Ontruimingsplan

In het bouwbesluit worden eisen gesteld aan het veilig kunnen ontvluchten van een gebouw. Het bouwbesluit gebruikt hiervoor de zogenaamde “rookvrije vluchtrouten”. In deze vluchtrouten zijn de aanwezige vluchtende personen gedurende minimaal 30 minuten van rook gevrijwaard. Aan de inrichting van deze vluchtwegen worden enkele eisen gesteld.

Eén van die eisen is dat er voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit aanwezig moet zijn. Dit houdt in dat een éénmaal opgang zijnde groep vluchten personen niet extreem afgeremd mag worden (doorstroomcapaciteit) en dat de route (bijvoorbeeld trappenhuizen) voldoende capaciteit moeten bezitten op de aanwezige personen rookvrij in op te kunnen vangen (opvangcapaciteit).

PH Bouwadvies gebruikt rekensoftware voor het uitvoeren van de berekeningen. In het programma kunnen ontruimingsscenario’s worden gemodelleerd. Aan de hand van deze scenario’s wordt op basis van de afmetingen van deuren, doorgangen, bordessen en trappen bepaald of er tijdig ontruimd kan worden.

Meer informatie, of een afspraak maken? Neem dan snel contact op!