NEN heeft onlangs de norm NEN 1068 herzien en gepubliceerd. Deze norm geeft de bepalingsmethode voor de ‘thermische prestatie’ van gebouwen. NEN 1068 wordt in het Bouwbesluit aangestuurd voor de bepaling van de warmteweerstand (R) van scheidings constructies en de warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van ramen, deuren, kozijnen e.d.

Verwijzigingen Bouwbesluit 2012 en NEN 7120

NEN 7120, de nieuwe norm voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, maakt nog gebruik van de oude NEN 1068. Nu de herziene norm NEN 1068 is gepubliceerd, wordt in de loop van dit jaar de aanpassing van NEN 7120 aan NEN 1068 voorbereid. Dit kan met name invloed hebben op het aandeel van vloerverliezen van woningen binnen de EPC-berekening.

Ook het Bouwbesluit 2012 verwijst naar de herzien norm NEN 1068:2012 (nl).