interactieve baractivatie van Heineken. Onder het 3 meter hoog podium met een doorsnede van 18...

Lees meer

Onderzoek gevelbekleding Prins Alexanderplein te Rotterdam

Door TNO is een onderzoek uitgevoerd naar de risico’s met betrekking tot het naar beneden vallen van glazen gevelbekleding in de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam wil met dit onderzoek inzicht krijgen in potentieel gevaarlijke situaties en wil weten of er...

Lees meer

Advies herstel schade en studie splitsing hal

Een bestaande hal in Hoogeveen liep grote schade op door noodweer. PelserHartman maakte direct een advies voor het plaatsen van noodvoorzieningen om de hal te stabiliseren. Daarbij maakten we een dakvies waaronder een wateraccumulatieberekening. We controleren dan...

Lees meer

Advies regenwaterafvoer en noodoverstort

In Nederland hebben veel gebouwen een platdak. Platte daken hebben een groot nadeel. Ieder jaar bezwijken veel platte daken tijdens hevige neerslag doordat de sterkte van die daken onvoldoende is om de plotselinge hoeveelheid water op het dak op tijd af te voeren. Het...

Lees meer

Jongerenproductiehuis Amsterdam

De gemeente Amsterdam wilde een bestaand buurtcentrum in de Indische buurt verbouwen tot jongerenproductiehuis. PelserHartman won de aanbesteding van de advies- en ingenieursdiensten en adviseerde de gemeente op gebied van techniek en bouwbesluit. We maakten de...

Lees meer

PelserHartman is partner van Kring Havezathe

PelserHartman is partner van het initiatief Kring Havezathe. We adviseren de stichting inzake de bouwtechnische aspecten en de bouwwet- en regelgeving bij het realiseren van 25 tot 30 woonzorgvoorzieningen. Omschrijving Kring Havezathe organisatie Kring Havezathe...

Lees meer

Kindercentrum Ermelo

In opdracht van Anne Klein Breteler Architectuur verzorgde PelserHartman het tekenwerk t.b.v. de renovatie en uitbreiding van een kindercentrum te Ermelo. PelserHartman verzorgde het tekenwerk vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen. Bijzonder aan...

Lees meer

EST European Solar Telescoop

(Hierboven ziet u een afbeelding van de huidige Dutch Open Telescoop op La Palma) U vindt veel informatie over de European Solar Telescoop op de website van IAC. Onderstaand vindt u een korte inleiding met een link naar de juiste website. Presentation EST EST European...

Lees meer

Technisch advies European Solar Telescoop La Palma

PelserHartman werkt samen met de Universiteit Utrecht aan een variantenonderzoek naar de verschillende manieren waarop een betonnen toren kan worden geconstrueerd waarop een zonnetelescoop kan worden geplaatst. Dit onderzoek maakt deel uit van een groot europees...

Lees meer

Renovatie verkeerspost Rijkswaterstaat te Tiel

Een van de posten van Rijkswaterstaat bevat sterk verouderde systemen. PelserHartman heeft een haalbaarheidsstudie gedaan ter vervanging van bestaande systemen en het bouwkundig aanpassen van deze toren. Hiervoor maakte ons team een opname van de bestaande...

Lees meer

Woning aan het Molenpark te Vlijmen

In opdracht van Dingemans Architectuur verzorgde PelserHartman de stukken voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een vrijstaande woning aan het Molenpark te Vlijmen. We maakten de bouwkundige en constructieve tekeningen, toetsen het bouwplan aan het...

Lees meer

Nieuwbouw school SBO De Bolster Wijchen

Het totale ingenieurswerk inclusief bouwmanagement en directievoering t.b.v. de realisatie van een basisschool voor speciaal onderwijs te Wijchen in het kader van onderwijskundige vernieuwingen. PelserHartman maakte de technische vertaling van het schetsontwerp dat...

Lees meer

Nederlands Stripmuseum te Groningen

In opdracht van Libema heeft PelserHartman de bouwkundig vertaalslag van het schetsontwerp gerealiseerd. PelserHartman maakte o.a. bestektekeningen en een geschreven bestek met afwerkingstaten. Bijzonder aan de opdracht was dat het schetsontwerp in stripvorm was...

Lees meer

Hotel Vught

In opdracht van Deux Architecten verzorgde PelserHartman het tekenwerk voor de bouwvergunning van een nieuw hotel in Vught.  

Lees meer

Woning te Berlicum

PelserHartman werd door Blom&Moors ingeschakeld voor diverse advies- en tekenwerkzaamheden ten bate van de nieuwbouw van een luxe villa in Berlicum. Blom&Moors verzorgde het ontwerp dat PelserHartman verder heeft uitgewerkt. Ruime en comfortabele woning met...

Lees meer

Mensapenverblijven Safaripark Beekse bergen

In opdracht van Libema verzorgde PelserHartman het tekenwerk voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuwe dag- en nachtverblijf van de gorilla's en chimpansees in Safaripark de Beekse Bergen. De 2 verblijven zijn voorzien van verschillende verblijven,...

Lees meer

Centrumplan Malden

Het centrum van Malden is in het midden van het vorige decennium rigoreus op de schop gegaan. het bestaande winkelcentrum is uitgebreid met 5.500m2 aan winkeloppervlak, compleet met overdekte passage's, een parkeerdak voor 40 auto's en een tiental appartementen. In...

Lees meer

Stedelijk museum ‘s-Hertogenbosch

In het centrum van ‘s-Hertogenbosch wordt momenteel het nieuwe stedelijk museum gerealiseerd. Het museum grenst aan Noord-Brabants museum dat momenteel gerestaureerd en uitgebreid wordt. In opdracht van BiermanHenket architecten verzorgde PelserHartman het tekenwerk...

Lees meer

Noord-Brabants museum ‘s-Hertogenbosch

In het centrum van 's-Hertogenbosch ligt het Noordbrabants Museum dat grenst aan het voormalig provinciehuis aan de Waterstraat. In opdracht van BiermanHenket architecten verzorgde PelserHartman het tekenwerk vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoering voor de...

Lees meer

Hotel Rotterdam

In maart 2012 is PelserHartman gestart met de tekenwerkzaamheden voor de nieuwbouw van een hotel annex conferentiecentrum in Rotterdam. Het hotel krijgt 130 kamers, verschillende conferentieruimten en 2 restaurants. Helaas kan op dit moment, op verzoek van de...

Lees meer

Grootst denkbare transformatie woonhuis Helvoirt

Dit is misschien wel de meest rigoureuze woningverbouwing die wij ooit deden. Het betrof een volledige metamorfose van een bestaand jaren 70 woonhuis in Helvoirt tot een luxe villa. Een grote serre werd toegevoegd op een manier dat het geen aangeplakt onderdeel werd....

Lees meer

Vrijstaande nieuwbouwwoning in Haarsteeg

Naast het schrijven over wetgeving en het geven van advies aan bedrijven werken we regelmatig aan utilitaire en woningbouwprojecten. Meestal onder de vlag van een architect. Op bovenstaande afbeelding ziet u een ontwerp van architect Jeroen Dingemans. Hij ontwerpt...

Lees meer

PelserHartman verzorgde bijdrage op profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgde in November op 5 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten werden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16 verschillende leveranciers...

Lees meer

Nijlpaarden- en Krokodillenverblijf

In opdracht van Libema verzorgde PelserHartman het tekenwerk voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuwe dag- en nachtverblijf van de nijlpaarden en de krokodillen in Safaripark de Beekse Bergen. Het bijna 1000m2 grote verblijf is voorzien van verschillende...

Lees meer

Jongerencentrum “de Schuit” Katwijk

In opdracht van Anne Klein Breteler Architectuur verzorgde PelserHartman het tekenwerk t.b.v. de renovatie en uitbreiding van een Jongerencentrum te Katwijk. PelserHartman verzorgt het tekenwerk vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen. Het...

Lees meer

Studie ingenieurswerk treinstations ProRail

16 treinstations dienden voorzien te worden van een nieuw toegangs- en controle systeem. ProRail wilde de ingenieurskosten in beeld brengen en de markt-conformheid van het gecontracteerde ingenieursbureau laten toetsen. PelserHartman maakte een gedetailleerde...

Lees meer

basisschool de Boskriek te Wijchen

In opdracht van Stichting Kans & Kleur verzorgt PH bouwadvies het tekenwerk en constructief ontwerp voor de verbouwing en uitbreiding van basisschool de Boskriek te Wijchen tot bredeschool. De verbouwing en uitbreiding wordt gerealiseerd in bouwteamverband. Het...

Lees meer

Vrijstaand woonhuis Empel

PelserHartman werd door een particuliere opdrachtgever ingeschakeld voor diverse advies- en tekenwerkzaamheden ten bate van de nieuwbouw van een woonhuis in Empel. Deux Architecten verzorgde het ontwerp dat PelserHartman verder heeft uitgewerkt. We verzorgden het...

Lees meer

Luxe villa Sprang-Capelle

PelserHartman werd door een particuliere opdrachtgever ingeschakeld voor diverse advies- en tekenwerkzaamheden ten bate van de nieuwbouw van een luxe villa in Sprang-Capelle. Wolterinck verzorgde het ontwerp dat PelserHartman verder heeft uitgewerkt. We verzorgden het...

Lees meer

Kindercentrum Almere

PelserHartman werd door Anne Klein Breteler Architectuur ingeschakeld voor diverse advies- en tekenwerkzaamheden ten bate van de nieuwbouw van een kindercentrum in Almere. We verzorgden het tekenwerk vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen. De...

Lees meer

Constructieve analyse hergebruik showpodium

Een deel van het totale showpodium dat Robbie Williams gebruikte tijdens zijn Close Encounter wereldtour is na wat aanpassingen omgetoverd tot de Heineken StarClub. Een interactieve baractivatie van Heineken. Onder het 3 meter hoog podium met een doorsnede van 18...

Lees meer

Onderzoek gevelbekleding Prins Alexanderplein te Rotterdam

Door TNO is een onderzoek uitgevoerd naar de risico’s met betrekking tot het naar beneden vallen van glazen gevelbekleding in de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam wil met dit onderzoek inzicht krijgen in potentieel gevaarlijke situaties en wil weten of er...

Lees meer

Advies herstel schade en studie splitsing hal

Een bestaande hal in Hoogeveen liep grote schade op door noodweer. PelserHartman maakte direct een advies voor het plaatsen van noodvoorzieningen om de hal te stabiliseren. Daarbij maakten we een dakvies waaronder een wateraccumulatieberekening. We controleren dan...

Lees meer

Advies regenwaterafvoer en noodoverstort

In Nederland hebben veel gebouwen een platdak. Platte daken hebben een groot nadeel. Ieder jaar bezwijken veel platte daken tijdens hevige neerslag doordat de sterkte van die daken onvoldoende is om de plotselinge hoeveelheid water op het dak op tijd af te voeren. Het...

Lees meer

Jongerenproductiehuis Amsterdam

De gemeente Amsterdam wilde een bestaand buurtcentrum in de Indische buurt verbouwen tot jongerenproductiehuis. PelserHartman won de aanbesteding van de advies- en ingenieursdiensten en adviseerde de gemeente op gebied van techniek en bouwbesluit. We maakten de...

Lees meer

PelserHartman is partner van Kring Havezathe

PelserHartman is partner van het initiatief Kring Havezathe. We adviseren de stichting inzake de bouwtechnische aspecten en de bouwwet- en regelgeving bij het realiseren van 25 tot 30 woonzorgvoorzieningen. Omschrijving Kring Havezathe organisatie Kring Havezathe...

Lees meer

Kindercentrum Ermelo

In opdracht van Anne Klein Breteler Architectuur verzorgde PelserHartman het tekenwerk t.b.v. de renovatie en uitbreiding van een kindercentrum te Ermelo. PelserHartman verzorgde het tekenwerk vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen. Bijzonder aan...

Lees meer

EST European Solar Telescoop

(Hierboven ziet u een afbeelding van de huidige Dutch Open Telescoop op La Palma) U vindt veel informatie over de European Solar Telescoop op de website van IAC. Onderstaand vindt u een korte inleiding met een link naar de juiste website. Presentation EST EST European...

Lees meer

Technisch advies European Solar Telescoop La Palma

PelserHartman werkt samen met de Universiteit Utrecht aan een variantenonderzoek naar de verschillende manieren waarop een betonnen toren kan worden geconstrueerd waarop een zonnetelescoop kan worden geplaatst. Dit onderzoek maakt deel uit van een groot europees...

Lees meer

Renovatie verkeerspost Rijkswaterstaat te Tiel

Een van de posten van Rijkswaterstaat bevat sterk verouderde systemen. PelserHartman heeft een haalbaarheidsstudie gedaan ter vervanging van bestaande systemen en het bouwkundig aanpassen van deze toren. Hiervoor maakte ons team een opname van de bestaande...

Lees meer

Woning aan het Molenpark te Vlijmen

In opdracht van Dingemans Architectuur verzorgde PelserHartman de stukken voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een vrijstaande woning aan het Molenpark te Vlijmen. We maakten de bouwkundige en constructieve tekeningen, toetsen het bouwplan aan het...

Lees meer

PelserHartman op de restauratiebeurs

PelserHartman meet-tekenwerk neemt op 18, 19 en 20 April deel aan de Restauratiebeurs in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch. wij nodigen u graag uit in onze stand op de beurs alwaar we de LaserScanService introduceren en u alles kunnen laten zien op het gebied van...

Lees meer

Pelserhartman verzorgt bijdrage profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgt dit voor- en najaar op bijna 30 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten worden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16...

Lees meer

Verkiezingen 2012

De verkiezingen komen er aan! Op 12 september moeten we stemmen, en we gaan natuurlijk allemaal stemmen op een partij waarvan wij vinden dat deze de beste plannen voor de bouwsector heeft! Maar welke partij is dat? PH-bouwadvies verzamelde de webadressen van...

Lees meer

Verslag congres bouwbesluit 2012 ‘s-Hertogenbosch

Op 25 april 2012 werd in congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch het nationale bouwbesluit 2012 congres georganiseerd. Het congres was een initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken, SDU en Bouwforum. Ondergetekende bezocht samen met ruim 500 andere deelnemers...

Lees meer

Congres Bouwbesluit 2012

Op woensdag 25 april 2012 vond in congrescentrum 1931 het nationale congres bouwbesluit 2012 plaats. Op 1 april is het nieuwe Bouwbesluit van kracht gegaan. Een nieuwe mijlpaal voor de bouwregelgeving in Nederland. Wat is er anders in Bouwbesluit 2012, vergeleken met...

Lees meer

Nationaal BIM congres 2012 Verkadefabriek Den Bosch

  Ook dit jaar staat er natuurlijk weer een nationaal BIM Congres op de agenda. Het thema van het BIM Congres is dit jaar ‘BIM in de praktijk’. Tijdens het BIM Congres spreken verschillende vooraanstaande BIM professionals over onderwerpen binnen dit thema. Dit...

Lees meer

Informatiebijeenkomst Bouwbesluit 2012

PelserHartman organiseerde 4 succesvolle informatiesessies in de Gruyterfabriek over het nieuwe bouwbesluit 2012. Op dit moment staat er geen nieuwe bijeenkomst meer op de agenda. Het is nog wel mogelijk ons een incompany training te laten verzorgen. Hierover leest u...

Lees meer

Nieuwsbrief PelserHartman Bouwadvies

Aanmelden voor nieuwsbrief U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief in de kolom aan de rechter zijde van deze pagina. Waarom een nieuwsbrief? Er bestaan veel vragen over de regelgeving omtrent brandveiligheid, duurzaamheid en energiezuinigheid en wat...

Lees meer

PelserHartman verzorgde bijdrage op profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgde in November op 5 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten werden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16 verschillende leveranciers...

Lees meer

Nieuwsbrief PelserHartman Bouwadvies

Naar aanleiding van diverse verzoeken uit ons netwerk hebben wij een mogelijkheid gemaakt voor u om ons laatste nieuws automatisch te ontvangen. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u wekelijks of dagelijks de laatste berichten en blogs over bouwwet- en -regelgeving,...

Lees meer

Woning aan het Molenpark te Vlijmen

In opdracht van Dingemans Architectuur verzorgde PelserHartman de stukken voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een vrijstaande woning aan het Molenpark te Vlijmen. We maakten de bouwkundige en constructieve tekeningen, toetsen het bouwplan aan het...

Lees meer

PelserHartman op de restauratiebeurs

PelserHartman meet-tekenwerk neemt op 18, 19 en 20 April deel aan de Restauratiebeurs in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch. wij nodigen u graag uit in onze stand op de beurs alwaar we de LaserScanService introduceren en u alles kunnen laten zien op het gebied van...

Lees meer

Pelserhartman verzorgt bijdrage profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgt dit voor- en najaar op bijna 30 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten worden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16...

Lees meer

Verkiezingen 2012

De verkiezingen komen er aan! Op 12 september moeten we stemmen, en we gaan natuurlijk allemaal stemmen op een partij waarvan wij vinden dat deze de beste plannen voor de bouwsector heeft! Maar welke partij is dat? PH-bouwadvies verzamelde de webadressen van...

Lees meer

Verslag congres bouwbesluit 2012 ‘s-Hertogenbosch

Op 25 april 2012 werd in congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch het nationale bouwbesluit 2012 congres georganiseerd. Het congres was een initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken, SDU en Bouwforum. Ondergetekende bezocht samen met ruim 500 andere deelnemers...

Lees meer

Congres Bouwbesluit 2012

Op woensdag 25 april 2012 vond in congrescentrum 1931 het nationale congres bouwbesluit 2012 plaats. Op 1 april is het nieuwe Bouwbesluit van kracht gegaan. Een nieuwe mijlpaal voor de bouwregelgeving in Nederland. Wat is er anders in Bouwbesluit 2012, vergeleken met...

Lees meer

Nationaal BIM congres 2012 Verkadefabriek Den Bosch

  Ook dit jaar staat er natuurlijk weer een nationaal BIM Congres op de agenda. Het thema van het BIM Congres is dit jaar ‘BIM in de praktijk’. Tijdens het BIM Congres spreken verschillende vooraanstaande BIM professionals over onderwerpen binnen dit thema. Dit...

Lees meer

Informatiebijeenkomst Bouwbesluit 2012

PelserHartman organiseerde 4 succesvolle informatiesessies in de Gruyterfabriek over het nieuwe bouwbesluit 2012. Op dit moment staat er geen nieuwe bijeenkomst meer op de agenda. Het is nog wel mogelijk ons een incompany training te laten verzorgen. Hierover leest u...

Lees meer

Nieuwsbrief PelserHartman Bouwadvies

Aanmelden voor nieuwsbrief U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief in de kolom aan de rechter zijde van deze pagina. Waarom een nieuwsbrief? Er bestaan veel vragen over de regelgeving omtrent brandveiligheid, duurzaamheid en energiezuinigheid en wat...

Lees meer

PelserHartman verzorgde bijdrage op profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgde in November op 5 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten werden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16 verschillende leveranciers...

Lees meer

Nieuwsbrief PelserHartman Bouwadvies

Naar aanleiding van diverse verzoeken uit ons netwerk hebben wij een mogelijkheid gemaakt voor u om ons laatste nieuws automatisch te ontvangen. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u wekelijks of dagelijks de laatste berichten en blogs over bouwwet- en -regelgeving,...

Lees meer

Woning aan het Molenpark te Vlijmen

In opdracht van Dingemans Architectuur verzorgde PelserHartman de stukken voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een vrijstaande woning aan het Molenpark te Vlijmen. We maakten de bouwkundige en constructieve tekeningen, toetsen het bouwplan aan het...

Lees meer

PelserHartman op de restauratiebeurs

PelserHartman meet-tekenwerk neemt op 18, 19 en 20 April deel aan de Restauratiebeurs in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch. wij nodigen u graag uit in onze stand op de beurs alwaar we de LaserScanService introduceren en u alles kunnen laten zien op het gebied van...

Lees meer

Pelserhartman verzorgt bijdrage profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgt dit voor- en najaar op bijna 30 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten worden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16...

Lees meer

Verkiezingen 2012

De verkiezingen komen er aan! Op 12 september moeten we stemmen, en we gaan natuurlijk allemaal stemmen op een partij waarvan wij vinden dat deze de beste plannen voor de bouwsector heeft! Maar welke partij is dat? PH-bouwadvies verzamelde de webadressen van...

Lees meer

Verslag congres bouwbesluit 2012 ‘s-Hertogenbosch

Op 25 april 2012 werd in congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch het nationale bouwbesluit 2012 congres georganiseerd. Het congres was een initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken, SDU en Bouwforum. Ondergetekende bezocht samen met ruim 500 andere deelnemers...

Lees meer

Congres Bouwbesluit 2012

Op woensdag 25 april 2012 vond in congrescentrum 1931 het nationale congres bouwbesluit 2012 plaats. Op 1 april is het nieuwe Bouwbesluit van kracht gegaan. Een nieuwe mijlpaal voor de bouwregelgeving in Nederland. Wat is er anders in Bouwbesluit 2012, vergeleken met...

Lees meer

Nationaal BIM congres 2012 Verkadefabriek Den Bosch

  Ook dit jaar staat er natuurlijk weer een nationaal BIM Congres op de agenda. Het thema van het BIM Congres is dit jaar ‘BIM in de praktijk’. Tijdens het BIM Congres spreken verschillende vooraanstaande BIM professionals over onderwerpen binnen dit thema. Dit...

Lees meer

Informatiebijeenkomst Bouwbesluit 2012

PelserHartman organiseerde 4 succesvolle informatiesessies in de Gruyterfabriek over het nieuwe bouwbesluit 2012. Op dit moment staat er geen nieuwe bijeenkomst meer op de agenda. Het is nog wel mogelijk ons een incompany training te laten verzorgen. Hierover leest u...

Lees meer

Nieuwsbrief PelserHartman Bouwadvies

Aanmelden voor nieuwsbrief U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief in de kolom aan de rechter zijde van deze pagina. Waarom een nieuwsbrief? Er bestaan veel vragen over de regelgeving omtrent brandveiligheid, duurzaamheid en energiezuinigheid en wat...

Lees meer

PelserHartman verzorgde bijdrage op profsessie Jongeneel

Jongeneel, de bekende Houtleverancier, verzorgde in November op 5 locaties in het land de zogenaamde profsessies. Op deze bijeenkomsten werden aannemers uit het midden- en kleinbedrijf bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de bouw. 16 verschillende leveranciers...

Lees meer

Nieuwsbrief PelserHartman Bouwadvies

Naar aanleiding van diverse verzoeken uit ons netwerk hebben wij een mogelijkheid gemaakt voor u om ons laatste nieuws automatisch te ontvangen. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u wekelijks of dagelijks de laatste berichten en blogs over bouwwet- en -regelgeving,...

Lees meer

De Gruyter Fabriek (Ingang F, tweede verdieping)
Veemarktkade 8

5222 AE ‘s-Hertogenbosch
tel: +31 73-6135729

Wij zijn onderdeel vanPH group logo