Nagalmtijd

In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld aan de hoeveelheid geluidsabsorberend materiaal om galm tegen te gaan in algemene verkeersruimten. Een nagalmtijdberekening moet worden ingediend bij het aanvragen van een omgevingsvergunning om aan te tonen dat men voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Berekening nagalmtijd volgens NEN-EN 12354-6

Een berekening nagalmtijd dient te worden opgesteld volgens NEN-EN1254-6.

Opstellen berekening nagalmtijd volgens NEN-EN12354-6

In de algemene verkeersruimten van een woongebouw is er een groter risico op galm dan in een andere ruimte. De grote hoeveelheid harde materialen die toegepast worden in deze algemene verkeersruimten, zoals tegels, stukwerk en vlakke deuren in combinatie met een klein vloeroppervlakte, zorgen voor het weerkaatsen van het geluid waardoor galm ontstaat. Of er galm optreedt in een ruimte is vooraf te bepalen via de een berekening. Pelser Hartman kan deze berekening uitvoeren.

Voor het opstellen van de berekening nagalmtijd voert PelserHartman de volgende
werkzaamheden uit:

  • het bepalen van de geldende eisen voor nagalmtijd per algemene ruimte;
  • het berekenen van de optredende nagalmtijd volgens NEN-EN12354-6. Alle oppervlakken en materialen van de elementen in de algemene ruimte worden uitgetrokken en gekoppeld aan een bijpassend elementgetal;
  • overleg met de opdrachtgever over eventueel te nemen maatregelen om te voldoen aan de gestelde eisen. Alle bevindingen worden verwerkt in een rapport welke u kunt gebruiken bij de aanvraag omgevingsvergunning;

In de meeste gevallen zal een berekening nagalmtijd worden gemaakt als onderdeel van een totale Bouwbesluittoets bij woongebouwen. Indien wenselijk kan ook enkel een berekening nagalmtijd worden aangeboden.