Contactgeluidberekening

In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld aan de hoeveelheid geluid er hoorbaar mag zijn in een naastgelegen perceel. Een contactgeluidberekening moet worden ingediend bij het aanvragen van een omgevingsvergunning om aan te tonen dat men voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Contactgeluidberekening volgens NEN5077

Een contactgeluidberekening dient te worden opgesteld volgens NEN5077.

Opstellen contactgeluidberekening volgens NEN-5077

Tussen twee percelen moet een bepaalde geluidwering aanwezig zijn volgens he t bouwbesluit, zoals dat bij een appartementengebouw het geval is. Tussen de twee appartementen moet een voldoende geluidwerende wand en vloer aanwezig zijn die er voor zorgt dat er geen geluidshinder van de naast gelegen of boven / onderburen plaats kan vinden. Pelser Hartman kan deze berekening uitvoeren.

Voor het opstellen van de contactgeluidberekening voert PelserHartman de volgende werkzaamheden uit:

  • het bepalen van de geldende eisen voor het contactgeluid per constructieonderdeel;
  • het berekenen van de wering van contactgeluid voor de constructie volgens NEN-5077. Alle materialen en de dikte ervan worden uitgetrokken en gekoppeld aan een bijpassend elementgetal;
  • overleg met de opdrachtgever over eventueel te nemen maatregelen om te voldoen aan de gestelde eisen. Alle bevindingen worden verwerkt in een rapport welke u kunt gebruiken bij de aanvraag omgevingsvergunning;

In de meeste gevallen zal een contactgeluidberekening worden gemaakt als onderdeel van een totale Bouwbesluittoets bij woongebouwen. Indien wenselijk kan ook enkel een berekening nagalmtijd worden aangeboden.