Eerder al maakte wij melding van de verschillen in de uitkomsten tussen de EPC-berekeningen gemaakt volgens de nieuwe en de oude norm. Lees hier dit eerdere bericht

Eigen onderzoek bevestigt inmiddels de uitkomsten zoals deze eerder zijn gepresenteerd.

PelserHartman heeft voor een eenvoudige hoekwoning verschillende scenario’s doorgerekend. De resultaten kunnen eenvoudig worden samengevat door te stellen dat in bijna alle scenario’s de resultaten volgens de berekening van de nieuwe norm slechter zijn dan die volgens de oude norm. Met andere woorden, de EPC berekent volgens de nieuwe NEN7120 zal in bijna alle gevallen hoger uitkomen dan berekend volgens de huidige NEN5128. Een positief verschil was enkel zichtbaar bij het installatieconcept met de warmtepomp.

Hoewel de berekeningen zijn gemaakt volgens de nieuwe NEN7120 zijn enkele wijzigingsbladen welke in december 2011 zijn verschenen zijn nog niet door de programmeurs in de software verwerkt. Dit kan derhalve nog enige consequenties voor de uikomsten hebben. De verwachting is echter dat deze aanpassingen de uitkomsten minimaal zullen wijzigingen en zeker niet de verschillen tussen de oude en de nieuwe norm zullen opheffen. Zodra de software op de wijzigingsbladen is aangepast zullen de berekeningen opnieuw worden uitgevoerd.

Uitgangspunten:

De EPC-berekeningen zijn gebaseerd op een eenvoudige hoekwoning met ongeveer 110m2 gebruiksoppervlakte. De woning is traditioneel gebouwd (stapelbouw). De houten kozijnen zijn voorzien van hr++ beglazing. Het dak en vloer zijn geisoleerd met RC-waarden van 4,5. De gevel met 3,5. Er is een standaard houten voordeur toegepast. De woning bezit 2 bouwlagen en geen zolder. Er is gerekend met de uitgebreide methode voor lineaire koudebruggen.

De EPC-berekeningen zijn gemaakt met de volgende installatie-technische uitgangspunten:

  • laagtemperatuur vloerverwarming op beganegrond en verdieping
  • leidingdiameter naar warmtapwaterpunten < 10mm
  • Infiltratiewaarde 1,0
  • CW-klasse 4

De resultaten:

   Resultaat NEN5128 Resultaat NEN7120 Verschil
HR107 Intergas CV-ketel, Duco-C02-systeem, Heitech Technea Douche WTW    0.77  0.78  +0,01
HR107 Intergas CV-ketel, Duco-C02-systeem, zonneboiler 4,0m2 (zuid, 45grd)    0.68  0.71  +0,03
HR107 Intergas CV-ketel, WTW95%+C02 detectie, Heitech Technea Douche WTW    0.67  0.71  +0,04
HR107 Intergas CV-ketel, WTW95%+C02 detectie, zonneboiler 4,0m2 (zuid, 45grd)    0.59  0.64  +0,05
HR107 Intergas CV-ketel, StiebelEltron Warmtepompboiler, Duco-C02-systeem    0.77  0.78  +0,01
Individuele combi-warmtepomp, WTW95%    0.66  0.63  -0,03

 

Zoals zichtbaar voldoet de woning in bijna geen enkel scenario aan de EPC-eis van 0,6. Het behalen van de norm was echter geen onderdeel van dit onderzoek. Meer informatie is te vinden op de volgende plekken:

 

PH Bouwadvies