NEN 7120 Energieprestatie

Op 6 september werd er in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd door DGMR ter introductie van de nieuwe software voor het berekenen van de energieprestatie. Vanaf 1 april 2012 vervallen de huidige NEN-normen waarin beschreven staat hoe de energieprestatie van een gebouw berekend moet worden. Op het zelfde moment treed de nieuwe norm NEN7120 in werking, daarbij hoort ook nieuwe software. Op de bijeenkomst in Utrecht werd weer een tipje van de sluier opgelicht over wat we kunnen verwachten. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste punten.

Uitgebreide software.

De nieuwe software wordt veel uitgebreider dan de bestaande pakketten. In de nieuwe software kunnen uiteindelijk woningen en utiliteitsgebouwen berekend worden evenals nieuwbouw en bestaande bouw. Hoewel de berekeningen voor de bestaande bouw pas naar verwachting over 1 jaar aan het pakket worden toegevoegd. In de rekenmethode worden verschillende nieuwe begrippen geïntroduceerd zo wordt een gebouw straks opgedeeld in rekenzone’s in plaats van klimaatzone’s

Veranderingen NPR t.o.v. NEN7120

Er zijn verschillende veranderingen tussen de oude en nieuwe software achter de schermen doorgevoerd. Deze zullen de gemiddelde gebruiker niet direct opvallen. Zo wordt er in de nieuwe software met een ander klimaatjaar gerekend, en is de interne warmtelast voor woningen verlaagd van 6 kw/m2 naar 5 kw/m2 (onder andere door de afschaffing van de gloeilamp).

De invoer van bouwkundige onderdelen blijft eigenlijk  grotendeels hetzelfde. Het grootste verschil is dat voor niet-transparante onderdelen van een gebouw (muren, daken e.d.) de oriëntatie ook belangrijk wordt voor de uitkomst van de berekening. Binnen de huidige norm maakte het feitelijk niet uit welke oriëntatie een gesloten bouwdeel had, dit had geen invloed op de uitkomst. Dit gaat dus veranderen.  

Grotere veranderingen bij het berekenen van de EPC met de nieuwe software vinden plaats aan de kant van de installaties. Het daadwerkelijke energieverbruik van installaties wordt in de nieuwe software veel nauwkeuriger bepaald. Als voorbeeld noemen we de mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning. In de huidige methode wordt hier vaak met een rendement van 95% gerekend. Dit is echter het fabrieksrendement, het daadwerkelijk rendement in de praktijk ligt veelal lager. In de nieuwe software wordt hiervoor gecorrigeerd. Hierdoor zal het energieverbruik door de WTW en daardoor ook voor de verwarming toenemen. Dit heeft een negatief effect op de EPC. De reductie op de EPC die nu door leverancier van natuurlijke ventilatiesystemen middels kwaliteitsverklaringen aan hun systemen wordt toegekend zal in de nieuwe software ook minder positief zijn. Aan de andere kant worden PV-cellen in de nieuwe software weer beter gewaardeerd, gemiddeld zal de opbrengst 20 tot 30% hoger zijn.

De politiek heeft bij het vaststellen van de nieuwe norm bepaald dat er geen te grote verschillen in uitkomsten mogen zitten tussen de berekening van de EPC met de oude en de nieuwe software.  Derhalve is er in de eigenlijke software nog een correctiefactor toegevoegd die hiervoor zorgt. Toch zullen er in de praktijk kleine verschillen kunnen optreden. Hieronder een overzicht van de verschillen bij het berekenen van de EPC voor een gemiddelde hoekwoning in een rij woningen.

 Maatregel Reductie op EPC in oude norm Reductie op EPC in nieuwe norm
Douche WTW -0,05 -0,07
Zonneboiler -0,07 -0,05
PV cellen 600Wp -0,06 -0,08
Warmtepomp -0,14 -0,15
Mechanische toe- en afvoer met 95% WTW -0,09 -0,05

Naar verwachting komt de nieuwe software van DGMR eind 2011 op de markt. Vanaf 1 april 2012 dienen alle EPC berekeningen dan met de nieuwe software te worden gemaakt. Naast DGMR zijn er overigens meer aanbieders van software. O.a. Uniec, bekend van de universele herberekening software voor de huidige rekenmethode, zal ook met een pakket komen om volgens de nieuwe NEN7120 de EPC te berekenen.

Meer informatie over de energieprestatie.  

PH Bouwadvies