RC-berekening

In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld aan de isolatiewaarden waaraan onderdelen van het gebouw moeten voldoen. Een Rc-berekening moet worden ingediend bij het aanvragen van een omgevingsvergunning om aan te tonen dat men voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Rc-berekening volgens NEN1068

Een daglichtberekening dient te worden opgesteld volgens NEN2057.

Opstellen Rc-berekening volgens NEN1068

Pelser Hartman berekent de thermische weerstandwaarde van een constructie of ook wel een Rc-berekening genoemd. Deze berekening bepaald of een constructie voldoende isolatie bevat om warmteverlies te voorkomen. De vloer, gevel en dakconstructies worden berekend via deze berekening en wordt vervolgens getoetst aan de minimale eisen zoals omschreven in het bouwbesluit.

In de meeste gevallen zal een daglichtberekening worden gemaakt als onderdeel van een totale Bouwbesluittoets. Indien wenselijk kan ook enkel een Rc-berekening worden aangeboden.