Stikstofberekening: Bouwen op de rand van een Natura 2000 gebied

PH Bouwadvies maakt een stikstofberekening voor de aanleg van een geluidswal bij Schietbaan in Weert

Geluidswallen maken bij een schietbaan; een aantal vrachtwagens met zand naar de locatie brengen en klaar is Kees, zou je denken. Helaas is dit niet zo makkelijk als het lijkt in de omgeving van een Natura 2000 gebied. Deux Architecten kreeg ermee te maken binnen hun opdracht van Schietbaan De Wildenberg in Weert. Ze vroegen PH Bouwadvies om een stikstofberekening te maken voor deze bijzondere vergunningsaanvraag.

35.000m³ grond naast een Natura 2000 gebied

Vanwege geluidreducerende maatregelen moesten er op het terrein van Schietbaan de Wildenberg flinke geluidswallen van 9 meter hoog worden gemaakt. In totaal was hier 35.000m³ grond voor nodig. Deze grote hoeveelheid zand aanvoeren was een lastige klus aangezien het terrein volledig omringd wordt door Natura2000 gebieden en aan één zijde zelfs direct aan het kavel van de schietbaan grenst. In eerste instantie leek dit een mission impossible, maar inmiddels is de vergunning voor het realiseren van de geluidswallen een feit.   

Stikstofberekening voor aanleg geluidswal door PH Bouwadvies
Luchtfoto van de schietbaan met een eerder aangebrachte geluidwal. (foto: www.brabob.nl)
In de stikstof berekening houdt PH Bouwadvies rekening met de omringende Natura 2000 gebieden
Locatie omringd door Natura 2000 gebieden (blauw, groen en geel).

Wat is een stikstofberekening?

In een stikstofberekening bepaal je de hoeveelheid uitstoot van vrachtwagens en materieel er nodig is om het bouwwerk of object te realiseren tijdens de bouwfase. In een tweede berekening wordt ook onderzocht of er een toe- of afname is van het aantal bezoekers op de locatie. Als bij deze twee toetsen geen uitstoot in het Natura 2000 gebied terecht komt, voldoet de berekening aan de eisen en kan er worden gebouwd.

Hoe dichter je in de buurt van een Natura 2000 gebied komt, des te groter is de kans dat er uitstoot terecht komt in het Natura 2000 gebied. Hoe groter de uitstoot is, hoe verder deze doordringt in de omgeving.

Bij Schietbaan De Wildenberg is beide het geval: een grote uitstoot en een zeer kleine afstand tot het Natura2000 gebied.

Een behoorlijke puzzel

De route van het bouwverkeer kan invloed hebben op de uitstoot in het Natura 2000 gebied. Wat we daarom eerst hebben doorgerekend is de hoeveelheid stikstofuitstoot van het vervoeren van het zand via verschillende routes naar de bouwlocatie. Helaas bleek verkeer via alle toegangswegen te leiden tot verhoging van de stikstofuitstoot.

Ons volgende voorstel was om de bouwperiode uit te smeren over 5 jaar. Door het zand in fases aan te leveren, krijgt de natuur in de tijd dat er geen uitstoot plaatsvindt de mogelijkheid om te herstellen. Met deze oplossing was het mogelijk om geen uitstoot te genereren in de omliggende Natura 2000 gebieden.

Helaas was dit voor de gemeente niet acceptabel. Het zou namelijk betekenen dat de geluidsoverlast ook minimaal 5 jaar zou bestaan. We moesten dus weer terug naar het tekenbord voor een nieuwe strategie.

PH Bouwadvies berekent de stikstof uitstoot in de Natura 2000 gebieden
Stikstofuitstoot in de Natura2000 gebieden door bezoekers.

De oplossing

De geluidwerende maatregelen beperkten zich niet alleen tot het maken van de geluidswallen. Ook moesten het aantal schoten en daarmee het aantal bezoekers omlaag. Een bijkomend voordeel van het ontvangen van minder bezoekers is dat dit zorgt voor een afname van bezoekersverkeer en daarmee voor een lagere stikstofuitstoot. Deze lagere uitstoot biedt ruimte om zand naar de locatie te transporteren.

De oplossing in deze casus bleek uiteindelijk een combinatie van maatregelen. De uitstoot van het vrachtverkeer kon gedeeltelijk gecompenseerd worden door het afgevallen bezoekersverkeer. Daarbij is gekozen voor een iets langere bouwtijd van 1,5 jaar, elektrisch materieel en vrachtwagens met een lage NOx uitstoot (stikstofdioxide). Hiermee hebben we het voor elkaar gekregen om binnen de kaders van de stikstofuitstoot te blijven en kregen we groen licht op de bouwplannen.

Uitkomst stikstof berekening PH Bouwadvies
Uitstoot van stikstof van bezoekers en bouwverkeer na intern salderen. 

Heb jij ook een mission impossible?

Heb je ook een project waar een stikstofberekening voor nodig is? Aarzel dan niet om contact op te nemen met PH bouwadvies voor advies. Wij kunnen je op vele vlakken helpen om het ontwerp te realiseren zoals je het hebt bedacht. Met onze brede kennis en creativiteit kunnen we meerdere opties aandragen en opzoek gaan naar de best mogelijke oplossing. Neem contact met ons op.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

20 oktober 2020