Daglicht­berekening

In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld aan de hoeveelheid daglicht die er moet binnenkomen in een gebouw. Een daglichtberekening moet worden ingediend bij het aanvragen van een omgevingsvergunning om aan te tonen dat men voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Daglichtberekening volgens NEN2057

Een daglichtberekening dient te worden opgesteld volgens NEN2057.

Opstellen daglichtberekening volgens NEN2057

Voor het opstellen van de daglichtberekening voert PelserHartman de volgende werkzaamheden uit:

  • het bepalen van de geldende eisen voor daglichttoetreding per gebruiksfunctie en per verblijfsgebied en/of verblijfsruimte;
  • het berekenen van het equivalente daglichtoppervlak per verblijfsgebied, verblijfsruimte en/of bedgebied volgens NEN 2057;
  • overleg met de opdrachtgever over eventueel te nemen maatregelen om te voldoen aan de gestelde eisen. Alle bevindingen worden verwerkt in een rapport welke je kan gebruiken bij de aanvraag omgevingsvergunning;

In de meeste gevallen zal een daglichtberekening worden gemaakt als onderdeel van een totale Bouwbesluittoets. Indien wenselijk kan ook enkel een daglichtberekening worden aangeboden.

Wil je op voorhand al rekening houden met de geldende daglichteisen voor de gebruiksfunctie? Lees dan de volgende pagina met handige ontwerptips ten behoeve van de daglichtberekening.