RC-berekening

In het Bouwbesluit, nu vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BLL) zijn eisen gesteld aan de isolatiewaarden waaraan onderdelen van het gebouw moeten voldoen. Een RC-berekening moet worden ingediend bij het aanvragen van een omgevingsvergunning om aan te tonen dat men voldoet aan de gestelde eisen in het BBL.

RC-berekening volgens NTA8800

Een RC-berekening dient te worden opgesteld volgens NTA8800.

Opstellen RC-berekening volgens NTA8800

PH Bouwadvies berekent de thermische weerstandwaarde van een constructie of ook wel een RC-berekening genoemd. Deze berekening bepaald of een constructie voldoende isolatie bevat om warmteverlies te voorkomen. De vloer, gevel en dakconstructies worden aan de hand van deze berekening berekend en vervolgens getoetst aan de minimale eisen zoals beschreven in het BBL.

In de meeste gevallen zal een RC-berekening worden gemaakt als onderdeel van een totale Bouwbesluittoets. Indien wenselijk kan ook enkel een RC-berekening worden aangeboden.

Meer weten of een offerte aanvragen?

Wil je weten of de isolatie van je gebouw voldoet aan de gestelde isolatiewaarden? Vraag dan een offerte aan bij PH Bouwadvies. Mocht je nog vragen hebben over de RC-berekening, neem dan contact met ons op.

Zoek je toch iets anders?

Ben je op zoek naar een andere bouwbesluitdienst? Ga dan terug naar onze hoofdpagina Bouwbesluit / Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) of direct naar een van onze Bouwbesluit / BBL subpagina’s:

PH Bouwadvies