Stikstofberekening

Waarom moet er een stikstofberekening worden gemaakt?

Een stikstofberekening berekent de NOX (stikstofdioxide) en NH3 (ammoniak) uitstoot in een Natura 2000 gebied. Kwetsbare natuurgebieden in Europa zijn onderverdeeld in verschillende Natura 2000 gebieden. In deze gebieden bevinden zich dier en plantsoorten die door de uitstoot van deze stoffen schade kunnen ondervinden. Doordat het stikstofprobleem al enkele decennia voor ons uitgeschoven is, hebben we nu een punt bereikt waarbij een teveel aan de natuur schaadt. Daarom worden nu maatregelen getroffen.

Zo is in augustus 2019 de regelgeving omtrent stikstofuitstoot aangescherpt. Waar voorheen een kleine toename van de stikstof toegestaan was, is het vanaf augustus 2019 niet meer toegestaan om de hoeveelheid stikstof in een Natura2000 gebied te vergroten. Blijkt er uit rapportage dat er wel stikstof uitgestoten wordt? Dan kan het bouwplan geen doorgang vinden en wordt er geen vergunning verleend.

Bronnen die stikstof uitstoten

Wat berekenen we in een stikstofberekening?

Een stikstofberekening berekent de uitstoot van stikstof op de te toetsen locatie en simuleert waar deze terecht komt in de omgeving. Is de locatie dicht in de buurt gelegen (binnen 1 à 2 kilometer) van een Natura2000 gebied, dan is de kans groot dat dit invloed heeft op het gebied. De stikstofuitstoot bij bouwen bestaat voornamelijk uit de uitstoot van NOX door uitlaatgassen van busjes en vrachtwagens. Daarnaast komt het ook van groot materieel dat tijdens de bouw wordt ingezet zoals shovels en kranen.

We bepalen onder meer hoeveel en hoelang voertuigen in bedrijf zijn tijdens de bouwperiode en het aantal liter brandstof dat ze gebruiken. De inzet van materieel, maar ook de methode van bouwen heeft hierop invloed. Lichte bouwmethode zullen voor minder uitstoot zorgen, omdat er dan minder kraanuren ingezet hoeven te worden. Ook kan de conclusie zijn dat voor het minder zware hijswerk een elektrische kraan ingezet wordt.

Naast de uitstoot tijdens de bouw kan het ook zijn dat de stikstofuitstoot toeneemt na de bouwperiode t.o.v. de periode voor de bouw. Zo kan een locatie meer bezoekers trekken doordat er zich een bedrijf vestigt. Ook deze uitstoot brengen we dan in kaart.

Uitstoot stikstof Natura2000

Uitstoot van stikstof in een Natura2000 gebied

Wanneer heb ik een stikstofberekening nodig?

Bij elke nieuwe aanvraag voert PH bouwadvies een quickscan uit op de locatie of er sprake is van een mogelijk risico op uitstoot in een Natura2000 gebied. Zelf is deze quickscan ook uit te voeren op de website van Atlas Leefomgeving. Hierop zijn alle Natura2000 gebieden in Nederland te zien. Twijfel je of de locatie een bedreiging vormt voor een Natura2000 gebied? Neem dan voor advies contact met ons op.

We merken dat er grote verschillen zitten in hoe gemeenten hier mee omgaan. De ene gemeente heeft een aantal locaties opgenomen in de reeds gemaakte calculatie van stikstofuitstoot. De andere gemeente hanteert een conservatieve werkmethode en vragen in alle situaties om een stikstofberekening. Daarom is het ook raadzaam om contact op te nemen met de gemeente. Of een locatie invloed heeft op een Natura2000 gebied is afhankelijk van de afstand tot het Natura2000 gebied en de intensiteit van de uitstoot.

Offerte aanvragen

PH Bouwadvies kan een stikstofberekening voor jou verzorgen. Aan de hand van enkele tekeningen kunnen wij inschatten hoeveel stikstof er wordt uitgestoten met het realiseren van het project.