Spuicapaciteits­berekening

In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld aan het in één keer verversen van een grote hoeveelheid verse lucht in een ruimte in situaties van calamiteiten. Een spuicapaciteitsberekening moet worden ingediend bij het aanvragen van een omgevingsvergunning om aan te tonen dat men voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Spuicapaciteitsberekening volgens NEN1087

Een spuicapaciteitsberekening dient te worden opgesteld volgens NEN1087.

Opstellen Spuicapaciteitsberekening volgens NEN1087

Voor het opstellen van de ventilatieberekening voert PelserHartman de volgende
werkzaamheden uit:

  • Het bepalen van de aanwezige spuihoeveelheden per verblijfsruimte en verblijfsgebied.
  • Het bepalen van de minimaal benodigde spuivoorziening.
  • Overleg met de opdrachtgever over eventueel te nemen maatregelen om te voldoen aan
    de gestelde eisen.

In de meeste gevallen zal een spuicapaciteitsberekening worden gemaakt als onderdeel van een totale Bouwbesluittoets. Indien wenselijk kan ook enkel een spuicapaciteitsberekening worden aangeboden.