Home > Brandveiligheid en brandpreventie

Brandveiligheid en brandpreventie

PH Bouwadvies ondersteunt architecten, ontwerpers, vastgoedorganisaties en andere bedrijven bij vraagstukken over brandveiligheid. Architecten en ontwerpers ondersteunen we door het toetsen van ontwerpen aan de huidige brand wet- en regelgeving en we adviseren ze over aanpassingen en oplossingen. Voor vastgoedorganisaties doen we onder andere de brandscan. Daarnaast maken we brandoverslag- en ontruimingsberekeningen en verzorgen we regelmatig rapportages over de beheersbaarheid van brand. Voor de brandoverslagberekeningen gebruiken we het geavanceerde rekenprogramma Bink.

Beoordeling brandveiligheid

Bij een beoordeling van de brandveiligheid toetsen wij het bouwplan aan de regelgeving zoals die vastligt in het Bouwbesluit 2012. Zijn er aanpassingen nodig, dan bespreken we samen hoe je die kunt doorvoeren. Ook bekijken we hoe je met slimme oplossingen kosten kunnen besparen. De beoordeling  brandveiligheid presenteren we in een duidelijke en eenvoudige rapportage met begeleidende tekening. Je kunt deze beoordeling gebruiken bij de aanvraag omgevingsvergunning.

VRAAG EEN OFFERTE AAN

Rapportage beheersbaarheid van brand – NEN 6060

In Nederland is in het Bouwbesluit vastgelegd dat gebouwen moeten worden ingedeeld in brandcompartimenten die niet groter zijn dan 1.000 m2. Gaat het om industriefuncties, dan mag dat maximaal 2.500 m2 zijn. In de praktijk komt het regelmatig voor dat je toch een groter brandcompartiment wilt realiseren. Om daarvoor een vergunning te krijgen, vraagt de gemeente om een rapportage conform NEN 6060 oftewel een ‘rapportage beheersbaarheid van brand’. In de NEN 6060 staat beschreven hoe de rapportage beheersbaarheid van brand moet worden gemaakt. Er wordt onder andere gekeken naar de grootte van een gebouw, naar de functie en naar wat erin gebeurt of in opgeslagen wordt. Ook de ligging ten opzichte van andere gebouwen speelt een rol. De NEN 6060 maakt het mogelijk om grotere compartimenten te realiseren zonder dat de brandveiligheid in het geding komt. Naast nieuwbouw biedt de NEN 6060 ook voor bestaande gebouwen mogelijkheden om dat te doen.

Vuurlastberekening

Een belangrijk onderdeel van de ‘rapportage beheersbaarheid van brand’ is de vuurlastberekening. Het komt erop neer dat de grootte van een brandcompartiment in relatie tot de aanwezige opgeslagen materialen (de vuurbelasting) zodanig moet zijn dat een eventuele brand door de brandweer te beheersen is. Wij kunnen de vuurlastberekening en andere onderdelen van de rapportage beheersbaarheid van brand voor je verzorgen. De gemeentelijke brandweer moet het gebruik van de methode wel goedkeuren.

Brandoverslagberekening

Brandoverslag is de uitbreiding van brand van een brandruimte naar een andere ruimte uitsluitend via de buitenlucht. Je kunt brandoverslag vertragen door het toepassen van brandwerende ramen, deuren, gevels of daken. Een brandoverslagberekening laat zien of je die brandwerende voorzieningen in de uitwendige scheidingsconstructies moet opnemen of dat er geen risico is op brandoverslag. PH Bouwadvies kan de brandoverslag berekeningen voor je maken. Maar wij beperken ons niet tot enkel de berekening. Als je brandwerende voorzieningen moet treffen voor de brandveiligheid, geven wij ook aan welke mogelijkheden je hebt om aan de eisen te voldoen.

Ontruimingsberekening

In het Bouwbesluit staan eisen om veilig uit een gebouw te kunnen vluchten. Bij brand moeten er rookvrije vluchtroutes zijn. Deze vluchtroutes moeten minimaal 30 minuten rookvrij blijven zodat personen veilig weg kunnen komen. Daarom gelden er een aantal eisen voor deze vluchtwegen. Eén van die eisen is dat er voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit moet zijn. PH Bouwadvies gebruikt software om ontruimingsscenario’s na te bootsen. Zo berekenen we op basis van de afmetingen van deuren, doorgangen, bordessen en trappen of er voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit is en of een gebouw snel genoeg ontruimd kan worden.

 

Brandscan voor vastgoedorganisaties

Voor vastgoedorganisaties maken we de brandscan. Deze scan geeft een compleet beeld van de brandveiligheidssituatie van de bestaande gebouwvoorraad. Daarbij geven we ook een overzicht van die onderdelen die niet aan de regelgeving voldoen. Voor de brandscan doen we inspecties op locatie. De scan bestaat uit een bouwkundige en installatietechnische controle van de brandscheidingen en brandinstallaties die in een gebouw aanwezig zijn. Bovendien controleren we ook de organisatorische aspecten van de brandveiligheid.

Brandveiligheidsscan conform NEN 6059

In de NEN 6059 is vastgelegd hoe een bouwwerk op brandveiligheid kan worden geïnspecteerd. Je bent niet verplicht om een brandveiligheidsscan te laten uitvoeren. Maar vastgoed moet wel altijd voldoen aan de eisen voor bestaande gebouwen en aan de eisen voor brandveilig gebruik van bouwwerken uit het bouwbesluit 2012. Een brandscan laten uitvoeren conform NEN 6059 kan daarom toch belangrijk zijn. Je weet dan welke tekortkomingen je moet oplossen. Van PH Bouwadvies krijg je, naast een standaard rapportage, een duidelijke tekening waarop alle gebreken staan aangegeven. Samen kunnen we ook bekijken hoe je die gebreken kunt oplossen tegen de laagste kosten zonder de veiligheid uit het oog te verliezen.

Ontruimingsplannen en vluchtwegplattegronden

Bij PH Bouwadvies kun je ook terecht voor ontruimingsplannen en vluchtwegplattegronden. Voor elk gebouw waarvoor een gebruiksmelding of gebruiksvergunning nodig is, stelt het Bouwbesluit een ontruimingsplan verplicht. Daarbij horen ook goed zichtbaar opgehangen vluchtwegplattegronden. Wij kunnen zorgen voor de ontruimingsplannen en vluchtwegplattegronden. De vluchtwegplattegronden kunnen we zelfs al voor je inlijsten. Je hoeft ze dan alleen nog maar op te hangen.

Meer weten over onze werkwijze?

Heb je voor een bestaand of nieuw gebouw een rapportage brandveiligheid nodig? Wij geven je graag een prijsindicatie. Daarvoor vragen wij enkel wat algemene informatie van je. Vind je onze prijs een passend aanbod, dan maken wij graag een afspraak om nader kennis te maken. We inventariseren dan je wensen voor het gebruik van het gebouw en we kijken hoe het zit met de beheersbaarheid van brand. Daarna maken wij een definitieve offerte. Ga je akkoord, dan gaan wij aan de slag met alle berekeningen en het opstellen van de rapportages.

BLIJF OP DE HOOGTE

PH Bouwadvies volgt de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe wet-en regelgeving op de voet. Wil je ook weten wat er gebeurt? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

RELEVANT NIEUWS & KENNIS