Ontruimingsplan

Je zit rustig te werken en ineens hoor je het brandalarm afgaan. Wat is er aan de hand en wat moet ik nu doen? Wie neemt de leiding en waar moet ik naar toe? Om dit soort situaties te voorkomen worden een aantal mensen in een gebouw opgeleid als BHV’er en nemen zij de leiding in dit soort situaties. Om de BHV’ers handvatten te geven moet er een ontruimingsplan worden opgesteld. Met dit ontruimingsplan kunnen de BHV’ers de mensen in het gebouw veilig het pand laten verlaten. Op het moment dat er een brandmeldinstallatie verplicht is gesteld vanuit het Bouwbesluit, nu vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), ben je als gebouweigenaar verplicht om een ontruimingsplan op te stellen. Dit geldt zowel voor bestaande bouw- als nieuwbouwprojecten.

Wat is een ontruimingsplan?

Het ontruimingsplan dient als hulpmiddel voor de BHV’ers om de mensen veilig uit het gebouw te kunnen laten vluchten bij brand en calamiteiten. In het ontruimingsplan staat omschreven wat de werking is van de brandmeldinstallatie en welke procedures er gevolgd moeten worden in geval van brand. Welke personen geïnformeerd moeten worden en hoe alle personen zo snel mogelijk het pand kunnen verlaten. Het legt alle taken en verantwoordelijkheden vast van de mensen die de leiding nemen en verantwoordelijk zijn in geval van brand. 
Het ontruimingsplan bestaat uit meerdere onderdelen. Naast het document waarin beschreven staat wie wat waar moet doen, zijn er ook ontruimingsplattegronden opgesteld waar op staat hoe het snelste de uitgang van het gebouw en waar bijvoorbeeld afsluiters e.d. gevonden kunnen worden. Het ontruimingsplan dient opgesteld te worden volgens de NEN 8112.

Plan van aanpak

Alvorens we een ontruimingsplan gaan opstellen zou PH Bouwadvies indien gewenst naar de projectlocatie gaan om een 0 meting uit te voeren. In deze 0 meting beoordelen we of het plan voldoet aan de eisen op het gebied van brandveiligheid die gelden voor het bestaande gebouw of het te realiseren gebouw. De 0 meting is niet in alle gevallen noodzakelijk. Twijfel je over de brandveiligheid in het gebouw, dan kan je altijd een brandveiligheidsscan uit laten voeren. Vervolgens wordt er in een gesprek met het team een vragenlijst doorgenomen en de uitgangspunten bepaald voor het ontruimingsplan. Aan de hand van de gegevens van deze opname wordt er een ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden opgesteld. De ontruimingsplattegronden of ook wel vluchtplattegronden worden in het gebouw opgehangen zodat vreemde bezoekers weten welke kant ze op moeten vluchten.

Meer weten of een offerte aanvragen?

Wil je weten wat je moet doen en naar wie je moet luisteren tijdens een evacuatie met behulp van een ontruimingsplan? Vraag dan een offerte aan bij PH Bouwadvies. Mocht je nog vragen hebben over het ontruimingsplan, neem dan contact met ons op.

Zoek je toch iets anders?

Ben je opzoek naar een andere branddienst? Ga dan terug naar onze hoofdpagina brand of direct naar de subpagina’s van onze branddiensten:

PH Bouwadvies