PelserHartman voert regelmatig en voor steeds meer opdrachtgevers brandveiligheidsscan uit. Brandveiligheidsscans geven inzicht in hoe het is gesteld met de brandveiligheid van bestaande gebouwen.

Het laten uitvoeren van een brandscan is niet verplicht. Wel dienen gebouwen altijd te voldoen aan de eisen voor bestaande gebouwen in het bouwbesluit en aan de eisen voor brandveilig gebruik van bouwwerken in het gebruiksbesluit. Naar aanleiding van recente incidenten is de vraag gerezen hoe het staat met de brandveiligheid van bestaande gebouwen in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat er zeer veel gebouwen niet aan de regelgeving voldoen.

PelserHartman constateerde bij veel recente inspecties ook veel verschillende afwijkingen. In veel gevallen was de gebouw eigenaar of gebruiker niet op de hoogte van het feit dat niet aan de regelgeving werd voldaan. In een enkel geval bleek dat directe maatregelen nodig waren om de brandveiligheid op het gewenste niveau te krijgen.

Hieronder enkele voorbeelden van veel voorkomende afwijkingen op de regelgeving:

Figuur 1: Verouderde vluchtroute aanduiding

Figuur 2: Nieuwe doorvoer door bestaande brandmuur

Figuur 3: Vluchtdeur geblokkeerd door balk

Figuur 4: Niet brandwerende deur in brandscheiding welke tevens wordt opengehouden met een wig.

De hierboven zichtbare afwijkingen op de regelgeving lijken eenvoudig te constateren en op te lossen. Ze komen echter vaak voor. In veel gevallen blijken er ook veel afwijkingen te zijn die minder eenvoudig zijn te constateren. Op de pagina over de brandveiligheidsscan vindt u meer informatie.

PH Bouwadvies