Vanaf 1 juli 2012 hoort bij nieuwbouwplannen het ingevulde formulier (Formulier Veilig Onderhoud) tot de indieningsvereisten. glazenwassers Burj Dubai in DubaiHet belangrijkste doel hiervan is om ontwerpers en opdrachtgevers te dwingen na te denken over de manier waarop hun gebouw veilig kan worden onderhouden. Zonder dat men gevaarlijke toeren moet uithalen om bv ramen te zemen. (hiernaast: glazenwassers Burj Dubai in Dubai)

Het formulier onderscheidt aan de binnenkant van gebouwen het atrium, de glazen liftschachten het trappenhuis, verder uiteraard aan de buitenkant de gevel en het dak. Bij dit laatste wordt onderscheid gemaakt tussen glazen daken, hellende daken en platte daken. De grens tussen beide laatste wordt in de onderhoudsbranche getrokken bij 15°. In deze context verstaan we niet alleen schoonmaken, maar ook reparatie en vervanging onder onderhoud.

Gelet op het doel van de nieuwe Bouwbesluit-afdeling 6.12 moeten begrippen als gevel en dak worden opgevat “met alles wat er aanhangt respectievelijk op staat”. Het gaat dus ook op de onderkant van uitkragende balkons of om technische voorzieningen e.d. die men op het dak zet. Veilig onderhoud vraagt om zodanige voorzieningen dat het valgevaar en het risico op fysieke en andere klachten bij degene die het onderhoud uitvoert erdoor wordt beperkt.

Download hier de formulieren: