Geluidwering installaties

In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld aan de geluidwering rondom installaties. Een gemeenteambtenaar controleert of er voldoende geluidwerende maatregelen zijn omtrent de opstelplaats van de verwarmings- en ventilatie-installatie bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of er voldaan wordt aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Controle geluidwering omtrent opstelplaats installaties

PH Bouwadvies controleert de stukken voor de omgevingsvergunning of deze voldoen aan de NEN5077

Controle en advies op het gebied van geluidwering volgens de NEN5077

Tussen een installatieruimte en een verblijfsruimte moet voldoende geluidwering aanwezig zijn om hinder te voorkomen van de installaties. Elke installatiesoort heeft zijn eigen geluidsproductie en daarmee ook verschillende niveaus van geluidwering. In de controle van het bouwplan wordt er gekeken welke installaties er opgesteld staan in de technische ruimte en hoever deze verwijderd zijn van de verblijfsruimten zoals een slaapkamer. Aan de hand van een de installatie kunnen wij bepalen welke maatregelen er benodigd zijn om voldoende geluidwering te creëren tussen de verblijfsruimte en de technische ruimte.

In de meeste gevallen zal een controle installatiegeluid worden uitgevoerd als onderdeel van een totale Bouwbesluittoets. Indien wenselijk kan ook enkel de controle installatiegeluid worden aangeboden. Meer informatie over geluidwering installatiegeluid is de vinden op onze website.