BENG: Bijna Energie Neutrale Gebouwen

Voor alle nieuwbouw vergunningsaanvragen geldt per 1 januari 2021 dat er voldaan moet worden aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Dit geldt voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. BENG is ontstaan uit de Europese richtlijn EPBD en het Energieakkoord voor duurzame groei. De komst van de BENG beperkt zich niet alleen tot het wijzigen van de berekeningsmethode en de NEN normen die er aan gekoppeld zijn. Voor appartementengebouwen moet naast de berekening voor het gebouw ook een individuele berekening gemaakt worden per appartement. Niet iedereen mag straks een BENG-berekening maken en alle berekeningen moeten worden afgemeld bij een gecertificeerd bedrijf in zowel de vergunningsfase als de uitvoeringsfase.    

Meteen een BENG-scan boeken?

PH Bouwadvies helpt je graag om aan de BENG-richtlijnen te voldoen. 
Een BENG-scan bestaat uit: 

  • Advies over de maatregelen die genomen kunnen worden om aan de voorwaarden te voldoen, uiteraard op een zo comfortabel mogelijke manier;
  • In dit rapport worden zowel bouwkundige- als installatietechnische maatregelen meegenomen.

Wil je een offerte voor een BENG-scan aanvragen? Of gewoon weten wat de kosten ongeveer zijn? Neem dan contact met ons op door te bellen met ons hoofdkantoor via 073-6231242, vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar [email protected]. Vermeld in deze e-mail een PDF van plattegronden, gevels en doorsneden van je project.

We horen graag van je!

Eerst meer weten over BENG?

Wettelijke eisen BENG

In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna energie neutrale gebouwen vast aan de hand van drie BENG-indicatoren:

BENG 1.     Energiebehoefte in kWh/m² 
BENG 2.     Primair energiegebruik in kWh/m² 
BENG 3.     Hernieuwbare energie in %

Voldoen aan de BENG-eisen

BENG indicator 1: Energiebehoefte.

De indicator energiebehoefte richt zicht op het beperken van energieverlies los van alle installaties. De benodigde energie van het gebouw, uitgedrukt in kWh, wordt berekend per vierkante meter. Dit is niet alleen het warmte verlies via de thermische schil, maar ook het beperken van opwarming van de ruimte door zon in de zomer. Een gevel met heel veel glas zal moeite hebben om aan deze eis te voldoen. De eis voor deze indicator wordt bepaald door de verhouding tussen gebruiksoppervlakte en het oppervlakte van de thermische schil. Dit betekend dat een vrijstaande woning een andere BENG 1 eis zal hebben dan een tussenwoning.

Waar bij de EPC berekening gecompenseerd kon worden met zonnepanelen is het bij deze BENG indicator niet mogelijk om het getal met zonnepanelen te verlagen. Verbeteren van de thermische schil, dus het toepassen van betere / dikkere isolatie, glas met een hogere isolatiewaarde en verbeterde infiltratie zullen dit getal reduceren. Houd tijdens het ontwerp al rekening  met de oriëntatie van het gebouw i.v.m. oververhitting. Pas, waar het dit niet kan, buitenzonwering of zonwerend glas en nachtventilatieluiken toe. Op deze manier zal de opwarming van de woning laag zijn en zal daarmee zal ook de BENG 1 indicator dalen. Meer over temperatuuroverschrijding in het hoofdstuk TO juli.  

BENG indicator 2: Primaire energie.

Deze indicator zal een samenspel zijn tussen indicator 1 en 3. Deze indicator zegt iets over de energieafname bij de energieleverancier. Hoe hoger dit getal des te meer energie er nodig is via de energiemaatschappij. Ook deze BENG 2 indicator wordt uitgedrukt in kWh/m². Door energiebesparende maatregelen te treffen, zoals douche WTW of (censor gestuurde) WTW ventilatie-units, kan dit getal naar beneden worden gebracht. Ook het beperken van de energiebehoefte, zoals omschreven bij BENG 1, kan helpen dit getal te verkleinen. Het toepassen van een Quooker, elektrische boiler, elektrische verwarming of een andere elektrische verwarmer met een laag rendement zullen dit getal laten stijgen.

BENG indicator 3: Hernieuwbare energie.

BENG 3 zegt iets over het aandeel energie dat het gebouw zelf opwekt door middel van bijvoorbeeld zonneboilers en zonnepanelen. Berekend wordt hoeveel procent van de verbruikte energie wordt opgewekt via deze installaties. Dit aandeel moet minimaal 50% bedragen. 

TO juli: Temperatuuroverschrijding door opwarming van de zon. 

Dit onderdeel wordt ook al in de EPC-berekening berekend en is onderdeel van de EPC-berekening van PH Bouwadvies. Met het berekenen van de EPC-waarde worden geen eisen gesteld aan de TO juli waarde. Wel zijn deze van invloed op het uiteindelijke EPC getal. Met de intreding van de BENG wordt TO juli wel een vereist toetsingsonderdeel alleen voor woningenbouw. De berekening geeft een indicatie van de temperatuurstijging van het gebouw die, door opwarming van de zon, zal stijgen. De temperatuuroverschrijding gemeten op de langste dag van het jaar (juli) mag niet boven de 1,20 uit komen. De uitkomst van TO juli is dimensieloos en wordt voor elke gevel die ingevoerd wordt berekend. Geen enkele gevel mag met de score boven de 1,20 uitkomen.

Ervaringen TO juli. 

De ervaring die wij hebben met het berekenen van TO juli met woningen in de EPC-berekening is dat maar weinig woningen zonder maatregelen zullen voldoen aan deze eis. De gemiddelde woning behaalde een score tussen de 2 en de 4. Bij een groot aantal projecten zagen wij bij een gevel een score van 4 of meer met uitschieters tot wel 15. Bij dit soort projecten wordt het erg lastig om te voldoen aan deze eis. Maatregelen die het TO juli getal kunnen verlagen zijn het toepassen van diverse soorten zonwering (screens, markiezen, uitvalschermen), zonwerende beglazing, verkleinen van raampartijen, ventilatiesystemen met zomernachtstand, oriëntatie wijzigen, nachtventilatieluiken, toepassen van overstekken of lamellen voor de ramen en het verbeteren van de interne warmteaccumulatie. Ook hier geldt: “Voorkomen is beter dan genezen”.

Het aller belangrijkste is om al direct rekening te houden in de ontwerpfase met oververhitting. Grote glaspartijen op zon belichte gevels zijn de aller grootste veroorzakers van de overschrijding. PH Bouwadvies kan meedenken in de ontwerpfase om mogelijke problemen vroegtijdig bloot te leggen en advies te geven om deze problemen op te lossen. Vraag een van onze adviseurs om meer informatie.   

Bepalingsmethode BENG

De nieuwe bepalingsmethode voor BENG heet de NTA 8800. De oude norm voor de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-berekening (NEN 7120) wordt hierdoor vervangen. Ook zijn het Nader Voorschrift en de ISSO 75.3 opgenomen in de NTA 8800. Hierdoor is er 1 norm voor het maken van de EPC- en EI-berekeningen voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Niet iedereen mag een BENG-berekening maken

Wie een BENG-berekening wil maken moet gecertificeerd zijn. Hiervoor moet een opleidingstraject gevolgd worden en op meerdere onderdelen een examen worden afgelegd. Na het voltooien van het examen, met de score voldoende, ben je bevoegd om BENG-berekeningen te maken en om energielabels af te geven voor bestaande en nieuwbouw gebouwen. Afhankelijk van de module die gekozen is, mag er voor woningbouw en of utiliteitsbouw een berekening worden gemaakt. Voor bestaande gebouwen geldt nu geen verplichting om een BENG-berekening te maken, maar mogelijk zal dit worden toegevoegd. 

Projecten afmelden

Als een project gereed is en ingediend wordt voor de omgevingsvergunning, moet deze worden afgemeld bij een gecertificeerd bedrijf. Net zoals de persoon die de berekening maakt dient voor het afmelden het bedrijf ook een certificaat te hebben. Het is mogelijk om als gecertificeerde BENG adviseur de berekening af te melden bij een ander bedrijf met certificaat. 
Niet alleen in de vergunningsfase dient een project te worden afgemeld. Ook in de uitvoeringsfase komt er een afmeldingsplicht. Aan de hand van de ingediende berekening wordt er gecontroleerd of de uitvoering is gedaan zoals ingediend is voor de vergunning. Middels documentatie moet aangetoond worden dat de bouwwijze strookt met de BENG-berekening en de juiste materialen en installaties zijn toegepast. Na oplevering van het gebouw dient deze te worden afgemeld bij de toetsingsinstantie door een gecertificeerd bedrijf.   

Wat kan PH Bouwadvies voor jou betekenen?

PH Bouwadvies kan voor jou de BENG-berekening verzorgen en je adviseren in de maatregelen die genomen moeten worden om op een zo comfortabel mogelijk gebouw te realiseren. Hierbij kijken we naar zowel de bouwkundige als installatietechnische maatregelen. Laat je bij ons nu een EPC-berekening maken, dan kunnen wij in de energieconcepten (lees meer over de energieconcepten op de pagina EPC-berekening) al een energieconcept doorrekenen volgens de BENG-eisen. Op deze wijze verkrijg je inzicht in de te nemen maatregelen.

Interesse in een BENG-advies op maat? Neem dan contact met ons op door te bellen met ons hoofdkantoor via 073-6231242, vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar [email protected]. Vermeld in deze e-mail een PDF/DWG (AutoCad) van plattegronden, gevels en doorsneden van je project.

Verder lezen

Ben jij al klaar voor de BENG? Doe de quiz, lees blogposts, bekijk infographics en video's - PH Bouwadvies

Om jou helemaal voor te bereiden op de introductie van de BENG hebben we artikelen geschreven waarin we aan de hand van duidelijke voorbeelden uitleggen hoe je ontwerp aan de BENG 1, BENG 2, BENG 3 en TO-juli-indicatoren kan voldoen. Ook hebben we een uitgebreid webinar gegeven waarin we alles uitleggen dat je moet weten over de BENG.

Meer weten of een offerte aanvragen?

Heb je advies nodig om aan de energieprestatie voorwaarden te voldoen, of wil je de energieprestatie van je gebouw in kaart brengen? Vraag dan een offerte aan bij PH Bouwadvies. Mocht je nog vragen hebben over bouwbesluit, neem dan contact met ons op.

Zoek je toch iets anders?

Ben je op zoek naar een andere bouwbesluitdienst? Ga dan naar onze hoofdpagina bouwbesluit of direct naar een van onze bouwbesluit subpagina’s: