Vanaf 1 januari gelden er strengere regels t.a.v. de brandveiligheid van nieuwe stallen. De volgende aanpassingen worden in een nieuwe versie van het bouwbesluit doorgevoerd:

Er wordt in de categorie “lichte industrie”  uit het Bouwbesluit een aparte subcategorie voor het “bedrijfsmatig houden van dieren” geintroduceerd. Voor deze nieuwe subcategorie gelden de volgende aanvullende eisen:

  • Bij nieuwbouw moet de technische ruimte minimaal 60 minuten brandwerend zijn. Een brand ontstaat vaak in deze ruimte door o.a. kortsluiting;
  • Bij nieuw- en verbouw moeten constructieonderdelen van en aankleding in stallen tenminste voldoen aan brandklasse B. Een brand kan zich in een stal vaak snel uitbreiden via deze onderdelen of aankleding.

Er komt geen verdere beperking van de oppervlakte van een brandcompartiment. Een stal mag dus nog steeds de volgens het bouwbesluit maximale omvang van 2500m2 hebben. In combinatie met een rapportage beheersbaarheid van brand zijn nog grotere oppervlakten mogelijk.