Home > Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een actueel onderwerp in de bouwwereld. Het is ook een belangrijk onderdeel van het Bouwbesluit 2012. Duurzaam bouwen volgens het Bouwbesluit is het creëren van een nieuwe gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo laag mogelijke milieubelasting. Duurzaamheid in een bestaande gebouwde omgeving krijgt een iets ander accent in de invulling. Hier draait het vooral om het maximaliseren van kwaliteiten en het minimaliseren van milieueffecten in de hele levenscyclus van een gebouw.

Duurzaam bouwen PH bouwadvies

Milieuprestatieberekening en omgevingsvergunning

Sinds 2013 moet voor de nieuwbouw van woningen, woongebouwen en kantoorgebouwen een milieuprestatieberekening worden ingeleverd bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Dat ligt vast in het Bouwbesluit. De milieuprestatieberekening of MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) heeft als doel om inzicht te krijgen in de milieubelasting van een gebouw zodat die in een vroeg stadium kan worden beperkt. De verplichte milieuprestatieberekening geldt voor de nieuwbouw van woningen en voor de nieuwbouw van kantoorgebouwen als die nieuwbouw een vloeroppervlakte heeft groter dan 100 m2. Zonder deze berekening krijg je in principe geen omgevingsvergunning. PH Bouwadvies kan de milieuprestatieberekening uitvoeren als onderdeel van de Bouwbesluittoets.

VRAAG EEN OFFERTE AAN

Energieadvies op maat

Energieadvies op maat (EOM) is een uitgebreid adviestraject waarin we samen op zoek gaan naar de beste installatiekeuze om zo energiezuinig mogelijk te bouwen of te verbouwen. In een persoonlijk gesprek krijg je van ons een uitgebreide uitleg over de diverse installaties en besparingsmogelijkheden. We kijken daarbij heel specifiek naar je wensen, woongedrag en gezinssamenstelling. Die factoren zijn zeer bepalend voor het energieverbruik van de woning. Zo onderzoeken we tijdens het gesprek of meer isolatie of bijvoorbeeld triple glas interessante keuzes zijn. En we kijken welke installatie het meest geschikt is voor de woning en zijn bewoners.  Met de output van dit gesprek kunnen wij bepalen welke installatie over 20 jaar de meest economische keuze is. In het EOM-traject berekenen en vergelijken we 3 opties in een duidelijk overzicht. Denk hierbij aan aanschafprijs, verbruikskosten, kostenbesparing en de totale kosten over 20 jaar bekeken. Zo voorzien we je altijd van een advies dat hout snijdt, begrijpelijk is en je een duidelijk houvast geeft om een weloverwogen keuze te maken. 

Andere overwegingen voor duurzaam bouwen

Los van de regels uit het Bouwbesluit moet een gebouw soms een bepaald niveau van duurzaamheid hebben omdat gemeenten en projectontwikkelaars afspraken over duurzaam bouwen hebben gemaakt in een convenant. In andere gevallen is het zo dat je alleen aanspraak kunt maken op een duurzaamheidssubsidie als het ontwerp van je gebouw daadwerkelijk een bepaalde mate van duurzaamheid heeft. Ook komt het steeds vaker voor dat het de wens van de opdrachtgever is om een duurzaam gebouw te bouwen. In al deze gevallen moet je de duurzaamheid van het gebouw bepalen. Dat kan onder andere met speciale software.

Duurzaam bouwadvies volgens GPR Gebouw

Om de duurzaamheid van een gebouw te bepalen, wordt in Nederland veel gebruikt gemaakt van de methode GPR Gebouw. Ook PH Bouwadvies gebruikt de methode GPR Gebouw om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. In een GPR-berekening worden de gegevens van het ontwerp of bestaand gebouw ingevoerd in de GPR Gebouw software. Dit programma bepaalt de duurzaamheid van een gebouw aan de hand van de volgende duurzaamheidthema’s:

  •     energie
  •     milieu
  •     gezondheid
  •     gebruikskwaliteit
  •     toekomstwaarde

Op ieder onderwerp zijn punten te behalen op een schaal van 1 tot 10. De behaalde punten in GPR Gebouw laten je in één oogopslag zien hoe het gebouw presteert op het gebied van duurzaamheid. Hoe hoger het totaal aantal punten, hoe duurzamer het gebouw uiteindelijk is. GPR Gebouw is op nieuwbouw, op bestaande bouw en op grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw toe te passen. Voor alle berekeningen kun je PH Bouwadvies inschakelen.

Advies duurzame maatregelen

Met GPR Gebouw kan PH Bouwadvies de duurzaamheid van een ontwerp of gebouw bepalen. De methode GPR Gebouw is daarnaast zeer geschikt om te gebruiken als ondersteuning bij het realiseren van een duurzaam gebouw. Wij gebruiken GPR Gebouw daarom ook om je te adviseren over de maatregelen die je kunt nemen om een zo duurzaam mogelijk gebouw te creëren. Of om je te helpen om een bestaand gebouw duurzaam te verbouwen.

BREEAM

BREEAM kent verschillende niveaus waarop je het gebouw kan laten toetsen. Elk niveau heeft zijn eigen eisen bovenop de eisen die omschreven staan in het bouwbesluit. PH Bouwadvies kan je helpen met het maken van een BREEAM advies op de gebieden van energie, gezondheid en materiaal.

Meer informatie?

Ben je op zoek naar meer informatie? Of wil je weten wat PH Bouwadvies voor je kan doen? Neem dan contact met ons op.  

VRAAG EEN OFFERTE AAN

ONZE DIENSTEN
BINNEN
DUURZAAM BOUWEN

MPG-BEREKENING GPR GEBOUW BREEAM-NL

BLIJF OP DE HOOGTE

PH Bouwadvies volgt de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe wet-en regelgeving op de voet. Wil je ook weten wat er gebeurt? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

RELEVANT NIEUWS & KENNIS