Transmissieberekening

Om de exacte warmtebehoefte van een woning te bepalen, is een transmissieberekening benodigd of ook wel een warmte-verliesberekening genoemd. Op basis van kengetallen kan ook de warmtevraag worden bepaald maar dit is vele malen onnauwkeuriger. Aan de hand van deze berekening kan PH Bouwadvies of installateur een bijpassende installatie kiezen. Het bepalen van de juiste warmtebehoefte is van groot belang omdat een te lage warmtebehoefte tot hogere kosten of onvoldoende capaciteit kunnen leiden en een te hoge warmtebehoefte voor een kortere levensduur van de installatie kan zorgen.

Wat is een transmissieberekening?

Een transmissieberekening is een berekening over het warmteverlies door de thermische schil; de jas om het gebouw. Naden en kieren en de hoeveelheid isolatie in het gebouw bepalen hoeveel warmte er verloren gaat wanneer het buiten vriest. Des te beter de thermische schil isoleert, des te minder energie gaat er verloren naar de buitenlucht. Aan de hand van de tekeningen maken we een 3D model om daar de oppervlakken van het gebouw te calculeren. Deze oppervlakken koppelen we aan een isolatiefactor wat ons vertelt hoeveel energie er verloren gaat via de thermische schil. Hetzelfde doen we met alle lineaire koudebruggen, naden waar energie verloren gaat.

Is meer isolatie beter?

Met de huidige regelgeving in het Bouwbesluit 12, nu vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) moet een vloer minimaal een RC-waarde van 3,5 m²K/W, een gevel minimaal een RC-waarde van 4,5 m²K/W en het dak minimaal een RC-waarde van 6,0 m²K/W hebben. Hierbij is het toevoegen van meer isolatie in de meeste gevallen niet rendabel is. 2x zoveel isolatie wil niet direct zeggen dat je het ook 2x zo warm krijgt. Het glas in het gebouw verbeteren heeft in de meeste gevallen wel invloed en kan daarmee de warmtevraag behoorlijk verlagen. Glas in de gevel is een van de minst goed geïsoleerde plekken. HR++ glas vervangen door triple glas is een methode om de isolatiewaarde van het glas te verbeteren. De vraag blijft natuurlijk of de besparingskosten op wegen tegen de investeringskosten. Het comfort in de woning wordt in ieder gevel verbeterd omdat er minder koude val wordt ervaren.

Vanaf eind 2015 worden nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Lees er alles over.

Overcapaciteit van een warmtepomp kan toch geen kwaad?

Ja wel, dat kan invloed hebben op de levensduur van de installatie. Doordat de installatie een te grote capaciteit heeft kan het zijn dat deze gaat pendelen en steeds aan en uit gaat. Dit leidt tot slijtage van de onderdelen met als gevolg dat de levensduur van de installatie verkort wordt met gemiddeld 30%-50%. Een te lage capaciteit of een warmtepomp die bij 7 °C voldoende capaciteit levert, maar te weinig bij -10 °C  zorgt voor een hoge energierekening of onvoldoende warmte. Omdat de buitenunit onvoldoende warmte produceert moet er worden bijverwarmd. Bijverwarmen gebeurd door middel van elektrisch spiraal die een slechter rendement heeft dan de warmtepomp.

Meer weten?

PH Bouwadvies kan je helpen bij het bepalen van de juiste capaciteit voor de installatie. Ook kunnen we meedenken in het optimaliseren van de woning voor zowel bestaande als nieuwbouw projecten, voor woningbouw als utiliteitsbouw. Met de transmissieberekening krijg je een goed onderbouwde warmtecapaciteitsberekening van het gebouw die niet gebaseerd is op grove kengetallen. Hiermee worden kosten bespaard aan een kleinere installatie en een beter sluitende warmtevraag. Wil je meer informatie over de transmissieberekening, neem dan contact met ons op.

PH Bouwadvies