Sinds 1999 is de inbraakwerendheid van gevelelementen voor de nieuwbouw van woningen geregeld in NEN 5096. Sindsdien is weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 aangewezen in het Bouwbesluit. Hiermee is Nederland het enige land in Europa dat deze beveiliging in de bouwregelgeving heeft opgenomen. Afgelopen jaar zijn vier Europese normen gepubliceerd voor de kwalificatie van inbraakwerende ramen en deuren. De normen zijn mede tot stand gekomen door actieve participatie van Nederland.

Bij publicatie van een Europese norm is NEN verplicht conflicterende normen in te trekken. Dit geldt ook voor NEN 5096, die grotendeels gelijke onderwerpen bevat. Voor de niet-conflicterende onderdelen van de norm, en om nationale keuzes van de glaseisen uit NEN–EN 1627 te omschrijven, is een nieuwe NEN 5096 opgesteld.

Ontwerp NEN 5096 gaat uit van de gepubliceerde Europese normen NEN-EN 1627, NEN-EN 1628, NEN-EN 1629 en NEN-EN 1630, met voor weerstandsklasse 2 aanvullende eisen ten aanzien van beglazing, hang- en sluitwerk, afsluitbaarheid en manipulatie.

De herziene versie van NEN 5096 sluit aan op de Europese normen. Zo wordt het op dit moment in Nederland geldende minimale veiligheidsniveau behouden. Bron: NEN.nl

PH Bouwadvies