Duurzaamheid is een actueel onderwerp in de bouwwereld tegenwoordig. Duurzaamheid is het creëren van een nieuwe gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo laag mogelijk milieubelasting.

Duurzaam bouwen in bouwbesluit 2012

Duurzaamheid is opgenomen in het nieuwe Bouwbesluit 2012. Vanaf 01-01-2013 moet een berekening van de milieuprestatie worden ingeleverd bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Hiermee wordt duurzaamheid langzaam verankerd in landelijke wet- en regelgeving. Om de berekening van de milieuprestatie te maken leveren diverse leveranciers rekenprogramma’s. PelserHartman kan deze berekening, als aanvulling op de standaard bouwbesluittoets, ook voor u uitvoeren.

Duurzaam bouwen in convernanten

Los van landelijke regels uit het Bouwbesluit 2012 moet een gebouw soms een bepaald niveau van duurzaamheid hebben omdat gemeenten en projectontwikkelaars dit hebben afgesproken in een convenant. In sommige gevallen geldt een dergelijke afspraak ook voor een particulier die in eigen beheer een woning bouwt. In veel gevallen wordt de verplichting om een bepaald duurzaamheidsniveau te realiseren vastgelegd in het koopcontract van de grond. Het duurzaamheidsniveau van de nieuwbouwwoning moet worden aangetoond door het indienen van een berekening, vaak gemaakt in GPR Gebouw. Wij krijgen hier veel vragen over. Vooral of de gemeente in een dergelijke berekening mag eisen bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Het antwoord hierop is juridisch complex. In principe is het gemeente niet toegestaan strengere eisen op te leggen dan die in het bouwbesluit 2012 omschreven staan. Wat voor een aanvraag omgevingsvergunning moet worden ingeleverd is omschreven in de BOR (Besluit OmgevingsRecht) en hierbij ontbreekt een berekening van de duurzaamheid. Een gemeente mag derhalve officieel een omgevingsvergunning niet weigeren omdat een duurzaamheidsberekening niet is ingeleverd. De gemeente is verplicht de vergunning af te geven.

Echter zoals eerder gemeld, wordt de verplichting tot het maken van een duurzaamheidstoets vaak vastgelegd in het koopcontract van de grond. In die gevallen is het aanleveren van de berekening een privaatrechtelijke afspraak geworden tussen koper en verkopen. De koper dient zich aan de voorwaarden uit het contract te houden en een berekening die aan de in het convernant beschreven kwaliteitsniveau voldoet, in te leveren bij de verkoper, de gemeente. In veel gevallen is het makkelijkste moment om dit te doen, bij het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Vanaf 01-01-2013 maakt een berekening van de milieuprestatie wel onderdeel uit van de stukken die voor een omgevingsvergunning moeten worden ingeleverd bij de gemeente. De berekening van de milieuprestatie is echter slechts een beperkt onderdeel van een totale duurzaamheidstoets zoals die bijvoorbeeld in GPR Gebouw wordt gemaakt. Het is derhalve niet de verwachting dat met de verplichting tot het maken van de berekening milieuprestatie de eisen uit de verschillende convernanten zullen vervallen.

Hieronder vindt u een overzicht van verschillende gemeente die een convernant duurzaam bouwen hebben ondertekend, en die mogelijk om een aanvullende berekening zullen vragen.

Convernant: SRE GPR Convenant

 • Gemeente Asten
 • Gemeente Laarbeek
 • Gemeente Best
 • Gemeente Bladel
 • Gemeente Deure
 • Gemeente Eersel
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Geldrop
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Nuenen
 • Gemeente Oirschot
 • Gemeente Reusel
 • Gemeente Someren
 • Gemeente Son en Breugel
 • Gemeente Veldhoven

 Convernant: RMB

 • Gemeente Bernheze
 • Gemeente Boekel
 • Gemeente Boxmeer
 • Gemeente Cuijk
 • Gemeente Grave
 • Gemeente Landerd
 • Gemeente Maasdonk
 • Gemeente Mill en Sint Hubert
 • Gemeente Oss
 • Gemeente Sint Anthonis
 • Gemeente Sint-Oedenrode
 • Gemeente Uden
 • Gemeente Veghel

 

PH Bouwadvies