Home > Geluidwering

Geluidwering

Het Bouwbesluit, nu vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) stelt eisen aan de geluidwering en akoestiek waaraan een gebouw moet voldoen als het is voltooid. In een omgevingsvergunning voor een bouwproject en in het bouwbestek staan ook vaak voorwaarden die worden gesteld aan de geluidwering en akoestiek.

Weet u het al?

Vraag dan hier direct een offerte aan:

Geluidwering gevel

Voor een goede woon- en werkkwaliteit mag het geluid van wegverkeer, spoorwegen, industrie en vliegverkeer niet te sterk in een woning, schoolgebouw, kinderdagverblijf of ziekenhuis doorklinken. Daarom stelt het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) eisen aan de zogenoemde karakteristieke geluidwering van gevels en daken. Bedoeld zijn de gevels en daken die een scheiding vormen tussen een woon-, werk- of andere verblijfsruimte en de buitenlucht. De karakteristieke geluidwering mag niet kleiner zijn dan het verschil tussen de geluidbelasting op de gevels en daken bepaald volgens de Wet geluidhinder en de grenswaarde voor het geluidniveau in de woon- of werkruimte.

Aan de hand van een akoestisch rapport wordt de sterkte van de bron en het aantal bronnen vast gesteld. Deze geluidsbron vormt het uitgangspunt voor de karakteristiek geluidwering gevel berekening. Berekend wordt hoeveel geluid wordt geweerd door de gevel of dakconstructie om te voldoen aan de maximale 33 of 35 dB eis in het BBL. PH Bouwadvies kan berekenen hoeveel de massa, dikte en naden en kieren van de constructie het geluid reduceren en of er voldaan wordt aan de geluidseisen van het BBL.   

Ga naar de geluidwering gevel pagina

Contactgeluid

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) stelt ook eisen aan de overdracht van geluid tussen werkruimtes onderling, tussen woonruimtes onderling en tussen woonruimtes en overige ruimtes. Bij deze interne geluidsoverdracht maakt het BBL onderscheid tussen luchtgeluid en contactgeluid. Luchtgeluid is afkomstig van een bron die rechtstreeks de lucht in trilling brengt zoals stemmen en audioapparatuur. Contactgeluid is geluid van een bron die rechtstreeks een wand of vloer in trilling brengt. Bijvoorbeeld het geluid van voetstappen, slaande deuren en sanitair. De overdracht van geluid van een ruimte naar een andere ruimte is niet alleen afhankelijk van de eigenschappen van muren en vloeren, maar ook van de samenvoeging van bouwonderdelen met de andere delen. Dat zijn de zogenaamde flankerende overdracht en het omloopgeluid. Daarnaast spelen ook de aansluitingen tussen de verschillende bouwonderdelen en de technische voorzieningen een rol. Denk aan kieren en leidingdoorvoeren. Heb je een beoordeling nodig? PH Bouwadvies kan vooraf beoordelen of de interne geluidsoverdracht voldoet aan alle eisen van het BBL.

ga naar de contactgeluid pagina

BLIJF OP DE HOOGTE

PH Bouwadvies volgt de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe wet-en regelgeving op de voet. Wil je ook weten wat er gebeurt? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Nagalmtijd

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) stelt eisen aan de nagalmtijd in een besloten gemeenschappelijke ruimte die grenst aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie. Door harde materialen wordt het geluid weerkaatst waardoor het geluid gaat galmen. Niet alleen is dit hinderlijk als je door de gangen van een appartementengebouw loopt, maar dit zorgt ook voor de nodige geluidsoverlast in de appartementen. Door middel van het toepassen van absorberende materialen, zoals vloerbedekking of een akoestisch systeemplafond kan deze galm worden tegen gegaan. Met een galmberekening kunnen we bepalen hoeveel absorberend materiaal toegepast moet worden. Heb je een beoordeling nodig? PH Bouwadvies kan vooraf beoordelen of de nagalmtijd voldoet aan alle eisen van het BBL.

ga naar de nagalmtijd pagina

Beoordeling installatiegeluid

Technische installaties spelen een belangrijke rol bij de bouw van gezonde en energiezuinige woningen. Denk onder andere aan luchtbehandelingsinstallaties, warmwatervoorziening en cv-installaties. Maar vaak produceren ze ook hinderlijk geluid. In het Bouwbesluit 2012, nu het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zijn daarom voor diverse situaties eisen vastgelegd om geluidhinder van installaties in de eigen woning te beperken. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Staat de technische installatie bijvoorbeeld opgesteld in een berging die direct bereikbaar is vanuit de verblijfsruimte of is er een tussenruimte aanwezig? Hoe zijn de scheidingswanden uitgevoerd? Is er een afdoende geluidsisolatie tussen de technische ruimtes en verblijfsruimtes zoals de woonkamer of een slaapkamer? Welk type deur is toegepast en welke kierdichting? Hoe is de technische installatie geplaatst of opgehangen? Zijn er geluiddempende materialen in de installatie zelf toegepast? Voor de bouwaanvraag moet vooraf aannemelijk worden gemaakt dat aan de grenswaardes voor het installatiegeluid, zoals die zijn vastgelegd in het BBL, zal worden voldaan. PH Bouwadvies kan beoordelen of de toe te passen componenten gezamenlijk voldoende geluidwerend zijn om te voldoen aan de eisen uit het BBL. Voor deze beoordeling van het installatiegeluid worden alle berekeningen door ons uitgevoerd volgens de NEN 5077.

ga naar de installatiegeluid paginA

Geluidwering buitenunit warmtepomp

De groeiende populariteit van warmtepompen in Nederland als duurzaam alternatief voor gas heeft geleid tot een geluidsoverlast van de buitenunit van een warmtepomp. Op 1 april 2021 is bepaald in het bouwbesluit dat de buitenunit niet meer dan 40 dB geluid mag produceren op de erfgrens. De WPAC berekening wordt gebruikt om de geluidsoverlast te meten en houdt rekening met factoren zoals afstand en belemmeringen. Niet alleen voor grondgebonden woningen kunnen deze berekeningen worden gemaakt. Ook voor appartementengebouwen kan een WPAC berekening worden opgesteld. PH Bouwadvies heeft specialisten op het gebied van geluidswering voor buitenunits en kan helpen bij het oplossen van problemen en het berekenen van de benodigde geluidwering.

Ga naar de geluidwering buitenunit warmtepomp pagina

Offerteaanvraag Geluid

Vraag hier een offerte aan voor één of meer van onze Geluid diensten. Dit kan via het onderstaande formulier of via een van onze standaard offertes op de offertepagina

Offerteformulier geluid

Keuze diensten

Selecteer hieronder de dienst(en) die u nodig heeft.
Diensten binnen geluid(Vereist)

Projectgegevens

Mijn gegevens

PH Bouwadvies