Omgevings­vergunning brandveilig gebruik

PH Bouwadvies heeft ruime ervaring met de organisatie rondom de gebruiksmelding en de omgevingsvergunning brandveilig gebruik. De afgelopen jaren hebben wij voor veel verschillende soorten gebouwen, nieuwbouw én bestaande bouw, de brandveiligheidssituatie in kaart gebracht. Daarnaast adviseren we hoe men aan de regelgeving kan voldoen. Een onderdeel daarvan is het doen van de gebruiksmelding of het aanvragen van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik.

Brandwerend valscherm boven het podium.

Gebruiksmelding brandveilig gebruik

Brandend gebouw

Het doen van een gebruiksmelding brandveilig gebruik is verplicht bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande gebouwen, wanneer er meer dan 50 personen in een gebouw aanwezig kunnen zijn. Er is dan geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik vereist: je dient alleen het gebruik te melden. Je moet wel net als bij een omgevingsvergunning aantoonbaar maken dat je aan de wet- en regelgeving voldoet. Je kan zelf een melding doen bij het omgevingsloket. Om de melding te kunnen doen heb je gebouwplattegronden van alle verdiepingen nodig. Op deze plattegronden zijn de brandveiligheidsvoorzieningen en enkele andere specifieke gegevens aangegeven. Daarnaast dient, indien een brandmeld- en ontruimingsinstallatie in het gebouw aanwezig is, hiervoor een PVE te worden opgesteld.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Voor gebruiksfuncties in gebouwen waarbij er sprake is van bedrijfsmatig overnachten, zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en hotels, is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik vereist. In deze vergunning zijn de voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk vastgelegd. Ook bestaande gebouwen vallen onder de voorwaarden voor een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik. Voor de omgevingsvergunning dienen in principe dezelfde stukken te worden opgemaakt als voor de gebruiksmelding.

PH Bouwadvies kan jou als gebouweigenaar of gebruiker zowel in de trajecten van een gebruiksmelding als ook de omgevingsvergunning brandveilig gebruik ondersteunen. Daarmee zorgen we ervoor dat het gebouw snel en veilig in gebruik kan worden genomen. In dit traject zijn de onderstaande stappen te onderscheiden:

  • Inventarisatie beschikbare gegevens.
  • Indien het een bestaand gebouw betreft: Inspectie van het bestaand gebouw.
  • Toetsing van het gebouw op basis van wet- en regelgeving.
  • Vaststellen van gebreken en het bepalen van een oplossing.
  • Maken van de benodigde tekeningen.
  • Indien noodzakelijk overleg met het gemeente en/of brandweer.
  • Indienen van de aanvraag of melding.

Inmeten voor vergunningen

Bezit je een bestaand gebouw, waarvoor een gebruiksmelding of omgevingsvergunning brandveilig gebruik moet worden aangevraagd, maar zijn er van het pand geen goede tekeningen beschikbaar? PelserHartman kan in dat geval voor je snel en effectief het pand in kaart brengen en 2D tekeningen of desgewenst een 3D model. Op basis van deze data kun je vervolgens de benodigde vergunningen aanvragen. Meer informatie hierover vind je op: PelserHartman 3D Measuring Solutions.

Inspecties

De Nederlandse brandweer inspecteert met regelmaat bedrijven die een gebruiksmelding hebben gedaan of een omgevingsvergunning brandveilig gebruik bezitten. Komt men er tijdens een inspectie achter dat een bouwwerk niet aan de gestelde norm van brandveiligheid voldoet, dan krijgt de eigenaar/gebruiker doorgaans een bepaalde termijn om de onveilige zaken aan te passen. PH Bouwadvies adviseert in dergelijke trajecten over de noodzakelijke aanpassingen. Daarnaast begeleiden wij bij het traject van aanvraag tot verlenen van de vergunning. Ook fungeren wij als intermediair tussen de gebouweigenaar en de brandweer.

Brandveiligheidsscan gebruiksmelding of omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Mocht je twijfelen aan de huidige brandveiligheidsvoorzieningen van jouw gebouw, dan kunnen wij voor jouw een brandveiligheidsscan uitvoeren. Aan de hand van een checklist vindt een stapsgewijze inspectie plaats die resulteert in een rapportage met tekening met verbeterpunten. Daarin treft je, naast onze bevindingen, een passend advies aan waarmee je aan alle regelgeving voldoet. Zo bent je verzekerd van een brandveilige werkomgeving.

Meer weten of een offerte aanvragen?

Heb je een gebouw waarvoor je een gebruiksmelding of omgevingsvergunning brandveilig gebruik zou willen? Vraag dan een offerte aan bij PH Bouwadvies. Mocht je nog vragen hebben over omgevings­vergunning brandveilig gebruik, neem dan contact met ons op.

Zoek je toch iets anders?

Ben je op zoek naar een andere branddienst? Ga dan teug naar onze hoofdpagina of direct naar de subpagina’s van onze branddiensten: