Sinds 1 maart 2013 mag de U-waarde van de totale kozijnconstructie inclusief vulling niet hoger zijn dan 1,65 W/m²K. Deze aanpassing in het Bouwbesluit heeft echter flinke gevolgen voor de keuze van u kozijn- en/of deurtype. Waar u eerst makkelijk aan de U-waarde eis (2,20 W/m²K) kon voldoen dient u nu al vroeg in het ontwerpstadium rekening te houden met de uiteindelijke keuze.

Referentiewaarde

Een raamkozijn (Ufr) inclusief beglazing (Ugl) of een deurkozijn (Ufr) inclusief de deur (UP) mag dus geen hogere warmtedoorgangscoëfficiënt hebben dan 1,65 W/m²K. Deze waarde is door de overheid vastgesteld met als referentie HR++ beglazing (Ugl = 1,1 W/m²K) met een aluminium afstandhouder (Ψgl = 0,06 W/mK) in een houten kozijn (forfaitaire Ufr waarde 2,4 W/m²K).

Energieprestatieberekening

In de energieprestatieberekening rekent PelserHartman altijd standaard met de referentiewaarde zoals hierboven is omschreven. Maar met minimale aanpassingen in diverse uitgangspunten kunt u zelf ook al een winst creëren op de EPC.

In de berekening van de referentiewaarde zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:

  • HR++ beglazing U=1,1 W/m²K.
  • Afstandhouder Ψgl = 0,06 W/mK
  • Houten kozijn U=2,4 W/m²K

Alle bovenstaande uitgangspunten zijn te beïnvloeden waardoor de gecombineerde U-waarde van het totale kozijn incl. glas is te verlagen. Om u inzicht te geven in wat de verschillende factoren doen met de gecombineerde U-waarde hebben wij in de tabel hieronder diverse opties doorgerekend.

 

Soort U-waarde ZTA Materiaal U-waarde Type ψgl Uw
glas glas kozijn kozijn afstandhouder
Hr++ glas 1,1 0,60 hout 2,40 RVS 0,06 1,64
Hr++ glas 1,1 0,60 hout (DRM) 1,60 RVS 0,06 1,40
Hr++ glas + coating 1,0 0,50 hout 2,40 RVS 0,06 1,57
Hr++ glas + coating 1,0 0,50 hout (DRM) 1,60 RVS 0,06 1,33
3-dubbel glas 0,6 0,50 hout 2,40 RVS 0,06 1,29
3-dubbel glas 0,6 0,50 hout (DRM) 1,60 RVS 0,06 1,05

 

De Psi-waarde ( Ψgl) van de afstandhouder in de tabel hierboven hoort bij een RVS afstandhouder en is niet de standaard afstandhouder die in de praktijk wordt gebruikt.

Houten kozijn

De gecombineerde U-waarde voor houten kozijnen is te beïnvloeden door het toepassen van de juiste houtsoort. In de tabel is diverse malen gerekend met de forfaitaire (hout)waarde van 2,40 W/m²K en Dark Red Meranti (DRM) 1,60 W/m²K. Door het toepassen van de gekozen houtsoort kan er een flinke reductie op de U-waarde en natuurlijk ook op de EPC worden behaald.

In de tabel hieronder vindt u diverse houtsoorten gecategoriseerd op de warmtegeleidingcoëfficiënt.

 

Houtsoorten
λ = 0,18 W/mK λ = 0,16 W/mK λ = 0,13 W/mK λ = 0,11 W/mK
U = 1,70 W/m²K U = 1,60 W/m²K U = 1,40 W/m²K U = 1,30 W/m²K
Afzelia Dark red maranti Grenen Vuren
Bintangor Iroko Light red meranti Western red cedar
Merbau Sapeli Lariks
Robinia Sipo Oregon Pine
Eiken Teak Accoya
Supupira

 

 

Metalen kozijn

De forfaitaire U-waarde van metalen kozijnen met koudebrug onderbreking is volgens NPR 2068 3,8 W/m²K en kunnen dus niet meer toegepast worden. Dit betekent dat u altijd metalen kozijnen van een specifieke fabrikant moet selecteren om te kunnen voldoen aan deze nieuwe eis. Om te voldoen aan de nieuwe eis adviseren wij u metalen kozijnen te selecteren met een Ufr ≤ 2,2 W/m²K.

Kunststof kozijn

Het toepassen van een kunststof kozijn met forfaitaire waardes levert zoals een houten kozijn geen problemen op. Door het toepassen van betere beglazing of betere (merk gerelateerde) geïsoleerde kozijnprofielen kan de gecombineerde U-waarde worden beïnvloed.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het berekenen van U-waarde voor kozijnen in relatie tot de energieprestatieberekening en de Bouwbesluittoets? Neem dan contact met ons op.