Daglicht­berekening

In het Bouwbesluit, nu vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zijn eisen gesteld aan de hoeveelheid daglicht die er moet binnenkomen in een gebouw. Een daglichtberekening moet worden ingediend bij het aanvragen van een omgevingsvergunning om aan te tonen dat men voldoet aan de gestelde eisen in het BBL.

Daglichtberekening volgens NEN2057

Een daglichtberekening dient te worden opgesteld volgens NEN2057.

Opstellen daglichtberekening volgens NEN2057

Voor het opstellen van de daglichtberekening voert PH Bouwadvies de volgende werkzaamheden uit:

  • het bepalen van de geldende eisen voor daglichttoetreding per gebruiksfunctie en per verblijfsgebied en/of verblijfsruimte;
  • het berekenen van het equivalente daglichtoppervlak per verblijfsgebied, verblijfsruimte en/of bedgebied volgens NEN 2057;
  • overleg met de opdrachtgever over eventueel te nemen maatregelen om te voldoen aan de gestelde eisen. Alle bevindingen worden verwerkt in een rapport welke je kan gebruiken bij de aanvraag omgevingsvergunning;

In de meeste gevallen zal een daglichtberekening worden gemaakt als onderdeel van een totale Bouwbesluittoets. Indien wenselijk kan ook enkel een daglichtberekening worden aangeboden.

In situaties waarbij het moeilijk is om te voldoen aan de daglichteisen van het BBL met de traditionele rekenmethode, biedt een daglichtsimulatie een alternatieve oplossing.

Meer weten of een offerte aanvragen?

Ben je benieuwd naar de hoeveelheid daglicht die gebouw ontvangt en wil je weten of dit voldoet aan de geldende normen en eisen? Vraag dan een offerte aan bij PH Bouwadvies. Mocht je nog vragen hebben over de daglichtberekening, neem dan contact met ons op.

Zoek je toch iets anders?

Ben je op zoek naar een andere bouwbesluitdienst? Ga dan terug naar onze hoofdpagina Bouwbesluit / Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) of direct naar een van onze Bouwbesluit / BBL subpagina’s:

PH Bouwadvies