Ventilatie­berekening

In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld aan de hoeveelheid verse lucht die er moet binnenkomen in een gebouw. Een ventilatieberekening moet worden overlegt tijdens het aanvragen van een omgevingsvergunning om aan te tonen dat men voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Ventilatieberekening volgens NEN1087

Een ventilatieberekening dient te worden opgesteld volgens NEN1087.

Opstellen ventilatieberekening volgens NEN1087

Voor het opstellen van de ventilatieberekening voert PelserHartman de volgende werkzaamheden uit:

  • Het bepalen van de minimale ventilatiehoeveelheden per verblijfsruimte en verblijfsgebied.
  • Het bepalen van de ventilatiebalans met de noodzakelijke voorzieningen
  • Overleg met de opdrachtgever over eventueel te nemen maatregelen om te voldoen aan de gestelde eisen.
  • Het aangeven van de ventilatiestromen en luchthoeveelheden op tekening. Indien wordt geventileerd met ventilatieroosters worden ook het type rooster en de roosterlengte aangegeven.

In de meeste gevallen zal een ventilatieberekening worden gemaakt als onderdeel van een totale Bouwbesluittoets. Indien wenselijk kan ook enkel een ventilatieberekening worden aangeboden.