Brandveiligheids­scan

Als gebouweigenaar, gebruiker of huurder is de veiligheid van uw gebouwen en veiligheid voor je bewoners of klanten uiterst belangrijk. Je wilt vanzelfsprekend een brandgevaarlijke situatie te allen tijde voorkomen. In de praktijk blijkt dat het voor jou als gebouweigenaar, gebruiker of huurder vaak een onmogelijke opgave is om te beoordelen of een gebouw voldoende brandveilig is.

PH Bouwadvies kan je helpen door de actuele staat van brandveiligheid van uw gebouw inzichtelijk te maken. Dat doen wij door het uitvoeren van een inspectie brandveiligheid of het uitvoeren van een brandveiligheidsscan.

Inspectie en rapportage brandveiligheidsscan

De brandveiligheidsscan omvat een inspectie op locatie waarbij niet alleen de bouwkundige en installatietechnische aspecten van de aanwezige brandscheidingen en brandinstallaties worden gecontroleerd, maar ook de organisatorische aspecten van de brandveiligheid.

De tijdens de inspectie geconstateerde situaties worden helden omschreven in een rapportage waarin per onderdeel aangegeven wordt welke gebreken zijn geconstateerd, hoe deze kunnen worden verholpen, en indien wenselijk, wat hiervan de kosten zijn. In de rapportage wordt eveneens aangegeven hoe ernstig de gebreken zijn.

De inspectie brandveiligheid kan, wanneer gewenst, worden uitgevoerd volgens de brandscan bouwwerken.

Waarom een brandveiligheidsscan?

Het laten uitvoeren van een brandveiligheidsscan is niet verplicht. Wel dient je vastgoed altijd te voldoen aan de eisen voor bestaande gebouwen en aan de eisen voor brandveilig gebruik van bouwwerken uit het Bouwbesluit 2012. Naar aanleiding van recente incidenten is de vraag gerezen hoe het staat met de brandveiligheid van bestaande gebouwen in Nederland. Het blijkt dat er zeer veel gebouwen niet aan de regelgeving voldoen. Dit kunnen kleine afwijkingen zijn, zoals het ontbreken van een deurdranger of brandslanghaspel. Er zijn echter ook gebouwen genoeg waarbij er veel meer problemen zijn, bijvoorbeeld het ontbreken van brandcompartimenten of voldoende vluchtwegen. Op deze pagina vindt u een aantal van de veel voorkomende gebreken.

Een brandscan laten uitvoeren kan belangrijk zijn. De brandscan geeft je gereedschappen voor het oplossen van eventuele tekortkomingen. Voldoet een gebouw na de scan aan alle eisen, dan hoef je je geen zorgen te maken. Zijn er tekortkomingen dan kan dit, in geval van een incident, ook gevolgen voor jouw als gebouweigenaar hebben. Zo kan je aansprakelijk worden gesteld voor de schade of zelfs voor het eventuele verlies van levens.

Waarom een brandveiligheidscan door PH Bouwadvies?

PH Bouwadvies beperkt zich niet tot het maken van de brandscan. Veel standaard rapportages zijn compleet en uitgebreid, maar soms lastig te lezen. Daarom levert PH Bouwadvies naast de standaard rapportage, een duidelijke tekening aan waarop alle gebreken in het pand zijn aangegeven. Naast het maken van de scan en rapportage kunnen wij u ook ondersteunen bij het oplossen van de geconstateerde gebreken. Wij bekijken samen met jouw op welke manier de gebreken opgelost kunnen worden, tegen de laagste kosten zonder dat de veiligheid daarbij uit het oog verloren wordt. Tevens kunnen wij je helpen bij het aanvragen van de juiste vergunningen en/of de communicatie met gemeente en brandweer voor je verzorgen.

Meer weten of een offerte aanvragen?

Wil je weten wat de actuele staat van brandveiligheid in je gebouw is? Vraag dan offerte aan bij PH Bouwadvies. Mocht je nog vragen hebben over de brandveiligheidsscan, neem dan contact met ons op.

Zoek je toch iets anders?

Ben je o zoek naar en andere branddienst? Ga dan terug naar onze hoofdpagina of direct naar de subpagina’s van onze branddiensten: