Volgens het Bouwbesluit 2012 moet bij nieuwbouw de isolatiewaarde (Rc-waarde) van gevels, vloeren en daken minimaal 3,5 bedragen. Voor verbouw geldt dat moet worden voldaan aan het rechtens verkregen niveau. Voor het uitbreiden van een woning of het plaatsen van een nieuwe dakkapel op een bestaande woning is er weer een uitzondering gemaakt, ook hier moet worden voldaan aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit. De Rc-waarde dient dus minimaal 3,5 te bedragen.

Natuurlijk is het haalbaar om de zijwanden van een dakkapel te isoleren tot een rc van 3,5 of hoger. Soms is het, bijvoorbeeld uit architectonisch oogpunt, echter niet wenselijk. Het Bouwbesluit biedt de oplossing. Het Bouwbesluit schrijft namelijk niet voor dat de zijwanden van een dakkapel moeten worden geisoleerd tot een Rc-waarde van 3,5. Volgens de toelichting op het Bouwbesluit 2012 wordt de zijwand van een dakkapel op dezelfde manier beoordeeld als een paneel in een kozijn. Dit betekend dat de isolatiewaarde van de zijwand van de dakkapel minimaal een U-waarde moet bezitten van 1,65 wat overeenkomt met een Rc-waarde van ongeveer 0,6.

Een lage Rc-waarde heeft natuurlijk wel nadelige consequenties voor de EPC-berekening en voor het daadwerkelijk energieverbuik in de woning. Wij adviseren dan ook een zo hoog mogelijke isolatiewaarde te realiseren.

PH Bouwadvies