Home > Brandveiligheid en brandpreventie

Brandveiligheid en brandpreventie

PH Bouwadvies ondersteunt architecten, ontwerpers, vastgoedorganisaties en andere bedrijven bij vraagstukken over brandveiligheid. Architecten en ontwerpers ondersteunen we door het toetsen van ontwerpen aan de huidige brand wet- en regelgeving en we adviseren ze over aanpassingen en oplossingen. Voor vastgoedorganisaties doen we onder andere de brandscan. Daarnaast maken we brandoverslag- en ontruimingsberekeningen en verzorgen we regelmatig rapportages over de beheersbaarheid van brand. Voor de brandoverslagberekeningen gebruiken we het geavanceerde rekenprogramma Bink. Kortom, voor brandadvies ben je bij PH Bouwadvies aan het juiste adres.

Weet u het al?

Vraag dan hier direct een offerte aan:

Beoordeling brandveiligheid

Bij een beoordeling van de brandveiligheid toetsen wij het bouwplan aan de regelgeving zoals die vastligt in het Bouwbesluit 2012, nu vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Zijn er aanpassingen nodig, dan bespreken we samen hoe je die kunt doorvoeren. Ook bekijken we hoe je met slimme oplossingen kosten kunnen besparen. De beoordeling  brandveiligheid presenteren we in een duidelijke en eenvoudige rapportage met begeleidende tekening. Je kunt deze beoordeling gebruiken bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Ga naar beoordeling brandveiligheid

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is een document dat is ontworpen om BHV’ers te helpen mensen veilig uit een gebouw te laten vluchten in geval van brand. Het plan beschrijft de werking van de brandmeldinstallatie, de procedures die moeten worden gevolgd en de verantwoordelijkheden van de betrokken personen. Naast het document zijn er ook ontruimingsplattegronden opgesteld om snel de uitgang te kunnen vinden. Het plan moet worden opgesteld volgens de NEN 8112. Voordat een ontruimingsplan wordt opgesteld, voert PH Bouwadvies bij bestaande gebouwen een 0-meting uit om te beoordelen of het voldoet aan de geldende eisen op het gebied van brandveiligheid.

GA NAAR ONTRUIMINGSPLAN

Brandoverslagberekening

Brandoverslag is de uitbreiding van brand van een brandruimte naar een andere ruimte uitsluitend via de buitenlucht. Je kunt brandoverslag vertragen door het toepassen van brandwerende ramen, deuren, gevels of daken. Een brandoverslagberekening laat zien of je die brandwerende voorzieningen in de uitwendige scheidingsconstructies moet opnemen of dat er geen risico is op brandoverslag. PH Bouwadvies kan de brandoverslag berekeningen voor je maken. Maar wij beperken ons niet tot enkel de berekening. Als je brandwerende voorzieningen moet treffen voor de brandveiligheid, geven wij ook aan welke mogelijkheden je hebt om aan de eisen te voldoen.

GA NAAR Brandoverslagberekening

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten NEN 6060

In Nederland is in het Bouwbesluit, nu vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) vastgelegd dat gebouwen moeten worden ingedeeld in brandcompartimenten die niet groter zijn dan 1.000 m2. Gaat het om industriefuncties, dan mag dat maximaal 2.500 m2 zijn. In de praktijk komt het regelmatig voor dat je toch een groter brandcompartiment wilt realiseren. Om daarvoor een vergunning te krijgen, vraagt de gemeente om een rapportage conform NEN6060 oftewel een ‘rapportage brandveiligheid van grote brandcompartimenten’. In de NEN 6060 staat beschreven hoe de rapportage brandveiligheid van grote brandcompartimenten moet worden gemaakt. Er wordt onder andere gekeken naar de grootte van een gebouw, naar de functie en naar wat erin gebeurt of in opgeslagen wordt. Ook de ligging ten opzichte van andere gebouwen speelt een rol. De NEN 6060 maakt het mogelijk om grotere compartimenten te realiseren zonder dat de brandveiligheid in het geding komt. Naast nieuwbouw biedt de NEN 6060 ook voor bestaande gebouwen mogelijkheden om dat te doen.

GA NAAR brandveiligheid van grote brandcompartimenten NEN6060

Vuurlastberekening

Een belangrijk onderdeel van de ‘rapportage beheersbaarheid van brand’ is de vuurlastberekening. Het komt erop neer dat de grootte van een brandcompartiment in relatie tot de aanwezige opgeslagen materialen (de vuurbelasting) zodanig moet zijn dat een eventuele brand door de brandweer te beheersen is. Wij kunnen de vuurlastberekening en andere onderdelen van de rapportage beheersbaarheid van brand voor je verzorgen. De gemeentelijke brandweer moet het gebruik van de methode wel goedkeuren.

GA NAAR Vuurlastberekening

BLIJF OP DE HOOGTE

PH Bouwadvies volgt de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe wet-en regelgeving op de voet. Wil je ook weten wat er gebeurt? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Brandveiligheidscan

Als eigenaar, gebruiker of huurder van een gebouw is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het pand brandveilig is. Echter kan het beoordelen van de brandveiligheid van een gebouw een uitdagende taak zijn. PH Bouwadvies kan helpen door een inspectie of brandveiligheidsscan uit te voeren waarbij de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten van brandveiligheid worden gecontroleerd. De resultaten van deze controle worden vastgelegd in een rapport. Het is niet verplicht om een brandveiligheidsscan te laten uitvoeren, maar het kan helpen bij het identificeren van problemen en het verminderen van de aansprakelijkheid. Naast het standaardrapport biedt PH Bouwadvies ook een duidelijke tekening met de gebreken die zijn gevonden in het pand. PH Bouwadvies kan ook ondersteunen bij het oplossen van deze problemen.

GA NAAR Brandveiligheidsscan

CFD berekenen

CFD staat voor Computational Fluid Dynamics en maakt het mogelijk om bijvoorbeeld luchtstromingen en rook- en warmteverspreiding binnen gebouwen te simuleren en tijdsafhankelijk zichtbaar te maken. PH Bouwadvies zet CFD in bij grote en complexe brandveiligheidsvraagstukken, waarbij het van belang is inzicht te krijgen in de verspreiding van rook en warmte bij brand. CFD-berekeningen worden onder meer gebruikt om te voldoen aan de veiligheidseisen bij gebouwen waar het bouwbesluit, nu het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) niet toereikend is. Naast CFD-simulaties heeft PH Bouwadvies ervaring met evacuatie-simulaties, waarmee de benodigde evacuatietijd kan worden bepaald. Het maken van CFD-berekeningen is een specialisme en wordt door PH Bouwadvies enkel ingezet wanneer bestaande methoden onvoldoende mogelijkheden bieden.

GA NAAR CFD berekenen

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

PH Bouwadvies kan je helpen bij het regelen van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik. PH Bouwadvies biedt ondersteuning in de vorm van het in kaart brengen van de brandveiligheidssituatie van verschillende soorten gebouwen, het adviseren over hoe men aan de regelgeving kan voldoen, het maken van tekeningen en het begeleiden bij het traject van aanvraag tot verlenen van de vergunning. Daarnaast kan het PH Bouwadvies helpen bij inspecties van de brandweer en het uitvoeren van een brandveiligheidsscan voor gebouwen waarbij er twijfels zijn over de brandveiligheidsvoorzieningen.

GA NAAR Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Opvang- en doorstroomcapaciteit

In het Bouwbesluit, nu het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) staan eisen om veilig uit een gebouw te kunnen vluchten. Bij brand moeten er rookvrije vluchtroutes zijn. Deze vluchtroutes moeten minimaal 30 minuten rookvrij blijven zodat personen veilig weg kunnen komen. Daarom gelden er een aantal eisen voor deze vluchtroutes. Eén van die eisen is dat er voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit moet zijn. PH Bouwadvies gebruikt software om ontruimingsscenario’s na te bootsen. Zo berekenen we op basis van de afmetingen van deuren, doorgangen, bordessen en trappen of er voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit is en of een gebouw snel genoeg ontruimd kan worden.

Ga naar Opvang- en doorstroomcapaciteit

RELEVANT NIEUWS & KENNIS

Offerteaanvraag Brandveiligheid

Vraag hier een offerte aan voor één of meer van onze Brandveiligheid diensten. Dit kan via het onderstaande formulier of via een van onze standaard offertes op de offertepagina

Offerteformulier brandveiligheid

Keuze diensten

Selecteer hieronder de dienst(en) die u nodig heeft.
Diensten binnen brandveiligheid(Vereist)

Projectgegevens

Mijn gegevens

PH Bouwadvies