13 oktober 2011

In de 2e kamer is op 12 oktober 2011 het laatste debat over het nieuwe bouwbesluit gevoerd. Uitkomst is dat de inwerkingtreding van het bouwbesluit met een 1/2 jaar is uitgesteld. Het is voor ons nog onduidelijk of dit betekend dat ook de inwerkingtreding van de nieuwe NEN7120 voor de energieprestatie, waar iedereen rijkhalzend naar uit kijkt, ook is uitgesteld. PelserHartman is van mening dat het uitstel een gemiste kans is. Het nieuwe bouwbesluit geeft meer heldere en eenvoudige regels voor o.a. herbestemming. Iets waar gezien de huidige economische situatie veel behoeft aan is.

De uitkomst van het overleg gisteren in de Kamer:

De tekst van het Bouwbesluit moet 1 januari 2012 zijn vastgesteld;

De inwerking treding van het Bouwbesluit is 1 juli 2012 tenzij de bouwsector ernstige bezwaren heeft. Dan wordt het april 2012. Minister Donner voert dus nog overleg met waarschijnlijk Elco Brinkman.

Waarschijnlijk vindt er vanmiddag nog een kort debat plaats ter afronding van het Algemeen Overleg van gisteren met de definitieve datums van inwerking treding.

Belangrijkste reden van uitstel is een te korte leertijd voor de praktijkmensen en te kort dag om alles aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Minister Donner heeft dus het advies van Vereniging BWT Nederland opgevolgd.

De inhoud van de wettekst lijkt niet drastisch worden aangepast. De minister wil de bouwsector een kans geven om te bewijzen geen misbruik te maken van de verbouwregels.

Hier vind u meer informatie over het nieuwe bouwbesluit.

bron: o.a. omgevingsvergunning.com