Selecteer een pagina

Energie advies op maat

Energieprestatieberekening

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, is de verplichte energieprestatieberekening noodzakelijk. In de energieprestatieberekening moeten diverse bouwkundige en installatietechnische keuzen worden gemaakt. O.a; hoe wordt een woning geisoleerd, geventileerd of verwarmd. Resultaat van de energieprestatieberekening is een getal. Wanneer dit getal kleiner is dan 0,4 wordt voldaan aan de regelgeving en kan de vergunning worden verleend.

EPC-berekening is slechts toetsmiddel.

De EPC-berekening is enkel een toetsmiddel vanuit de overheid, deze berekening zegt niets over het werkelijk te verwachten energiegebruik. Op basis van de uitgangspunten van de energieprestatieberekening moeten echter wel keuzen worden gemaakt t.a.v. de bouwkundige uitvoering van de woning en van de installaties. Voor opdrachtgevers en toekomstige bewoners van de woning is het niet eenvoudig om dergelijke keuzen te maken. Vaak is niet duidelijk wat de noodzakelijke investering is, en het daadwerkelijk energiegebruik bij bewoning van het pand is eveneens onbekend. PH-Bouwadvies helpt al bij het vergemakkelijken van deze keuze door standaard als onderdeel van de energieprestatieberekening verschillende EPC-concepten met toelichting aan te bieden.

Wij kunnen ons echter voorstellen dat ondanks deze EPC-concepten er nog steeds twijfels zijn over de keuze van de installatie. Toekomstige bewoners wensen vaak meer informatie en advies, en zouden graag een specifieke installatie voor hun situatie willen laten doorrekenen. Vanaf heden kan dat. PH-Bouwadvies ontwikkelde namelijk een nieuwe dienst: de ‘EPC+ berekening’.

EPC+ berekening

De EPC-berekening+ biedt u de mogelijk om samen met ons beter naar de invulling van de installaties te kijken in uw nieuwe woning. Binnen deze optie ondersteunen wij uw als opdrachtgever bij het maken van energie technisch meest interessante keuze inzake de gebouwgebonden installaties. Belangrijkste vraag daarbij is; Hoe komen wij tot een duurzame installatie die een hoge mate van comfort waarborgt en tegelijkertijd de stookkosten beperkt?

Waarom nu kiezen voor de EPC+ berekening van PH-Bouwadvies?

  1. In een persoonlijk gesprek met onze energie-adviseur op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch worden u wensen vertaald naar 2 á 3 verschillende installatieconcepten en worden al uw vragen met betrekking tot installaties en energiebesparing beantwoord.
  2. Het uiteindelijk installatieadvies stelt u beter in staat een keuze te maken voor de installaties van uw woning. Dit omdat wij in tegenstelling tot normale EPC-berekening rekenen met reële energieverliezen (bepaald middels een transmissieberekening). Hierdoor kan voor u een installatieadvies op maat worden opgesteld.
  3. Omdat de installatie specifiek voor u wordt doorgerekend worden in de EPC berekening nauwkeurigere invoerwaarden gehanteerd. Hierdoor kunt u mogelijk een besparing realiseren op andere belangrijke onderdelen binnen de EPC-berekening zoals isolatiewaarde, infiltratiewaarden etc.
  4. Op basis van het advies kunt u rechtstreeks offertes opvragen bij verschillende installateurs.

Wat zijn de kosten van de EPC+ berekening?

Voor slechts € 775,- excl. BTW. ontvangt u een EPC-berekening inclusief een installatie advies om maat. Dit is een meerprijs van € 475,- excl. BTW op een ‘normale’ EPC-berekening. Deze prijs is van toepassing op vrijstaande woningen. Voor woongebouwen en seriematige woningbouw maken wij voor u een offerte op maat.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de EPC+ berekening? Of heeft u meer vragen? Neem dan contact met ons op.