Architecten en aannemers let op! Informeer jullie opdrachtgevers over de verplichtingen met betrekking tot energielabels en bijbehorende BENG berekeningen. Het vaststellen van het definitieve energielabel wordt vaak vergeten. Het projectdossier is een verplichting van de aannemer en essentieel voor het krijgen van het definitieve energielabel. Begin meteen bij de start van de bouw met het inrichten van het projectdossier. Weet je niet hoe? Neem dan contact met ons op. Onze gecertificeerde EP-adviseurs zijn jou graag van dienst!

Deze blog geeft de volledige uitleg over voorlopige en definitieve energielabels. Wat zijn de verplichtingen? Wie heeft welke taken? En wat kan PH Bouwadvies voor jou doen? Alles hierover staat op deze pagina.

Voor de opdrachtgever en toekomstige eigenaar van het gebouw

Laat je een nieuwe woning of ander gebouw bouwen? Of misschien bouw je dit wel zelf? En wordt je binnenkort eigenaar van het gebouw? Let dan op!

In de vergunningsfase kreeg je het voorlopige energielabel. Je krijgt het definitieve energielabel alléén door in de opleverfase een BENG-afmelding te laten doen. De adviseurs van PH Bouwadvies kunnen dit. Op het moment dat er geen definitief energielabel is afgegeven bij oplevering van jouw gebouw, dan kan dit leiden tot een hoge boete. De BENG-afmelding is dus geen keuze, maar een verplichting.

Aannemer moet projectdossier maken

Voordat het gebouw wordt opgeleverd door de aannemer dient er een tweede controle plaats te vinden door de EP-adviseur die nog weleens vergeten wordt. Je kunt deze laatste stap zien als een controle op het werk van de aannemer. Voor deze werkzaamheden hebben de EP-adviseurs een projectdossier nodig. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van de bewijslast, oftewel het projectdossier en zal dit, op aanwijzing van de EP-adviseur, samenstellen.

Achtergrond energielabels

Sinds 1 januari 2021 is de procedure voor het opstellen van een energielabel gewijzigd. Waar je dit voorheen als particulier zelf kon, moet dit nu gedaan worden door een gediplomeerd EP-adviseur (Energie Prestatie adviseur). Dit geldt niet alleen voor bestaande bouw, maar ook voor nieuwbouw projecten. Wij merken in de markt dat niet iedereen op de hoogte is van de procedures die gevolgd moeten worden om een definitief energielabel te verkrijgen. Wat zijn de stappen om een definitief energielabel te verkrijgen? Wie is er verantwoordelijk voor het definitief energielabel? Wat zijn de consequenties als er geen definitief energielabel wordt afgegeven? In deze blog gaan wij antwoord geven op dit soort vragen.   

Energielabel en het klimaatakkoord

De energielabels zijn onderdeel van het klimaatakkoord dat Nederland heeft afgesloten om de uitstoot van CO2 te reduceren en het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. In 2050 moeten alle woningen energieneutraal zijn. Om dit te kunnen bereiken wil de overheid in kaart brengen wat de huidige situatie is van alle gebouwen in Nederland. Niet alleen woningen moeten worden voorzien van een energielabel, maar ook bedrijfsgebouwen. Zo geldt er een minimaal energielabel C voor kantoorpanden groter dan 100 m² per 1 januari 2023. Kantoren die een lager energielabel hebben na die datum riskeren een boete die tot €81.000,- kan oplopen of zelfs sluiting van het kantoorpand tot gevolg hebben. 

Energielabel en de procedures 

Niet iedereen mag zomaar een energielabel opstellen. Dit moet per 1 januari 2021 gebeuren door een gediplomeerd EP-adviseur die een energielabel opstelt volgens de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) methodiek (NTA 8800). Dit geldt voor zowel woningbouw als utilitaire bouwwerken.

Bestaande bouw en het definitieve energielabel

Bij een bestaand gebouw moet de EP-adviseur het gebouw bezoeken en onderzoek doen naar de bouwkundige en installatietechnische staat van het gebouw. Deze gegevens verwerkt de EP-adviseur in een rekenprogramma waar het energielabel uit volgt. Het energielabel moet worden geregistreerd bij het RVO in de energielabel database, waarna deze het definitieve energielabel verkrijgt.

Nieuwbouw voorlopig energielabel en definitief energielabel 

Bij nieuwbouwprojecten is de procedure opgedeeld in 2 fasen: de vergunningsfase en de gebruiksfase. Om een omgevingsvergunning te krijgen moet de EP-adviseur een ontwerpberekening maken en afmelden bij het RVO. De afgemelde berekening kan worden ingediend bij de gemeente voor de vergunning. Bij het registreren van het project bij het RVO voor de vergunningsfase wordt het voorlopige energielabel verkregen, welke de ambtenaar een bewijs levert dat er aan de wet en regelgeving wordt voldaan. Na het verlenen van de vergunning gaat een aannemer aan de slag en realiseert het gebouw.

BENG opleverfase en definitief energielabel wordt nog weleens vergeten

Voor dat het gebouw wordt opgeleverd door de aannemer dient er een tweede controle plaats te vinden door de EP-adviseur die nog weleens vergeten wordt. Bij de tweede controle gaat de EP-adviseur controleren of de gebouwde woning correspondeert met de ontwerpberekening die hij heeft gemaakt. Vaak wordt er in de uitvoering een ander merk installatie gekozen door de installateur waardoor er een betere of slechtere prestatie wordt behaald. De ontwerpberekening wordt aangepast aan de gebouwde situatie en er wordt in een projectdossier bewijs verzameld om het energielabel te onderbouwen. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van de bewijslast en zal op aanwijzing van de EP-adviseur dit samenstellen. Als het projectdossier met de herziene berekening gereed is, wordt deze ingediend bij het RVO om de berekening af te melden. Hierdoor wordt het definitieve energielabel verkregen. Je zou deze laatste stap ook kunnen zien als een controle op de aannemer. De opdrachtgever krijgt een goed beeld of het gebouw is gerealiseerd volgens de in de vergunningsfase ontworpen stukken.

Wie is er verantwoordelijk voor het energielabel?

Maar wie is er nou verantwoordelijk voor het regelen van het energielabel? Dit ligt aan de situatie van wie de eerste toekomstige eigenaar wordt van het maken van het bouwwerk. Voor particulieren of bedrijfseigenaren die in eigen opdracht een gebouw laten bouwen geldt, dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van het definitief energielabel. Zij moeten een EP-adviseur aanwijzen die het definitief energielabel voor hen gaat realiseren. Dit kan dezelfde adviseur zijn die ook de vergunningsfase heeft gedaan, maar dit hoeft niet. Het is wel het meest voor de hand liggend dat dezelfde EP-adviseur dit doet omdat hij het gebouw al kent, maar door bijvoorbeeld lange reisafstanden is dit wellicht niet altijd de meest handige keuze.
Ontwikkelt een aannemer zelf meerdere gebouwen zoals bij een seriematig woningbouwproject, dan is de aannemer verantwoordelijk voor het verkrijgen van het definitief energielabel. De aannemer moet bij de sleuteloverdracht naar de koper van de woning het energielabel overhandigen. 

Geen energielabel, wat zijn de gevolgen? 

In Nederland zijn er duidelijke regels en consequenties verbonden aan veel aspecten. Zo ook bij de energielabels, zijn er consequenties verbonden op het moment dat je niet voldoet aan de labelplicht. Het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) controleert steekproefsgewijs of projecten aan de labelplicht hebben voldaan. Niet alleen controleren ze of woningen na oplevering of bij verkoop een energielabel hebben, maar ook of er in commerciële advertenties waar gebouwen worden aangeboden het energielabel wordt vermeld. Per 1 januari 2022 is men verplicht om in commerciële advertenties van het te verhuren of verkopen gebouw een energielabel te vermelden. 
Indien niet wordt voldaan aan de labelplicht zal het ILT een bestuurlijke boete opleggen die voor particulieren €450,- en voor bedrijven per gebouw zonder label €900,- zal bedragen. Overtredingen voor 1 november 2021 zijn lager. Voor particuliere verkopers wordt €170,- boete gerekend en voor bedrijven bedraagt dit €340,- per unit.

Hoelang is het energielabel geldig? 

Een energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Het energielabel dat voor 1 januari 2021 is uitgegeven VEL (Vereenvoudigd Energielabel) of een EI (Energie-Index) voor verhuur zijn eveneens 10 jaar geldig. Voorlopige energielabels die verkregen worden bij de vergunningsaanvraag gelden niet als energielabel wat geregistreerd staat bij de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).

Definitief energielabel nodig? 

Heb je een definitief energielabel nodig voor jouw gebouw, dan kan PH Bouwadvies je hierbij helpen. Wij richten ons op de adviesmarkt en niet op de markt van energielabels voor verkoop van gebouwen. Heb je een energielabel nodig voor de verkoop van je woning dan ben je bij ons niet aan het juiste adres. Wil je jouw gebouw verduurzamen en wil je vervolgens een energielabel hebben dan kunnen wij je daarbij helpen. Ook voor alle nieuwbouwprojecten staan we voor je klaar. Wil je meer informatie over energielabels of er een aanvragen neem dan contact met ons op. 

Wil je meer weten over BENG of een offerte aanvragen?

Bekijk dan onze BENG hoofdpagina met verdere informatie of vraag direct een offerte aan.