Voorbeeld van de geluidwerende maatregelen aan de achtergevel, geadviseerd door PH Bouwadvies binnen de Bouwbesluittoets.