aLLES DAT JE MOET WETEN OVER DE BENG

Informatie BENG

Per 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouw vergunningsaanvragen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Dit kan van grote invloed zijn op jouw ontwerp en daarmee belangrijke implicaties hebben voor je planning en budget.

In hoeverre ben jij al van de BENG-eisen op de hoogte?
Om ervoor te zorgen dat je niet in de problemen komt, bereiden we je tot in de puntjes voor.

Hoe helpen we je?

  • Op deze pagina delen we informatieve blogartikelen waarin je de belangrijkste informatie over de BENG kunt lezen;
  • Op donderdag 12 november hebben Joost Hartman en onze Senior Bouwadviseur Paul Bier een 2-uur durende webinar gegeven waarin ze alles hebben verteld dat je over de BENG moet weten. Kijk hem hieronder terug;
  • Heb je een BENG-advies op maat nodig? Boek een BENG-scan voor jouw project.

Webinar

Kijk hier de BENG-webinar terug

Wat is BENG? Wat is het verschil tussen EPC en BENG? Welke implicaties kan de BENG-toets hebben voor jouw ontwerp, planning en budget?

Op donderdag 12 november hebben Joost Hartman en onze Senior Bouwadviseur Paul Bier al deze vragen (en meer!) beantwoord tijdens een informatief PH Bouwadvies BENG-webinar. Kijk het hieronder terug.

BLIJF OP DE HOOGTE

PH Bouwadvies volgt de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe wet-en regelgeving op de voet. Wil je ook weten wat er gebeurt? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

ZOEKEN BINNEN PH BOUWADVIES RECENTE NIEUWS & KENNIS ARTIKELEN

Eerst meer weten over BENG?

Wettelijke eisen BENG

In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna energie neutrale gebouwen vast aan de hand van drie BENG-indicatoren:

BENG 1.     Energiebehoefte in kWh/m² 
BENG 2.     Primair energiegebruik in kWh/m² 
BENG 3.     Hernieuwbare energie in % 

Voldoen aan de BENG-eisen

BENG indicator 1: Energiebehoefte.

De indicator energiebehoefte richt zicht op het beperken van energieverlies los van alle installaties. De benodigde energie van het gebouw, uitgedrukt in kWh, wordt berekend per vierkante meter. Dit is niet alleen het warmte verlies via de thermische schil, maar ook het beperken van opwarming van de ruimte door zon in de zomer. Een gevel met heel veel glas zal moeite hebben om aan deze eis te voldoen. De eis voor deze indicator wordt bepaald door de verhouding tussen gebruiksoppervlakte en het oppervlakte van de thermische schil. Dit betekend dat een vrijstaande woning een andere BENG 1 eis zal hebben dan een tussenwoning.

Waar bij de EPC berekening gecompenseerd kon worden met zonnepanelen is het bij deze BENG indicator niet mogelijk om het getal met zonnepanelen te verlagen. Verbeteren van de thermische schil, dus het toepassen van betere / dikkere isolatie, glas met een hogere isolatiewaarde en verbeterde infiltratie zullen dit getal reduceren. Houd tijdens het ontwerp al rekening  met de oriëntatie van het gebouw i.v.m. oververhitting. Pas, waar het dit niet kan, buitenzonwering of zonwerend glas en nachtventilatieluiken toe. Op deze manier zal de opwarming van de woning laag zijn en zal daarmee zal ook de BENG 1 indicator dalen. Meer over temperatuuroverschrijding in het hoofdstuk TO juli.  

BENG indicator 2: Primaire energie.

Deze indicator zal een samenspel zijn tussen indicator 1 en 3. Deze indicator zegt iets over de energieafname bij de energieleverancier. Hoe hoger dit getal des te meer energie er nodig is via de energiemaatschappij. Ook deze BENG 2 indicator wordt uitgedrukt in kWh/m². Door energiebesparende maatregelen te treffen, zoals douche WTW of (censor gestuurde) WTW ventilatie-units, kan dit getal naar beneden worden gebracht. Ook het beperken van de energiebehoefte, zoals omschreven bij BENG 1, kan helpen dit getal te verkleinen. Het toepassen van een Quooker, elektrische boiler, elektrische verwarming of een andere elektrische verwarmer met een laag rendement zullen dit getal laten stijgen.

BENG indicator 3: Hernieuwbare energie.

BENG 3 zegt iets over het aandeel energie dat het gebouw zelf opwekt door middel van bijvoorbeeld zonneboilers en zonnepanelen. Berekend wordt hoeveel procent van de verbruikte energie wordt opgewekt via deze installaties. Dit aandeel moet minimaal 50% bedragen. 

TO juli: Temperatuuroverschrijding door opwarming van de zon. 

Dit onderdeel wordt ook al in de EPC-berekening berekend en is onderdeel van de EPC-berekening van PH Bouwadvies. Met het berekenen van de EPC-waarde worden geen eisen gesteld aan de TO juli waarde. Wel zijn deze van invloed op het uiteindelijke EPC getal. Met de intreding van de BENG wordt TO juli wel een vereist toetsingsonderdeel alleen voor woningenbouw. De berekening geeft een indicatie van de temperatuurstijging van het gebouw die, door opwarming van de zon, zal stijgen. De temperatuuroverschrijding gemeten op de langste dag van het jaar (juli) mag niet boven de 1,20 uit komen. De uitkomst van TO juli is dimensieloos en wordt voor elke gevel die ingevoerd wordt berekend. Geen enkele gevel mag met de score boven de 1,20 uitkomen.

Ervaringen TO juli. 

De ervaring die wij hebben met het berekenen van TO juli met woningen in de EPC-berekening is dat maar weinig woningen zonder maatregelen zullen voldoen aan deze eis. De gemiddelde woning behaalde een score tussen de 2 en de 4. Bij een groot aantal projecten zagen wij bij een gevel een score van 4 of meer met uitschieters tot wel 15. Bij dit soort projecten wordt het erg lastig om te voldoen aan deze eis. Maatregelen die het TO juli getal kunnen verlagen zijn het toepassen van diverse soorten zonwering (screens, markiezen, uitvalschermen), zonwerende beglazing, verkleinen van raampartijen, ventilatiesystemen met zomernachtstand, oriëntatie wijzigen, nachtventilatieluiken, toepassen van overstekken of lamellen voor de ramen en het verbeteren van de interne warmteaccumulatie. Ook hier geldt: “Voorkomen is beter dan genezen”.

Het aller belangrijkste is om al direct rekening te houden in de ontwerpfase met oververhitting. Grote glaspartijen op zon belichte gevels zijn de aller grootste veroorzakers van de overschrijding. PH Bouwadvies kan meedenken in de ontwerpfase om mogelijke problemen vroegtijdig bloot te leggen en advies te geven om deze problemen op te lossen. Vraag een van onze adviseurs om meer informatie.   

Bepalingsmethode BENG

De nieuwe bepalingsmethode voor BENG heet de NTA 8800. De oude norm voor de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-berekening (NEN 7120) wordt hierdoor vervangen. Ook zijn het Nader Voorschrift en de ISSO 75.3 opgenomen in de NTA 8800. Hierdoor is er 1 norm voor het maken van de EPC- en EI-berekeningen voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Niet iedereen mag een BENG-berekening maken

Wie een BENG-berekening wil maken moet gecertificeerd zijn. Hiervoor moet een opleidingstraject gevolgd worden en op meerdere onderdelen een examen worden afgelegd. Na het voltooien van het examen, met de score voldoende, ben je bevoegd om BENG-berekeningen te maken en om energielabels af te geven voor bestaande en nieuwbouw gebouwen. Afhankelijk van de module die gekozen is, mag er voor woningbouw en of utiliteitsbouw een berekening worden gemaakt. Voor bestaande gebouwen geldt nu geen verplichting om een BENG-berekening te maken, maar mogelijk zal dit worden toegevoegd. 

Projecten afmelden

Als een project gereed is en ingediend wordt voor de omgevingsvergunning, moet deze worden afgemeld bij een gecertificeerd bedrijf. Net zoals de persoon die de berekening maakt dient voor het afmelden het bedrijf ook een certificaat te hebben. Het is mogelijk om als gecertificeerde BENG adviseur de berekening af te melden bij een ander bedrijf met certificaat. 
Niet alleen in de vergunningsfase dient een project te worden afgemeld. Ook in de uitvoeringsfase komt er een afmeldingsplicht. Aan de hand van de ingediende berekening wordt er gecontroleerd of de uitvoering is gedaan zoals ingediend is voor de vergunning. Middels documentatie moet aangetoond worden dat de bouwwijze strookt met de BENG-berekening en de juiste materialen en installaties zijn toegepast. Na oplevering van het gebouw dient deze te worden afgemeld bij de toetsingsinstantie door een gecertificeerd bedrijf. 

Blogs over BENG