Door TNO is een onderzoek uitgevoerd naar de risico’s met betrekking tot het naar beneden vallen van glazen gevelbekleding in de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam wil met dit onderzoek inzicht krijgen in potentieel gevaarlijke situaties en wil weten of er mogelijk preventieve acties in de toekomst nodig zijn. De risicoanalyse bracht een aantal situaties naar voren waarbij het risico op het omlaag vallen van delen van de gevelbekleding als “hoog” ingeschat werd. Het betrof hier echter een globaal en visueel onderzoek en TNO adviseerde de eigenaren van de gebouwen een vervolgonderzoek te laten uitvoeren door een specialist.

PelserHartman onderzoekt  draagweg glazen gevelbekleding

PelserHartman kreeg de opdracht om het vervolgonderzoek te doen. We boorden alle informatiebronnen aan, deden een opname op locatie en maakten de finale rapportage. Analyse van de detaillering en verlijming bracht zekerheid in de conclusie over de draagweg en levendsduur van de destijds gekozen montage techniek.

PH Bouwadvies