De vorige keer hebben wij u antwoord gegeven om u verplicht bent een milieuprestatieberekening in te dienen bij uw aanvraag omgevingsvergunning. Vandaag geven wij u antwoord op de volgende vraag:

Moet de inwendige scheidingsconstructie (muur) tussen een woning en garage geïsoleerd worden?

Het antwoord op de vraag is JA, de reden is:

De warmteweerstand van de inwendige scheidingsconstructie tussen woning en garage moet altijd 3,5 m²K/W bedragen. In artikel 5.3, lid 3, van het Bouwbesluit 2012 staat namelijk dat een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van mensen (bijvoorbeeld een garage), een warmteweerstand moet hebben van 3,5 m²K/W. Een garage wordt ook altijd aangemerkt als een sterk geventileerde ruimte met een bijzondere ventilatie-eis voor het stallen van motorvoertuigen.

De inwendige scheidingsconstructie tussen woning en garage moet dus altijd geïsoleerd worden. Het (daarnaast) isoleren van de buitenmuur van de garage gebeurt dan ook dikwijls om de garageruimte (later) eenvoudig een andere bestemming te kunnen geven.

Wilt u meer informatie over bovenstaande vraag of heeft u een andere Bouwbesluit vraag, stel deze dan in onze “Vraagbaak Bouwbesluit 2012” of neem contact met ons op.

Bron: Gedeelten van deze tekst zijn overgenomen van de Rijksoverheid.

PH Bouwadvies