Beoordeling brandveiligheid

PH Bouwadvies kan voor u een beoordeling brandveiligheid uitvoeren. Wij toetsen uw bouwplan aan de regelgeving zoals deze in het Bouwbesluit 2012 is vastgelegd. We bekijken samen met u welke aanpassingen er eventueel moeten worden doorgevoerd of hoe we door gebruik te maken van slimme oplossingen kosten kunnen besparen.

De standaard beoordeling brandveiligheid omvat de volgende onderdelen:

 • beperking van het ontwikkelen van brand- en rook; controle bouwmaterialen
 • indeling in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten
 • indeling in beschermde subbrandcompartimenten (indien van toepassing)
 • indeling en eisen aan vluchtrouten
 • controle van de doorstroom- en opvangcapaciteit (indien van toepassing)
 • controle op de draairichtingen van deuren
 • bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van de constructies
 • bepalen van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken
 • brandweerlift (indien van toepassing)
 • aangeven van noodverlichting en vluchtroute aanduiding
 • aangeven van de brandmeldinstallatie, handbrandmelders
 • aangeven van de brandslanghaspels en/of blustoestellen
 • aangeven van droge blusleidingen of bluswatervoorzieningen

Rapportage beoordeling brandveiligheid

De beoordeling wordt gepresenteerd in een duidelijke en eenvoudige rapportage met begeleidende tekening. Deze stukken kunnen indien gewenst ook worden gebruikt bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Wilt u in de ontwerpfase van een nieuwbouwplan voor een utiliteitsgebouw grip krijgen op de regels voor brandveiligheid uit het Bouwbesluit 2012? Dan kunt u ook zelf een 1e beoordeling doen met het Stappenplan – Beoordelen brandveiligheid. Wanneer u de 9 stappen in dit plan volgt, weet u zeker dat u met de belangrijkste regels rekening gehouden hebt. PH Bouwadvies kan u in een volgende fase ondersteunen met een uitgebreide rapportage of met de bij de rapportage behorende berekeningen. Bijvoorbeeld een brandoverslagberekening of een ontruimingsberekening.

Wilt u meer informatie, of een afspraak maken om uw plan voor te leggen aan ons? Neem dan contact op op 073-6231242.