Stikstofberekening voor omgevingsvergunning

Voor alle soorten bouwprojecten moeten stikstofberekeningen worden gemaakt bij aanvraag van een omgevingsvergunning. Deze berekeningen zijn nodig om te bepalen of er stikstof terecht komt in omliggende Natura2000 gebieden. PH Bouwadvies maakt stikstofberekeningen of aerius berekeningen en geeft bedrijven advies omtrent stikstofuitstoot. Wil je voor jouw (bouw) project een stikstofberekening laten maken om een omgevingsvergunning te verkrijgen, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Stikstofberekening verplicht bij aanvraag omgevingsvergunning

Sinds september 2019 is de regelgeving rondom stikstofuitstoot aangescherpt en is het niet meer toegestaan om de hoeveelheid stikstof in een Natura2000 gebied te vergroten. Wanneer je in de buurt van een Natura2000 gebied wilt bouwen, ben je verplicht door middel van een stikstofberekening of Aeriusberekening te controleren of de bouwwerkzaamheden invloed hebben op de hoeveelheid stikstof in het gebied. Sinds begin november 2022 zijn de regels nog verder aangescherpt. De vrijstelling m.b.t. stikstof voor de bouw is afgeschaft. Vanaf nu moeten voor alle soorten projecten stikstofberekeningen worden gemaakt bij aanvraag van een omgevingsvergunning.

Bekijk de webinar terug waarin we meer info geven rondom regelgeving en stikstofberekeningen

Stikstofberekening of Aeriusberekening laten maken

PH Bouwadvies maakt deze berekeningen en brengt de uitstoot in kaart. Een stikstofberekening berekent de uitstoot van stikstof op de te toetsen locatie en simuleert waar deze terecht komt in de omgeving. Ligt de locatie dicht in de buurt (binnen 1 à 2 kilometer) van een Natura2000 gebied, dan is de kans groot dat dit invloed heeft op het gebied.

Stikstofberekening natura2000 Brabant
Uitstoot van stikstof in een Natura2000 gebied

Waarom is een stikstofberekening nodig?

Een stikstofberekening berekent de NOX (stikstofdioxide) en NH3 (ammoniak) uitstoot in een Natura 2000 gebied. Kwetsbare natuurgebieden in Europa zijn onderverdeeld in verschillende Natura 2000 gebieden. In deze gebieden bevinden zich dier- en plantsoorten die door de uitstoot van bovengenoemde stoffen schade kunnen ondervinden. Doordat het stikstofprobleem al enkele decennia voor ons uitgeschoven is, hebben we nu een punt bereikt waarbij een teveel aan stikstof de natuur schaadt. Daarom worden nu maatregelen getroffen.

Zoals gezegd is in 2019 de regelgeving omtrent stikstofuitstoot aangescherpt. Waar voorheen een kleine toename van de stikstof toegestaan was, is het nu niet meer toegestaan om de hoeveelheid stikstof in een Natura2000 gebied te vergroten. Blijkt er uit rapportage dat er wel stikstof uitgestoten wordt? Dan kan het bouwplan in feite geen doorgang vinden en wordt er geen vergunning verleend. Echter er kan aanvullend onderzoek gedaan worden om te kijken of er geen schade kan optreden. (ecologische toets/ADC toets). Neem contact op met ons kantoor voor meer informatie hierover.

Bronnen die stikstof uitstoten

Steeds scherpere regels voor stikstof

2 november 2022 heeft De Raad van State de vrijstelling m.b.t. stikstof voor de bouw afgeschaft. Op 1 juli 2021 was alleen een berekening voor de gebruiksfase nog voldoende. Op 2 november 2022 is deze vrijstelling dus komen te vervallen. Bij elke aanvraag dient, naast de gebruiksfase, nu ook een berekening toegevoegd te worden voor de bouwfase. In de berekening van de bouwfase wordt de hoeveelheid stikstofdepositie bepaald van bouwmaterieel dat ingezet wordt om het gebouw te realiseren. Aan de hand van deze uitstoot wordt er gekeken of deze stikstofdepositie niet in omringende Natura2000 gebieden terecht komt.

Wat berekenen we in een stikstofberekening?

Een stikstofberekening berekent de uitstoot van stikstof op de te toetsen locatie en simuleert waar deze terecht komt in de omgeving. Is de locatie dicht in de buurt gelegen (binnen 1 à 2 kilometer) van een Natura2000 gebied, dan is de kans groot dat dit invloed heeft op het gebied. De stikstofuitstoot bij bouwen bestaat voornamelijk uit de uitstoot van NOX door uitlaatgassen van busjes en vrachtwagens. Daarnaast komt het ook van groot materieel dat tijdens de bouw wordt ingezet zoals shovels en kranen.

We bepalen onder meer hoeveel en hoelang voertuigen in bedrijf zijn tijdens de bouwperiode en het aantal liter brandstof dat ze verbruiken. De inzet van materieel, maar ook de methode van bouwen heeft hierop invloed. Lichte bouwmethodes zullen voor minder uitstoot zorgen, omdat er dan minder kraanuren ingezet hoeven te worden. Ook kan de conclusie zijn dat voor het minder zware hijswerk een elektrische kraan ingezet wordt.

Naast de uitstoot tijdens de bouw kan het ook zijn dat de stikstofuitstoot toeneemt na de bouwperiode t.o.v. de periode voor de bouw. Zo kan een locatie meer bezoekers trekken doordat er zich een bedrijf vestigt. Ook deze uitstoot brengen we in kaart.

Wanneer heb ik een stikstofberekening nodig?

Bij elke nieuwe aanvraag voert PH Bouwadvies een quickscan uit op de locatie of er sprake is van een mogelijk risico op uitstoot in een Natura2000 gebied. Zelf is deze quickscan ook uit te voeren op de website van Atlas Leefomgeving. Hierop zijn alle Natura2000 gebieden in Nederland te zien. Twijfel je of de locatie een bedreiging vormt voor een Natura2000 gebied? Neem dan voor advies contact met ons op.

We merken dat er grote verschillen zitten in hoe gemeenten hier mee omgaan. De ene gemeente heeft een aantal locaties opgenomen in de reeds gemaakte calculatie van stikstofuitstoot. De andere gemeente hanteert een conservatieve werkmethode en vragen in alle situaties om een stikstofberekening. Daarom is het ook raadzaam om contact op te nemen met de gemeente. Of een locatie invloed heeft op een Natura2000 gebied is afhankelijk van de afstand tot het Natura2000 gebied en de intensiteit van de uitstoot.

Screenshot van de atlas leefomgeving met Natura2000 gebieden

Advies en stikstofberekeningen

PH Bouwadvies is net als PelserHartman onderdeel van PelserHartman Group BV. PelserHartman is gespecialiseerd in 3D meten, modelleren en monitoring. De afdeling PH Bouwadvies houdt zich bezig met vragen over het Bouwbesluit, nu vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), brandveiligheid, geluid, energie, en duurzaam bouwen voor de omgevingsvergunning. Het maken van een stikstofberekening valt ook onder de werkzaamheden die PH Bouwadvies uitvoert. We werken voor bedrijven in heel Nederland.

Stikstofberekening aanvragen

Wil je meer informatie over het aanvragen van een stikstofberekening voor jouw project? Neem dan contact op met PH Bouwadvies. Dat kan door ons contactformulier in te vullen. Of vraag meteen een offerte aan via de knop hieronder.

Voorbeeldproject Stikstofberekening project Schietbaan De Wildenberg te Weert

Geluidswallen maken bij een schietbaan; een aantal vrachtwagens met zand naar de locatie brengen en klaar is Kees, zou je denken. Helaas is dit niet zo makkelijk als het lijkt in de omgeving van een Natura 2000 gebied. Deux Architecten kreeg ermee te maken binnen hun opdracht van Schietbaan De Wildenberg in Weert. Ze vroegen PH Bouwadvies om een stikstofberekening te maken voor deze bijzondere vergunningsaanvraag“.

Lees het volledige verhaal over stikstof: Bouwen op de rand van een natura 2000 gebied.

Stikstofproblemen en gevolgen bouwsector

“Stikstofproblemen, de kranten staan er vol mee! De nadruk ligt vooral op de agrarische sector, maar waarom mogen wij niet bouwen? In deze blog schijnen we ons licht op de stikstofproblematiek en hoe dit de bouwsector raakt. Welke invloed heeft de bouw op de Natura2000 gebieden? Hoe zit het nu precies en wat is er allemaal mogelijk?”

Lees het volledige artikel: Stikstofproblemen en gevolgen bouwsector