Dit nieuwsbericht gaat over de nieuwe regels rondom een Stikstof. Al je vragen worden beantwoord in ons webinar. Verder lees je over de stand van zaken met betrekking tot de fouten in de Aerius calculator van de overheid.

Stikstofberekening vast onderdeel van vergunningsaanvraag

Op 2 november heeft de Raad van State beslist dat de vrijstelling op stikstofberekeningen voor de bouw komt te vervallen. Vanaf NU maakt een stikstokberekening altijd onderdeel uit van alle vergunningsaanvragen. In juli 2021 is er vrijstelling verleend voor de bouw, waarbij de stikstofuitstoot die tijdens de bouwfase wordt uitgestoten, niet meer berekend hoeft te worden. De uitstoot van stikstof in de gebruiksfase blijft nog wel een indieningsvereiste. Vanaf 2 november 2022 zullen alle aanvragen omgevingsvergunning naast de gebruiksfase dus aangevuld moeten gaan worden met een stikstofberekening bouwfase.

De overheid scherpt de wetgeving in de komende jaren aan. Zo zal in 2025 minimaal 40% van alle Natura2000 gebieden een gezond stikstof niveau moeten hebben, in 2030 zal dit 50% zijn en in 2035 zal dit minimaal 74% zijn.

Fouten in Aerius calculator RIVM

Het is al meerdere malen in het nieuws voorbij gekomen: er zitten enkele fouten in de rekensoftware van de Aerius calculator van het RIVM. Momenteel vindt er onderhoud plaats aan de rekentool om deze fouten eruit te halen. Er zou op 22 november 2022 een nieuwe versie uitkomen. Echter er zijn nog meer fouten ontdekt in de tool waardoor de lancering is uitgesteld. De overheid geeft aan in het meest recente nieuwsbericht dat de AERIUS Calculator 2021 tot nader order de geldende versie is.

Wil je dat jouw project wordt ingepland? Natuurlijk maakt PH Bouwadvies graag jouw stikstofberekening. Wil je weten wat het kost en een opdracht plaatsen? Vraag hieronder een offerte aan.

Webinar stikstofberekening: veel gestelde vragen

Wij merken dat er heel veel vragen zijn omtrent stikstof. Zelfs zo veel dat we bijna niet meer aan ons werk toekomen… Om die reden hebben we besloten om een 3 keer een webinar over stikstof te organiseren. In de webinar behandelen we alle veel gestelde vragen omtrent stikstof. Wat is stikstof? Wanneer heb je een stikstof berekening nodig? Welke impact heeft de stikstof berekening op mijn bouwproject? Wat gebeurt er als de stikstofberekening niet voldoet?