Selecteer een pagina

Omgevings­vergunning brandveilig gebruik

PH-Bouwadvies heeft ruime ervaring met de organisatie rondom gebruiksmelding en de omgevingsvergunning brandveilig gebruik. De afgelopen jaren hebben wij voor veel verschillende soorten gebouwen; nieuwbouw en bestaande bouw, de brandveiligheidssituatie in kaart gebracht en geadviseerd hoe men aan de regelgeving kan voldoen; onderdeel daarbij is het doen van de gebruiksmelding of het aanvragen van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van een bouwwerk

Voor bepaalde gebruiksfuncties in gebouwen (o.a. bedrijfsmatig overnachten en verzorging) is een gebruiksmelding of omgevingsvergunning brandveilig gebruik vereist, zoals sinds 1 april 2012 is vastgesteld in het bouwbesluit. In deze vergunning zijn de voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk vastgelegd. Ook bestaande gebouwen vallen onder de voorwaarden voor een Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik.

Voldoet een bouwwerk niet aan de gestelde norm van brandveiligheid, dan krijgt de gebruiker doorgaans een bepaalde termijn om onveilige zaken aan te passen. PH-Bouwadvies adviseert je over de noodzakelijke aanpassingen en begeleidt je bij het traject van aanvraag tot verlenen van de vergunning. Tegelijkertijd fungeren wij als intermediair tussen jou en de brandweer.

Gebruiksmelding brandveilig gebruik

Brandend gebouwIn situatie dat er niet in een gebouw overnacht wordt, kan het zo zijn dat er een gebruiksmelding brandveilig gebruik moet zijn gedaan. Dit is het geval bij nieuwbouw maar ook bij bestaande gebouwen en is het geval wanneer er meer dan 50 personen in een gebouw aanwezig kunnen zijn. Er is dan geen vergunning vereist: u dient alleen het gebruik te melden. Je moet wel net als bij een vergunning aantoonbaar aan de wet-en regelgeving voldoen.
Je kan zelf een melding doen, maar er zijn tekeningen en een aantal specifieke gegevens vereist. PH-Bouwadvies kan de Gebruiksmelding brandveilig gebruik snel en vlekkeloos voor je verzorgen.

Brandveiligheidsscan gebruiksmelding of omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Mocht je twijfelen aan de huidige brandveiligheidsvoorzieningen van uw gebouw, dan kunnen wij voor jouw een brandveiligheidsscan uitvoeren. Aan de hand van een checklist vindt een stapsgewijze inspectie plaats die resulteert in een rapportage met tekening met verbeterpunten. Daarin treft je, naast onze bevindingen, een passend advies aan waarmee u aan alle regelgeving voldoet. Zo bent je verzekerd van een brandveilige werkomgeving.

Heb je nog vragen bel ons dan of neem contact op via ons contactformulier, wij geven je snel duidelijkheid.