Brandveiligheid

  |   Bouwbesluit, Brandveiligheid, Nieuws

NEN 6060 vervangt methode Beheersbaarheid van Brand 2007

Nieuwe Norm NEN 6060 voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ uit. Vanaf heden vervangt de nieuwe norm NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ beide documenten. Maatregelenpakketten NEN 6060 NEN 6060 geeft in het kader van artikel...

Read More
24 juni
  |   Bouwbesluit, Brandveiligheid, Energie en Energiekosten, Uncategorized

Vraagbaak Bouwbesluit 2012

Heeft u een vraag over het Bouwbesluit 2012? Het kan goed voorkomen dat u bezig bent met een project en niet goed weet hoe u de Bouwbesluit eisen moet toepassen, of misschien heeft u een meer algemene vraag over het Bouwbesluit of de toepassing van aanverwante normen. PelserHartman Bouwadvies geeft u de mogelijkheid gratis uw vragen te stellen. Dit kunt op de volgende...

Read More
26 januari
  |   Brandveiligheid

Praktijkgids voor Noodverlichting NVFN is gepubliceerd

Deze week is de NVFN Praktijkgids Noodverlichting gepubliceerd.  Ontwerp, installatie en onderhoud van noodverlichting is niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt.  Met de ‘Praktijkgids Noodverlichting’ helpt de branchevereniging voor de Noodverlichting NVFN adviesbureau’s, installateurs en facilitair managers noodverlichtingsinstallaties te installeren conform de geldende regelgeving en normering op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Met het lezen...

Read More
08 oktober
  |   Bouwbesluit, Brandveiligheid

Strengere regels voor brandveiligheid van stallen

Vanaf 1 januari gelden er strengere regels t.a.v. de brandveiligheid van nieuwe stallen. De volgende aanpassingen worden in een nieuwe versie van het bouwbesluit doorgevoerd: Er wordt in de categorie "lichte industrie"  uit het Bouwbesluit een aparte subcategorie voor het "bedrijfsmatig houden van dieren" geintroduceerd. Voor deze nieuwe subcategorie gelden de volgende aanvullende eisen: Bij nieuwbouw moet de technische ruimte minimaal 60 minuten brandwerend zijn....

Read More
08 februari
  |   Brandveiligheid, Uncategorized

Rekenmodel veilig vluchten Bouwbesluit 2012

Het rekenmodel veilig vluchten wat in opdracht van de rijksoverheid door Arcadis is ontwikkeld om vluchtwegen te toetsen is vernieuwd. U kunt het rekenmodule hier downloaden: veilig-vluchten-model-2-05 (Excel-bestand; versie december 2012) Het vraagt enige oefening, kennis van begrippen en het bouwbesluit om de rekenmodule te gebruiken....

Read More
18 januari
  |   Brandveiligheid, Nieuws

Symbolen vluchtwegaanduiding worden aangepast.

Het nieuwe pictogram voor vluchtrouteaanduiding Een wereldwijde norm voor grafische symbolen is door Europa en daardoor ook door Nederland overgenomen. Het betreft de norm die in Nederland  NEN-EN-ISO 7010 heet. De pictogramnorm voor vluchtrouteaanduiding, de NEN 6088, wordt daarom door het Nederlandse Normalisatie-instituut (NNI) eind januari ingetrokken. Uit contact met het NNI blijkt dat het nog niet duidelijk is wat het intrekken van de...

Read More
09 januari
  |   Bouwbesluit, Brandveiligheid, Featured

Stappenplan beoordeling brandveiligheid

Bent u bezig met het ontwerp voor de nieuwbouw van een utiliteitsgebouw? Voor u als ontwerper is het handig al in een vroege fase van het ontwerpproces gript te krijgen op de regels voor brandveiligheid uit het bouwbesluit 2012. PH-bouwadvies maakte voor u een eenvoudig stappenplan. Wanneer u de 9 stappen in dit plan volgt weet u zeker dat u met...

Read More
20 november
  |   Brandveiligheid

Infoblad Vluchten bij brand – Bouwbesluit 2012

De rijksoverheid heeft een informatieblad gepubliceerd over het onderwerp vluchten bij brand. Dit informatieblad geeft een op de praktijk gerichte toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. De brochure behandelt het vluchten vanuit nieuw te bouwen woonfuncties, logiesfuncties en utiliteitsfuncties die geen gezondheidszorgfunctie of celfunctie zijn. Het infoblad kan men hier downloaden: infoblad-bouwbesluit-2012-vluchten-bij-brand...

Read More
10 oktober
  |   Bouwbesluit, Brandveiligheid, Uncategorized

Gebruik van hout in vluchtwegen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandeigenschappen van bouwmaterialen om de kans op het ontstaan en de snelle ontwikkeling van brand te beperken. De vluchtrouten in een gebouw moeten lang veilig blijven en hier mag de brand zich niet snel ontwikkelen. De materialen die in een vluchtroute gebruikt worden moeten dan ook voldoen aan strengere voorwaarden inzake de bijdrage tot...

Read More
27 april
  |   Brandveiligheid

Brandadvies en gebruiksvergunning Weverstedehof te Nieuwegein

Weverstedehof bestaat uit woningen en kantoren. We adviseerden inzake de brandveiligheid en alle noodzakelijke aanpassingen in het kader van de gebruiksvergunningen. Brandveiligheid, inmeten en NEN2580 certificaten PelserHartman bracht dit grote complex ook geheel in kaart, omdat er te weinig tekeningen van bestonden. De opdrachtgever bezit veel woningen en kantoren in Nederland en Duitsland. PelserHartman ondersteunt al jaren de afdeling Technisch Beheer. We maakten heldere onderleggers...

Read More
29 juni