Home > BENG landingspagina

BENG berekening

Nederland heeft mede door het Klimaatakkoord van Parijs een streng beleid op energiezuinigheid. Gebouwen in Nederland moeten vanaf 2050 energieneutraal zijn. De energiezuinigheid van de gebouwen wordt door middel van een energieprestatieberekening getoetst. Voorheen werden gebouwen getoetst door middel van de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) berekening. Echter is de EPC berekening per 1 januari 2021 komen te vervallen en is die vervangen door de BENG berekening. 

Voorheen mocht iedereen een BENG berekening maken, echter is dit per 1 januari 2021 niet meer het geval. Er is nu een adviseur met een diploma verplicht om de berekening te maken. Het grote verschil met het EPC tijdperk is dat er naast een berekening nu ook een energielabel gegenereerd wordt door de bereken software. Dit officiële energielabel is verplicht bij de overdracht, verkoop of oplevering van een woning.

Voor nieuwbouw bestaat de BENG berekening uit 2 delen die in 2 fasen van het bouwproces van toepassing zijn, namelijk de vergunningsfase en de opleverfase.

Weet u het al?

Vraag dan hier direct een offerte aan:

BENG-berekening woningbouw vergunningsfase

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is een BENG berekening vereist. Deze berekening toetst of een gebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, nu vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), kijkend naar factoren zoals de energiebehoefte (BENG 1), het gebruik van fossiele brandstoffen (BENG 2), het beheer van energieverbruik via nieuwe technologieën (BENG 3) en het risico op oververhitting, bekend als TO-juli.

Indien een gebouw aan alle genoemde indicatoren voldoet, kan na registratie van de berekening een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Eenmaal geregistreerd levert dit een voorlopig energielabel op, dat vervolgens bij de gemeente moet worden ingediend.

BENG-berekening woningbouw opleverfase

Om te waarborgen dat het ontwerp uit de vergunningsfase ook daadwerkelijk is uitgevoerd, is een tweede controle nodig. Hierbij wordt de initiële vergunningsberekening vergeleken met het daadwerkelijk opgeleverde gebouw. In deze controlefase speelt de bouwaannemer een cruciale rol. Door middel van foto’s en facturen van gebruikte materialen wordt er bewijs verzameld. Dit bewijs wordt opgeslagen in een projectdossier ter ondersteuning van de BENG berekening voor de opleverfase. Zonder dit dossier kan niet worden bewezen dat een gebouw aan specifieke energiezuinigheidseisen voldoet. Deze aangepaste berekening dient, net zoals de originele vergunningsberekening, te worden geregistreerd bij de overheid. Na registratie ontvangt men het definitieve energielabel. Dit label moet bij de verkoop van de woning worden meegegeven; als dit niet gebeurt, riskeert de gebouweigenaar een boete.

BENG-berekening utiliteitsbouw vergunningsfase

Net als voor woningen is voor de meeste utiliteitsgebouwen een energieprestatieberekening vereist bij de aanvraag. Deze gebouwen kennen verschillende gebruiksfuncties, elk met specifieke eisen in het Bouwbesluit 2012, nu vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), ook wat betreft energieprestatie. Uitzonderingen hierop zijn gebouwen met een industriefunctie en overige functies, zoals parkeergarages. Daarnaast zijn gebouwen kleiner dan 50 m² vrijgesteld van energieprestatie-eisen.

Wat betreft energieprestatie volgen utiliteitsgebouwen het BBL en worden beoordeeld op de BENG indicatoren. In tegenstelling tot woningen worden utiliteitsgebouwen echter alleen getoetst aan de eerste drie BENG indicatoren: BENG 1 t/m 3. Na gereedkomen van de berekening moet deze ook worden geregistreerd voor de omgevingsvergunning. Dit is om het voorlopige energielabel te verkrijgen die nodig is om het project in te dienen bij de gemeente. 

BENG-berekening utiliteitsbouw opleverfase

Voordat het gebouw wordt opgeleverd moet er een definitief energielabel worden opgesteld door een gediplomeerd EP-adviseur. Dit definitieve energielabel wordt verkregen door een as-built berekening te maken van het gebouw. Net zoals bij de woningbouw moet het gebouw geïnspecteerd worden door een EP-adviseur. Aan de hand van het door de aannemer aan te leveren bewijslast, zal dit worden toegevoegd aan het projectdossier. Dit projectdossier, samen met de BENG berekening opleverfase, wordt geregistreerd bij de overheid om het definitieve energielabel te verkrijgen. Wanneer er bij de oplevering van het gebouw geen energielabel is afgegeven, is dit een economisch delict en kan een geldboete volgen.

BLIJF OP DE HOOGTE

PH Bouwadvies volgt de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe wet-en regelgeving op de voet. Wil je ook weten wat er gebeurt? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Lees hier alles dat je moet weten over BENG. Ingenieursbureau PH Bouwadvies bereid je met een webinar, handige blogposts, infographics en video's voor.

MEER WETEN OVER BENG?

PH Bouwadvies adviseert jou graag over de BENG. We hebben daarom alle belangrijke informatie op een rij gezet in informatieve blogposts, een webinar en hebben een handige checklist gemaakt. Bekijk het hier:

Offerteaanvraag BENG

Vraag hier een offerte aan voor één of meer van onze BENG diensten. Dit kan via het onderstaande formulier of via een van onze standaard offertes op de offertepagina

Offerteformulier BENG

Keuze diensten

Selecteer hieronder de dienst(en) die u nodig heeft.
Diensten binnen BENG(Vereist)
Let op: BENG-berekening ontwerpfase én opleverfase moeten beiden gedaan worden.

Projectgegevens

Mijn gegevens

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de PH Bouwadvies nieuwsbrief

PH Bouwadvies