PH Bouwadvies merkt in de praktijk dat er vaak onduidelijkheid bestaat over wanneer er wél een brandoverslag berekening moet worden gemaakt en wanneer niet. In deze blog leggen we uit wat een brandoverslag berekening is, wat de grootste misstanden zijn en wanneer een berekening noodzakelijk is.

Wat is een brandoverslag berekening en wat wordt er berekend?

In een brandoverslagberekening wordt het effect van een uitslaande brand gesimuleerd en geprojecteerd op een naast- of bovengelegen gevel. De berekening toont aan of er brandoverslag kan plaatsvinden. Op basis van een 3D model wordt een gebouw getoetst. Dit model bevat alle gevelopeningen en brandcompartimenten. Geavanceerde software berekent de vuurlast per compartiment.

Aan de hand van de gevelopeningen wordt de grootte van de brand gesimuleerd ten opzichte van het buurpand of bovengelegen appartement. De uitslaande brand geeft een warmte-intensiteit op de gevel die niet hoger mag zijn dan de grenswaarde: 15 MJ/m². Op de geprojecteerde gevel meet de software de warmte-intensiteit. Wanneer de grenswaarde wordt overschreden, vindt er brandoverslag plaats.

Dé grootste misverstanden over brandoverslag

Vaak wordt gedacht dat een brandoverslagberekening altijd noodzakelijk is. Een veel voorkomende case is de situatie waar er binnen de 2,5 meter t.o.v. erfgrens gebouwd wordt. Wordt er binnen de 2,5 meter van de erfgrens gebouwd dan dient de gevel minimaal 30 min. WBDBO uitgevoerd te worden. De berekening is overbodig omdat deze altijd zal aangeven dat er brandoverslag zal plaatsvinden.

Situaties waarbij er op hetzelfde kavel de nieuwe bebouwing dichter dan 5 meter t.o.v. een ander brandcompartiment ligt, hoeven niet berekend worden. Ook hier dient de gevel minimaal 30 min. WBDBO te worden uitgevoerd.

Op het moment dat er een brandoverslagberekening gemaakt wordt, geldt de belangrijke voorwaarde dat de gevel moet voldoen aan brandklasse B. Brandklasse B houdt in dat de gevel onbrandbaar moet zijn. Indien een houten gevelbekleding wordt toegepast, zal deze geïmpregneerd moeten worden om te voldoen aan brandklasse B.

Er staat nu geen gebouw naast mijn kavel. Waarom moet ik toch een brandoverslag berekening laten maken?

Een andere veel gehoord misverstand gaat over de vergelijking met het naastgelegen pand/perceel. Voor een brandoverslagberekening wordt niet gekeken naar het naastgelegen perceel. Het maakt dus niet uit of er een ander gebouw staat of dat het een braakliggend terrein betreft. Waarom niet? De situatie kan in de toekomst wijzigen. Stel er komt in de toekomst een gebouw op een nu nog braakliggend terrein. Dan zou hier misschien de gevel in plaats van 30 min WBDBO 60 min WBDBO gemaakt moeten worden. Door wel rekening te houden met een mogelijk gebouw wordt in dit geval de WBDBO eis ‘eerlijk verdeeld’ over de twee gebouwen. Ook al staat dit tweede gebouw er nog niet.

De regelgeving en rekenmethode wordt gebaseerd op een gespiegelde kopie van het gebouw. De brandoverslagberekening kijkt naar de gespiegelde versie en niet naar de werkelijke situatie.

Verschil tussen branddoorslag en brandoverslag

De veelgebruikte termen branddoorslag en brandoverslag liggen dicht bij elkaar, maar betekenen iets anders. De afkorting WBDBO is een veel voorkomende term in het brandvakjargon. En staat voor weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Het verschil tussen beide is dat brandoverslag via de buitenlucht plaatsvindt en dat branddoorslag zijn weg baant dóór de constructie heen.

Bij brandoverslag ontstaat er door een uitslaande brand dusdanig veel hitte dat de ruiten van het andere brandcompartiment kapot springen. Via de kapotte ramen kan de brand zich voortplanten in het andere brandcompartiment. Een voorbeeld van branddoorslag is een vliesgevelaansluiting op een betonnen vloer. De brand vindt zijn weg binnendoor het aansluitingsdetail naar een bovengelegen brandcompartiment. De aansluiting is in dit geval niet brandwerend (genoeg) uitgevoerd.

Verschillende soorten brandoverslag

Er bestaan verschillende soorten brandoverslag: verticale en horizontale. Iedere vorm van brandoverslag heeft zijn eigen vuistregels en aandachtspunten. Voor alle situaties geldt dat kleine hoge ramen voor smalle hoge vlammen zorgen. Brede ramen zorgen voor brede, maar lage vlammen. Het aantal kozijnen in de gevels is mede bepalend voor de intensiteit van de vlammen. Een kleiner aantal ramen zal zorgen voor grotere vlammen dan een gevel met veel gevelopeningen.

Verticale brandoverslag

Een veelvoorkomende situatie van brandoverslag bij appartementengebouwen is de verticale brandoverslag. Deze komt in 90% van de appartementengebouwen voor. Bij veel appartementengebouwen lopende de glazen puien van vloer tot vloer. De afstand tussen de kozijnen van de verschillende boven elkaar gelegen brandcompartimenten is daardoor klein. Hierdoor is de kans groot dat er brandoverslag plaatsvindt. Als vuistregel kan worden aangehouden: is de afstand tussen de puien/kozijnen groter dan één meter dan hoeft de brandoverslag niet berekend te worden. PH Bouwadvies kan exact bepalen wanneer het wél en wanneer niet noodzakelijk is.

Verticale brandoverslag simulatie in de berekening

Een ander voorbeeld is verticale brandoverslag via een dakraam in een plat dak naar een raam van een ander brandcompartiment op de verdieping. Vuistregel is dat de afstand tussen het dakraam en de gevel minimaal 10 meter moet bedragen om zonder brandoverslagberekening uitgevoerd te worden.

Horizontale brandoverslag

Horizontale brandoverslag komt veel bij utilitaire gebouwen voor, maar ook bij woningbouwprojecten. Deze kan op twee manieren plaatsvinden. Brandoverslag naar een naastgelegen pand en brandoverslag naar een op hetzelfde kavel gelegen brandcompartiment.

Spiegelsymmetrie

Bij brandoverslag naar een naast gelegen kavel wordt de spiegelsymmetrie regel toegepast als de afstand groter is dan 2,5 meter t.o.v. de erfgrens. Als de brandweer twijfelt of er een mogelijk risico op brandoverslag aanwezig is, mogen zij vragen om een brandoverslagberekening. Tussen de 2,5 en 7,5 meter van de erfgrens vraagt de brandweer doorgaans om deze berekening. Dit kan als vuistregel worden aangehouden.

Spiegel symmetrie brandoverslag
Spiegelsymmetrie methode bij de berekening van de brandoverslag

Brandoverslag binnen hetzelfde kavel

Voor brandoverslag tussen gebouwen op hetzelfde perceel gelden andere vuistregels. Hier wordt een afstand van 5,0 meter aangehouden als de gebouwen tegenover elkaar zijn gesitueerd. Afstanden groter dan 5,0 meter kunnen berekend worden met een brandoverslagberekening. Bij gevelopeningen in brandcompartimenten die haaks op elkaar staan geldt de afstand van 5 meter niet. Hiervoor dient een brandoverslagberekening te worden gemaakt.

hoek berekening brandoverslag
Berekening van de brandoverslag in een hoek

Heb je een brandoverslagberekening nodig?

Lees ook ons projectvoorbeeld over brandoverslag bij een appartementengebouw. Heb je vragen over de brandoverslagberekening of wil je een brandoverslagberekening laten maken? Neem dan contact met ons op. PH Bouwadvies helpt je graag verder.

PH Bouwadvies