BIM

Bij PH-bouwadvies zijn we, naast specialist in bouw wet- en regelgeving, kundig in het uitwerken van bouwplannen in BIM. Gezamenlijk met onze collega’s van PelserHartman meten we bestaande gebouwen in en verwerken we de gegevens naar een BIM van de bestaande situatie. Desgewenst werken we vervolgens het project verder voor u uit tot het niveau van definitief ontwerp, bestek of bouwaanvraag.

Niveau van het BIM

Standaard werken wij al onze 3D modellen uit conform de BIM basis Informatieleveringspecificatie (BIM BASIS ILS). Op verzoek kunnen we het model ook uitwerken conform de RVB BIM norm.

PelserHartman voert tijdens het modelleren een aantal controles uit om de bouwkundige en constructieve correctheid van het model kunnen bevestigen, de zogenoemde modelcheck. Deze BIM-validatie is één van deze controles en door deze tijdens het modelleerproces regelmatig uit te voeren, kunnen we modellen van hoge kwaliteit leveren. Zo kunnen bijvoorbeeld optredende clashes door onze modelleurs direct opgelost worden. Bij oplevering van het BIM aan jouw als opdrachtgever ontvang je tevens een modeldocumentatie waarin beschreven is hoe het model tot stand gekomen is en welke uitgangspunten zijn gehanteerd.

Detailniveau van het BIM

Technische detaillering van verschillende elementen (bijv. vloeren en ramen) is bepalend voor de kwaliteit van een 3D model. Er is veel gepraat en geschreven over hoe de kwaliteit van een Revit model kan worden vastgesteld en omschreven. Vaak wordt de detaillering omschreven met behulp van het Amerikaanse LOD (level of detail/level of development) systeem. In Nederland gebruikt men hiervoor meestal de Nederlandse vertaling DN (Detail Niveau). In dit systeem kan een model een DN hebben van 000 tot 500. Een model met DN000 laat slechts massa’s en ruimtelijke objecten zien. Een model met DN500 zou eigenlijk exact met de werkelijkheid overeen moeten komen.

De praktijk van detailniveaus

Het blijkt in de praktijk moeilijk het DN (of LOD-niveau) van een 3D model vast te stellen. Het gebeurt vaak dat verschillende onderdelen in hetzelfde model een ander detail niveau hebben. Zo kan het bij een vergunningsaanvraag voorkomen dat de bouwkundige onderdelen een LOD300 hebben, terwijl de installaties beperkter zijn uitgewerkt, bijvoorbeeld op LOD200. Ook de LOD van bouwkundige onderdelen kan onderling verschillen. Daken en vloeren kunnen redelijk precies de werkelijkheid weergeven (LOD 300 of meer), terwijl de ramen nog niet gekozen zijn en daarom alleen schematisch zijn weergegeven.

Heb je interesse in een BIM traject? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

PH Bouwadvies