De eisen die worden gesteld aan vluchtwegen gaan bij invoering van het bouwbesluit 2012 op de kop. In het huidige bouwbesluit is het in principe zo dat er altijd 2 vluchtroutes noodzakelijk zijn, tenzij de situatie zo is dat met 1 vluchtroute kan worden volstaan. In het bouwbesluit 2012 is dit precies andersom. 1 vluchtroute is natuurlijk altijd nodig, een 2e vluchtroute is pas noodzakelijk wanneer de situatie daarom vraagt.

Hieronder nog enkele andere wijzigingen:

•In artikel 2.103 van het BB2012 wordt nu één eis gesteld aan de maximale loopafstand van een vluchtroute binnen een gebruiksgebied in een subbrandcompartiment. De (gecorrigeerde) loopafstand is voor bijna alle gebruiksfuncties vastgesteld op 30 m. Dit hangt samen met het uitgangspunt dat mensen 30 seconden met ingehouden adem en een snelheid van 1 m/s door een ruimte met rook kunnen lopen. Het feit dat dat de maximale loopafstand voor bijna alle gebruiksfuncties nu dezelfde is betekend dat voor sommige gebruiksfuncties de eisen strenger strenger en voor andere gebruiksfuncties lichter geworden is. Bijvoorbeeld voor de woonfunctie, waar de maximale loopafstand vanuit toegang van een verblijfsruimte van de woning naar een uitgang van de woning volgens BB2003 maximaal 15 m is.

•De capaciteit van vluchtroutes moet worden berekend volgens een voorschreven bepalingsmethode.

lees verder over bouwbesluit 2012

Bron: bouwbesluit.net

PH Bouwadvies