BENG Bijna energieneutrale gebouwen

Voor alle vergunningsaanvragen van nieuwbouw geldt dat vanaf 1 juni 2020 voldaan moet worden aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Dit geldt voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. BENG is ontstaan uit de Europese richtlijn EPBD en het Energieakkoord voor duurzame groei.

Wettelijke eisen BENG

In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen: de BENG-indicatoren: energiebehoefte, primair energiegebruik en hernieuwbare energie.

Voldoen aan de BENG-eisen

Waar voorheen het toetsingsgetal met zonnepanelen kon worden gecompenseerd, is dat bij de BENG niet meer mogelijk, althans niet voor alle indicatoren. Vooral de indicator energiebehoefte is hiervan losgekoppeld.

BENG indicator 1: Energiebehoefte.

De indicator energiebehoefte richt zicht puur op de thermische schil. Een gevel met heel veel glas zal moeite hebben om aan deze eis te voldoen. Deze indicator is ook de meest besproken in het ontwikkelingstraject van de BENG. In de eerste opzet was deze indicator zeer scherp, waarna deze juist weer zeer makkelijk te halen was. Uiteindelijk is deze indicator nogmaals aangescherpt voor woningbouw op 55 kWh/m² per jaar. In deze indicator wordt er gekeken hoeveel energie er verloren gaat via de thermische schil. Zonnepanelen hebben geen invloed op dit toetsingsgetal.

BENG indicator 2: Primaire energie.

Deze indicator zal een samenspel zijn tussen indicator 1 en 3 en zegt iets over het energieverbruik van het gebouw vanuit de energieleverancier. Hoe hoger dit getal des te meer energie is er nodig via de energiemaatschappij. Door energiebesparende maatregelen te treffen zoals zonnepanelen kan dit getal naar beneden worden gebracht. Ook het beperken van de energiebehoefte kan helpen dit getal te verkleinen.

BENG indicator 3: Hernieuwbare energie.

Dit is de toepassing van nieuwe en energiebesparende installaties zoals een warmtepomp en zonnepanelen. Minimaal 50% van de energie moet opgewekt zijn d.m.v. deze installaties. Dit getal is met zonnepanelen te verlagen.

 

Bepalingsmethode Bijna EnergieNeutrale Gebouwen

De nieuwe bepalingsmethode voor BENG heet de NTA 8800. De oude norm voor de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-berekening (NEN 7120) wordt hierdoor vervangen. Ook zijn het Nader Voorschrift en de ISSO 75.3 opgenomen in de NTA 8800. Hierdoor is er 1 norm voor het maken van de EPC en EI berekeningen voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Wat kan PelserHartman voor u betekenen?

Wanneer de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen op 1 juni 2020 van kracht worden kan PH-Bouwadvies voor u de BENG-berekening verzorgen en je adviseren in de maatregelen die genomen moeten worden om op een zo kostenefficiëntie manier een zo comfortabel mogelijk gebouw te realiseren. Hierbij kijken we naar zowel de bouwkundige als installatietechnische maatregelen. Laat je bij ons nu een EPC-berekening maken, dan kunnen wij in de energieconcepten (lees meer over de energieconcepten op de pagina EPC-berekening) al een energieconcept doorrekenen volgens de BENG-eisen. Op deze wijze verkrijg je inzicht in de te nemen maatregelen.