Daglichtsimulatie

Er zijn situaties, wanneer er gerekend wordt met de traditionele rekenmethode uit de NEN2057, er niet of zeer moeilijk aan de daglichteis uit het Bouwbesluit kan worden voldaan. Denk hierbij aan situaties waarbij er sprake is van een appartement met loggia of ramen met grote overstekken (door bijvoorbeeld galerijen of bovenliggende balkons). In die situaties zie je dat er snel naar methoden gegrepen wordt als krijtstrepen van een verblijfsgebied of het vergroten van raampartijen. Maar wat als dit geen optie in het ontwerp is of in strijd is met andere regelgeving zoals de 55% toets?

Gelijkwaardige daglichtberekening d.m.v. daglichtsimulatie

De NEN2057 biedt echter ook een andere oplossing. Door het maken van een daglichtsimulatie door middel van een rekenprogramma, kan in veel gevallen wèl worden voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit. In tegenstelling tot de reguliere methode wordt de oriëntatie van het gebouw en reflectie van oppervlakken meegenomen in de berekening. We maken een 3D model van de ruimte, de bijbehorende raamopeningen en de belemmering rondom de raamopeningen. Zo creëren we een realistisch beeld van de situatie. Met name de raampartijen die haaks op de gevel staan leveren extra daglicht ten opzichte van de reguliere methode. Helaas is deze rekenmethodiek geen tovermiddel. Het kan voorkomen dat een situatie gelijk of zelfs minder daglicht oplevert dan de reguliere methode. In die gevallen gebruiken we de reguliere methode. Maar over het algemeen (90% van alle situaties) levert deze methode 10 tot 20% meer daglicht op. Komen we uiteindelijk toch nog daglicht te kort dan denkt PH Bouwadvies graag mee over een mogelijke oplossing die zo min mogelijk impact hebben op het ontwerp.

PH Bouwadvies kan voor jou deze daglichtsimulatie maken. De kosten voor een dergelijke daglichtberekening vallen in veel gevallen mee. Uitvoering van de berekening kan, nadat deze ingepland is, binnen een halve dag uitgevoerd worden.

Meer weten of een offerte aanvragen?

Voldoet je gebouw niet aan de gestelde daglichteis en heb je een andere optie nodig om aan de eis te voldoen? Vraag dan een offerte aan bij PH Bouwadvies. Mocht je nog vragen hebben over de daglichtsimulatie, neem dan contact met ons op.

Zoek je toch iets anders?

Ben je op zoek naar een andere bouwbesluitdienst? Ga dan terug naar onze hoofdpagina bouwbesluit of direct naar een van onze bouwbesluit subpagina’s: