Algemene voorwaarden & Privacy

Algemene Voorwaarden PelserHartman

Op alle aanbiedingen en door PelserHartman te sluiten overeenkomsten is van toepassing De Nieuwe Regeling 2011(Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011), verder te noemen: DNR 2011, tenzij in de offerte van de DNR 2011 wordt afgeweken. In laatstbedoelde situatie geldt het bepaalde in de betreffende offerte. Wij nemen doorgaans nog een aantal bijkomende artikelen op in onze aanbiedingen. Het totaal van algemene voorwaarden is te lezen door op de bijgaande link te klikken.

Communicatie met e-mail

Om zo efficiënt en goed mogelijk te kunnen werken vragen wij onze relaties om het volgende in acht te nemen.

Voor zaken met prioriteit en vragen, adviseren wij u om direct te bellen en geen email te sturen. PelserHartman gebruikt e-mail voor het versturen van documenten en officiële bevestigingen. Wij handelen onze e-mails met zorg af, bij voorkeur op een rustig tijdstip. Op drukke momenten kan het even duren voordat uw mail behandeld wordt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Disclaimer e-mail PelserHartman

De volgende disclaimer is van toepassing op al het e-mailverkeer van medewerkers van PelserHartman.

Door de elektronische verzending van berichten kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in de berichten. De informatie in e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als de ontvanger niet de geadresseerde is dan verzoeken wij de ontvanger het bericht door te sturen aan de geadresseerde of te vernietigen. Er kan niet worden gegarandeerd dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen.

PH Bouwadvies