GPR Gebouw

Wat is GPR Gebouw?

GPR Gebouw logo

GPR Gebouw is hét hulpmiddel voor het maken van duurzaamheidkeuzes bij nieuwbouw en renovatie van woningen, utilitaire gebouwen en scholen. GPR Gebouw is een applicatie om plankwaliteit en milieubelasting van een project in samenhang te optimaliseren.

In het praktisch prestatiegericht instrument zet je ontwerpgegevens om naar prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. In de applicatie wordt een nieuw of bestaand gebouw ingevoerd in 5 verschillende modules. In elke module worden specifieke thema’s behandeld. De 5 modules zijn:

  • energie
  • milieu
  • gezondheid
  • gebruikskwaliteit
  • toekomstwaardevoorbeeld scorekaart GPR Gebouw

In elke module kan een kwaliteitsscore op een schaal van 1 tot 10 worden behaald. Het resultaat oftewel de behaalde kwaliteitsscore wordt vervolgens vertaal naar een kwaliteitslabel dat het project classificeert in één tot vijf sterren. Waarbij niveau Bouwbesluit gelijk staat aan één ster en de maximale score gelijk staat aan vijf sterren. Het kwaliteitslabel kan tevens worden gebruikt voor communicatie met bewoners en gebruikers.

Hoe gebruikt men GPR Gebouw?

GPR Gebouw kan worden gebruikt om de duurzaamheid van nieuwe en bestaande gebouwen te bepalen en te vergelijken met een ambitieniveau. In het geval van nieuwbouw en verbouw zijn er enkele kleine verschillen.

GPR Gebouw bij nieuwbouw

In het geval van nieuwbouw start men met het invoeren van het ontwerp van de architect. Voor nieuwbouw is er vaak een ambitieniveau gesteld door de overheid. Dit ambitieniveau is vaak vastgelegd in een convenant duurzaam bouwen of in een koopovereenkomst van een stuk grond. Na het invoeren van het ontwerp wordt er gecontroleerd of er wordt voldaan aan het gestelde ambitieniveau. Is dit niet het geval dan zal het ontwerp moeten worden bijgeschaafd. PH Bouwadvies bekijkt samen met je welke keuzen er gemaakt kunnen worden, en wat voor jou de meest interessant keuzen zijn.

GPR Gebouw bij bestaande bouw

In principe is de werkwijze voor bestaande gebouwen niet anders dan voor nieuwbouw. Uitgangspunt is echter vaak geen ambitieniveau maar het niveau van het bestaande gebouw. Het bestaande gebouw vormt het uitgangspunt in de berekeningen. Door het invoeren van de huidige gebouwkenmerken en de kenmerken na ingreep wordt de actuele duurzaamheidprestatie vergeleken met de prestatie na ingreep. Dit maakt het mogelijk om de consequenties van verschillende niveaus van renovatie of zelfs sloop/vervangende nieuwbouw te vergelijken. GPR Gebouw is toepasbaar bij het groot onderhoud of de renovatie van bestaande woningen of woongebouwen, en ook voor kantoorgebouwen en scholen.

Duurzaam bouwadvies

PH Bouwadvies voert niet enkel de gevraagde GPR berekeningen voor je uit. Wij helpen ook bij het maken van de juiste keuzen die tot doel hebben een duurzaam gebouw te realiseren. Op de pagina duurzaam bouwadvies kun je hier meer over lezen.