Maatwerkadvies utiliteitsbouw

In de afgelopen jaren is ons energieverbruik steeds belangrijker geworden op de politieke agenda op zowel klimaat- als financieel gebied. Nederland begint tegen de grenzen van de energiecapaciteit aan te lopen, en er is een noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen voor het Parijsakkoord. Utiliteitsbouwwerken, die veel meer energie verbruiken dan woningen, bieden grote kansen voor energiebesparing.

Maar hoe pak je dat nou aan? Hoe beperk ik mijn energieverbruik? Welke maatregelen zijn nodig voor een beter energielabel voor het gebouw? Zijn er subsidies beschikbaar voor het maatwerkadvies en de activiteiten die ik ga doen? Zijn de investeringen die ik ga doen wel interessant? En als ik hierin ga investeren, hoe zit dit dan met de netto constante waarde van mijn investering? Welke volgorde van de verduurzamingsstappen moet ik aanhouden? Al dit soort vragen worden beantwoord in het maatwerkadvies utiliteitsbouw.
Lees hieronder hoe PH Bouwadvies je hiermee kan helpen en hoe je het maatwerkadvies gratis kan laten uitvoeren.

Minimaal energielabel C voor kantoorgebouwen

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren minimaal energielabel C hebben. Je kan hiervoor een boete krijgen als je het gebouw alsnog in gebruik neemt, onafhankelijk of je dit huurt of zelf eigenaar bent. Dit geldt niet voor gebouwen waarbij het kantoorgedeelte deel uitmaakt van een groter geheel zoals bij een bedrijfshal met kantoor of bij een bedrijfsverzamelgebouw met meerdere gebruikers. Voor alle andere kantoorgebouwen geldt deze minimale labelplicht dus wel. Er zijn plannen om in 2030 mogelijk deze labelplicht verder aan te scherpen tot minimaal energielabel A. Met behulp van het maatwerkadvies van PH Bouwadvies krijg je inzicht in de geschikte verduurzamingsmaatregelen om een beter energielabel te verkrijgen voor jouw gebouw.

Subsidies voor verduurzaming

Vanuit de overheid zijn er veel mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van utilitaire gebouwen. Voor elk type utiliteitsgebouw zijn er diverse subsidieregelingen. In veel gevallen is een gecertificeerd maatwerkadvies vereist om recht te hebben op de subsidie. PH Bouwadvies is hiervoor BRL9500-MWA-U gecertificeerd. Niet alleen wordt er subsidie gegeven om het budget te verlagen van de bouwkosten, maar ook wordt er subsidie gegeven op maatregelen die nodig zijn om een plan te maken voor de verduurzaming van het gebouw, zoals het maatwerkadvies. Hieronder zijn enkele subsidieregelingen opgesomd waarvoor utilitaire gebouwen in aanmerking kunnen komen. 

  • Landelijk geldt de ISDE subsidie die voor alle organisaties geldt. Deze is vaak stapelbaar met andere subsidieregelingen.
  • Voor maatschappelijk vastgoed zoals stichtingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, monumenten (geen woonhuizen), sportclubs, en andere organisaties zonder winstoogmerk is er de DUMAVA (duurzaam maatschappelijk vastgoed) subsidie. Voor deze subsidie zijn een aantal voorwaarden gesteld, waaronder een gecertificeerd maatwerk energieadvies. Middels een loting wordt het geld verdeeld onder de projecten die voldoen aan de voorwaarden. 
  • Voor bedrijven met winstoogmerk is er de EIA (energie-investeringsaftrek) waarbij gewerkt wordt met een fiscale investeringsregeling. Hierbij mag 40% van de investeringskosten afgetrokken worden van de winst. 
  • Voor rijksmonumenten bestaat de SIM (subsidieregeling instandhouding monumenten) waarbij het onderhoud aan rijksmonumenten wordt gesubsidieerd en gestimuleerd. 
  • Naast de landelijke subsidieregelingen zullen er ook een aantal gemeentelijke subsidies beschikbaar zijn. Per gemeente zal dit verschillen.  

Maatwerkadvies gratis door subsidie

Niet alleen op de bouwactiviteiten, maar ook op de maatregelen die nodig zijn om het plan te maken, wordt subsidie gegeven. Hieronder valt bijvoorbeeld de kosten van het maken van het maatwerkadvies om te bepalen welke verduurzamingsplannen het meest efficiënt zijn om toe te passen. De subsidie hiervoor kan oplopen tot wel €5.000,-. In de meeste gevallen zijn de kosten voor het maatwerkadvies hiermee gedekt (geheel afhankelijk van de afmeting van het gebouw en de wens van de klant). 

Doe de subsidiecheck

Wil je meer weten over het aanvragen van subsidie op het maatwerkadvies, dan kun je die hier vinden, of neem contact op met Paul Bier, senior adviseur. Hij kan je meer vertellen.

Maatwerkadvies als leidraad voor het verduurzamingsplan

Wat omvat het maatwerkadvies voor utilitaire bouwwerken? De basis: een grondige evaluatie

Het maatwerkadvies voor utiliteitsbouw heeft het doel om gebouweigenaren en gebouwhuurders te begeleiden bij het verduurzamen van hun bedrijfsgebouw. Met als uitkomsten het verminderen van energiekosten en het verkrijgen van subsidies. Het proces begint met een uitgebreide opname van het gebouw tijdens een locatie bezoek. Hierbij inspecteren we de huidige staat van het gebouw en voeren we een gesprek met de gebruikers om inzicht te krijgen in hun ervaringen, ongemakken, wensen en verbeterpunten met betrekking tot het gebouw. Op basis van deze input stellen we een programma van eisen op, dat als leidraad dient voor het maatwerkadvies. Daarnaast maken we een rekenmodel op basis van de opname en de bestaande tekeningen, wat ons helpt bij het maken van een nulmeting van het gebouw. Deze nulmeting vormt het vertrekpunt voor het opstellen van het verduurzamingsplan.

Het rendement van verduurzaming

Met behulp van het programma van eisen en het rekenmodel analyseren we welke maatregelen geschikt zijn om het gebouw te verduurzamen en te voldoen aan de gestelde eisen. Vervolgens groeperen we deze maatregelen in verschillende pakketten en vergelijken we deze om het meest rendabele pakket te bepalen. We houden in de pakketten rekening met eventueel toekomstig onderhoud en de conditie van de gebouwonderdelen. We bepalen het meest rendabele pakket door deze pakketten te vergelijken op basis van de terugverdientijd en netto contante waarde.

Voordelen van gecertificeerd advies

De adviseurs van PH Bouwadvies zijn gediplomeerd volgens de BRL9500-MWA-U als Maatwerk EP-adviseur, zowel voor woning- als utiliteitsbouw. Dit betekent dat zij over een door de overheid vastgesteld kennisniveau beschikken om op voorgeschreven wijze energieadviezen op te stellen. Het maatwerkadvies voldoet aan een minimum aantal vastgestelde componenten en wordt regelmatig gecontroleerd door de overheid, wat resulteert in het certificaat EP-maatwerkadvies. Hierdoor biedt het maatwerkadvies een evenwichtig en goed onderbouwd advies voor de verduurzaming van het gebouw.

Meer weten of een offerte aanvragen?

Wil je een maatwerkadvies voor jouw utiliteitsgebouw op laten stellen en wil je weten wat PH Bouwadvies voor je kan betekenen? Neem dan contact met ons op of vraag direct een offerte aan.

Zoek je toch iets anders?

Ben je opzoek naar een andere energiedienst? Ga dan terug naar onze hoofdpagina energie of direct naar de subpagina’s van onze energiediensten:

PH Bouwadvies